Vítejte na Red Bull Basement 2020

_01 Jak to funguje

Zde je osa cesty, která může tvůj nápad dostat až na globální stage.

Přihláška

-

Vymysli svůj nápad a popiš ho v max. 60sekundovém videu. Poté nahraj své video a přihlášku na tuto stránku. Tohle není soutěž v nejkrásnějším videu, důležitá je idea. Ale nezapomeň, že o tom bude rozhodovat veřejnost, tak se snaž. Tým může obsahovat jednoho nebo dva lidi. Nezapomeň, že všem musí být minimálně 18, musí být studentem vysoké školy a být schopen mluvit anglicky.

Hlasování

-

Spolužáci - a veřejnost - budou mít tři dny na prohlédnutí a posouzení nahraných videí. Ty nejlepší postoupí do fáze selekce, tak neváhejte a řekněte o tom všem a získejte podporu od své komunity.

Výběr

-

Lokální porota vybere ten nejlepší nápad pro reprezentování jejich země. Kritéria pro výběr závisí na proveditelnosti, dopadu a kreativitě.

Vývoj

-

Tato fáze není o ničem jiném, než o vdechnutí života vašemu nápadu! Každý tým finalistů z jednotlivých zemí získá přístup k pracovnímu prostředí, k práci s mentory tváří v tvář a také ke globální síti inovátorů.

Globální workshopy

-

Je to tu: tři pohlcující dny plné workshopů, sezení s mentory a mnohem víc, vše vrcholící ve velké finální prezentaci a vyhlášení "Nejlepšího nápadu 2020." Naváže se spousta nových business vztahů a kontaktů společně s vizionářskými nápady od světových špiček v oboru. Po předchozích globálních workshopech v Berlíně a Torontu se letos přenášíme do nového města inovací - zůstaň s námi...

Finální prezentace

Poslední den bude věnován finálním prezentacím jednotlivých týmů a globálním porotcům. Jeden nápad bude prohlášen za "Nejlepší nápad 2020", zatímco ostatní vejdou do povědomí. Každý si odnese zlepšené skills, nové pohledy a rozšířené kontakty. Kam je jejich idea dovede příště?

_02 Odpovědi na běžné dotazy

I
Co je to Red Bull Basement?

Red Bull Basement burcuje studenty všech oborů k pozitivní změně za použití inovací. Cílem je spojit a inspirovat všechny studenty zpochybnit status quo za pomoci nápadů, které mohou vést k lepším zítřkům. Nemusíš být podnikatel nebo vynálezce, aby ses mohl zapojit - k brainstormu jsou přizváni všichni. Vyvrcholením je globální workshop, kde týmy finalistů vdechnou život svým nápadům pro finální prezentaci. V průběhu cesty se nachází příležitosti pro navázání kontaktů, setkání se s experty z odvětví apod.

II
Proč Red Bull Basement?

Red Bull Basement byl vytvořen speciálně za účelem vyburcovat novou generaci inovátorů a vytvořit nové odvážné nápady a zapojit je do technologií a do praxe. Cílem je vytvořit pozitivní dopad na kampusech, v rámci svých komunit a ještě dál. Jako univerzitní student jsi zván ať už studuješ cokoliv - proč čekat, až dokončíš školu, aby ses mohl podílet na pozitivní změně, když svět potřebuje tvoji vynalézavost a dobré nápady už teď?

III
Jaká je historie za Red Bull Basement?

Red Bull Basement byl založen v São Paulu v Brazílii v roce 2015 za účelem podpory a umožnění hackerům, programátorům a kodérům používat své schopnosti pro řešení sociálních a environmentálních výzev ve svých městech. Od té doby iniciativa pouze roste a na globálních workshopech Red Bull Basement v Berlíně (2018) a v Torontu (2019) pokryli účastníci široké spektrum témat. Společným elementem pro všechny ročníky bylo propojení mladých inovátorů a hnací motor pro lepší zítřky.

IV
Jaké druhy nápadů a projektů můžu přihlásit do Red Bull Basement?

Každý nápad je vítán - můžeš přijít s řešením pro naléhavý a neuspokojený život na kampusu nebo pro větší výzvy v komunitě. Technologie mohou být řešením celého problému nebo jen jeho součástí. Témata jsou omezena pouze tvojí představivostí, ale pro lepší začátek, představ si: Přístupnost, Tělo & mysl, Kariéra, Čistá voda, Akce pro klima, Vzdělání, Zaměstnanost, Energie, Chytrá města

Zjisti více o úspěšných nápadech z let loňských v sekci Začni vymýšlet .

V
Co jsou to divoké karty?

V důsledku 38 národních vítězství, vám naši globální parneři nabídnou dva dodatečné lístky na vývojovou fázi a globální workshop. Obě celosvětově známé technologické firmy Honor a NTT hledají inovativní nápady, které mohou zlepšit studentský život. Kliknutím na jejich odkazy se dozvíš víc.

VI
Musím se přihlásit v angličtině?

Přihlašovací videa mohou být nahrána v angličtině nebo v kterémkoliv jiném jazyce, pokud bude mít anglické titulky. Nicméně je podmínkou, že všichni přihlášení studenti musí být schopni se domluvit anglicky.

VII
Musí mé přihlašovací video vypadat profesionálně?

Tvůj nápad a jeho dopad je to, na čem nejvíc záleží. Natoč video popisující tvůj nápad na mobil, laptop, cokoliv je nejjednodušší - maximum je ale 60 sekund.

VIII
Kdo se může přihlásit do Red Bull Basement?

Vysokoškolští studenti (18 let a starší), kteří se domluví anglicky a žijí v kterékoliv z :36:: účastnících se zemí, se mohou účastnit v týmu o jednom nebo dvou studentech. V rámci těchto kritérií jsou vítáni studenti z kterékoliv oblasti a mohou nahrát svůj nápad, který bude mít za následek smysluplný dopad. Studenti, kteří nesplňují kritéria, jsou vítáni k podpoře svých spolužáků a k výběru nejlepšího nápadu ve fázi hlasování.

IX
Kolik členů týmu se může podílet na projektu?

Přihlašovat se můžete jako jednotlivci nebo ve dvojici. V rámci projektu může spolupracovat více studentů, ale pouze dva reprezentanti budou ideu představovat a prezentovat na globálním workshopu.

X
Je možné přihlásit se za tým jako jednotlivec?

Do Red Bull Basement se můžeš přihlásit jako jednotlivec nebo ve dvojici. Prosím nezapomeň, že každý soutěžící musí být studentem vysoké školy od podání přihlášek až do konce globálního workshopu ( through ).

XI
Zrovna jsem dokončil vejšku. Můžu se ještě přihlásit?

Každý účastník musí být aktuálním studentem vysoké školy od podání přihlášek až do konce globálního workshopu ( through ).

XII
Jak zjistím, jestli se moje země účastní?

Všechny účastnící se země najdeš v sekci Podmínky účasti

XIII
Jaký je rozdíl mezi "satelitními" eventy a globálním workshopem?

"Satelitní" eventy jsou malé lokální eventy pořádané na kampusu nebo online za účelem informování o Red Bull Basementu na národní úrovni. Je to skvělá příležitost, jak navázat nové kontakty, dozvědět se něco od expertů a najít si kolegy do týmu. (Zatímco globální workshop je vyvrcholením Red Bull Basement a účastní se jej finalisté.) Nemusíš se účastnit "satelitních" eventů, aby ses mohl účastnit Red Bull Basementu, ale rádi tě uvidíme! Pro informace o registraci se prosím podívej na Eventy sekci tohoto webu.

XIV
Jak funguje fáze hlasování a výběru?

Oprávněné přihlášené nápady nejdříve projdou světovou fází hlasování, která bude trvat tři dny. Hlasování bude otevřeno od do (včetně). Každý si může videa prohlédnout a hlasovat. Z nejlépe hodnocených nápadů z každé země vybere lokální porota národního finalistu, který se zúčastní globálního workshopu, na základě následujících kritérií: proveditelnost, dopad a kreativita.

XV
Jak často mohu hlasovat?

Pro každý nápad můžeš hlasovat pouze jednou za 24 hodin.

XVI
Kdo může hlasovat?

Každý může hlasovat.

XVII
Kdo jsou porotci?

Jsou dva druhy porot: lokální porota ve fázi hlasování a výběru a mezinárodní porota na globálním workshopu. Každá porota se skládá z expertů vybraných od Red Bull Basementu. Experti budou vybráni na základě důvěryhodnosti v rámci inovátorství, technologického know-how, podnikatelských zkušeností a napojenosti na univerzitní scénu.

Porotci globálního workshopu budou vyhlášeni na stránkách Red Bull Basement.

XVIII
Co se stane, když mě vyberou jako finalistu pro reprezentování mé země?

Finalisté - tým za každou zemi - budou veřejně vyhlášeni . Zástupce firmy Red Bull se ozve každému finalistovi týmu emailem, který zadají ve své přihlášce. Pokud tým finalistů nepotvrdí svou účast do 48 hodin nebo nebudou splňovat některé z podmínek účasti, bude na globální workshop pozván další v pořadí.

XIX
Jak funguje fáze vývoje?

Týmy finalistl budou mít pět týdnů na přípravu svého projektu pro globální workshop. Red Bull Basement pokryje základní potřeby, mentorství s mezinárodními experty v příslušných odvětvích, možnosti navázání kontaktů a místo pro práci.

XX
Jak funguje mezinárodní setkání s mentory?

Týmy budou mít přístup k expertům z celého světa a z různých odvětví: Hardware, Design, kreativita, plánování a inženýrství. Každý tým si bude moci zvolit dva experty pro setkání s mentory, které si zvolí na základě potřeb svého projektu. Profily mentorů naleznete v sekci globální workshop.

XXI
Kdy a kde se bude konat globální workshop Red Bull Basement 2020?

Letošní globální workshop se bude konat od -. Město bude vyhlášeno brzy.

XXII
Kdo se může účastnit globálního workshopu?

Všechny týmy finalistů budou pozvány na globální workshop. (To znamená jeden tým z každé účastnící se země, který vyberou lokální porotci v rámci fáze hlasování a selekce.) Každý tým finalistů může vyslat maximálně dva členy na globální workshop: jména členů musí být zaznamenána na původní týmové přihlášky do Red Bull Basement a oba musí umět mluvit anglicky.

XXIII
A co právní vlastnictví mého nápadu?

Když se studenti přihlašují, potvrzují tak, že nápad je jejich. Nápad poté zůstává plně ve vlastnictví studenta, který jej přihlásil. Veškeré mentorování, navázaná spojení a zdroje poskytnuté Red Bull Basement je vnímáno jako nezávazné, jak je uvedeno v sekci Podmínky účasti.

XXIV
Když budu vybrán/a pro účast na globálním workshopu, jak se tam dostanu?

Red Bull Basement se stará o veškerou logistiku související s účastí na globálním workshopu, včetně letů, pozemní přepravy, ubytování a jídla. Účastníci se musí postarat o platnost svých pasů a víz v rámci hostující země.

XXV
Jaká je výhra za Red Bull Basement 2020?

Tým, který na globálním workshopu získá ocenění "Nejlepší nápad 2020", získá balíček zdrojů pro realizaci svého unikátního nápadu.

Partneři