Кандидатстването вече е отворено!
Увери се, че кандидатстваш до

Готов ли с да кандидатстваш?

Време е да качиш видеото си и да споделиш идеята си със света. Следвай тези прости стъпки и ще бъдеш официално одобрен и готов за общността да ти даде гласове.

Започни

Моля, попълни следния формуляр, за да можем да прегледаме идея ти. За да започнеш, избери държавата на пребиваване на твоя екип:

След подаване

Публиката може да даде на идеята вик, който само ти можеш да видиш. След като кандидатурите бъдат затворени, ще разкрием колко "викания" е получила всяка идея. Идеите от всяка участваща държава ще продължат към местните съдии, които ще ги оценят по критериите за въздействие, осъществимост, креативност и гласове. По един отбор от всяка държава ще бъде избран да присъства на глобалния финал. През седмиците, водещи до глобалния финал, Red Bull Basement ще свърже всеки екип с международни ментори, за да помогне за по-нататъшното развитие на техните идеи.

Преглед на хронологията Q&A

Глобални партньори