Как работи

Ето карта, която може да насочи идеята ти към световната сцена.

Кандидатстване

-

Обмисли идеята си и я опиши в максимум 60-секундно видео. След това качи видеото и кандидатурата си на този уебсайт. Това не е състезание за правене на филми: твоята/вашата идея е това, което има значение. Екипът може да се състои от един или двама души. Увери се, че всеки е на поне 18 години, записан студент и може да говори английски.

Гласове на общността

-

Публиката може да даде на идеята глас, който само ти можеш да видиш. След като кандидатурите бъдат затворени, ще разкрием колко гласове са получили всички идеи. Гласовете на общността ще бъдат част от критериите за предстоящо оценяване, така че покажи, че светът се нуждае от тази идея, и получи подкрепа от твоите приятели, семейство и други около теб.

Селектирани идеи

-

Група от местни съдии ще избере финалистите въз основа на критериите за осъществимост, въздействие, креативност и гласове на общността.

Развитие

-

Тази фаза е свързана с реализирането на твоята идея! Всеки отбор от финалисти, по един от всяка участваща държава, ще получи достъп до работно пространство, 1 на 1 сесии с международни ментори и достъп до глобална мрежа от иноватори.

Глобален Финал

-

Това е всичко: три завладяващи дни с уъркшопове, наставнически сесии и много други, завършили с големия Финален избор и обявяването на глобалния победител през 2021 година. Бизнес връзките и мрежовите връзки ще бъдат изградени с достъп до някои от най-визионерските лидери в света.

Финален избор

В последния ден, екипите ще представят своето Финално предложение пред световните съдии. Една идея ще бъде обявена за глобален победител 2021 г., но всеки се прибира у дома с изострени умения, нови прозрения и разширена мрежа. Къде ще ги отведат идеите им по-нататък?

Глобални партньори