Специалисти

От първото локално събитие до глобалния финал ще имаш шанса да се срещнеш и да си сътрудничиш с предприемачи, визионери, раволюционери и лидери на мисли от цял ​​свят. Ето само няколко.

Глобални партньори