Často kladené otázky

Máš otázky? Zde jsou odpovědi na ty, které často dostáváme.

Q&A  Red Bull Basement

Co je to Red Bull Basement?

Red Bull Basement umožňuje studentům inovátorům ve všech studijních oblastech nastartovat jejich nápady pomocí technologie k dosažení pozitivní změny. Cílem je propojit a inspirovat všechny studenty, aby konstruktivně zpochybnili současný stav a měli pozitivní dopady, teď i do budoucna. Nemusíš být podnikatel ani vynálezce, aby ses mohli připojit - každý je pozván na brainstorming. Vyvrcholením je globální finále, kde týmy finalistů uvedou své nápady v život a představí je globálním porotcům. Po celou dobu zde jsou příležitosti k vytváření sítě kontaktů, odbornému mentorství a další.

Q&A  Red Bull Basement

Proč Red Bull Basement?

Red Bull Basement byl vytvořen speciálně za účelem vyburcovat novou generaci inovátorů a vytvořit nové odvážné nápady a zapojit je do technologií a do praxe. Cílem je vytvořit pozitivní dopad na kampusech, v rámci svých komunit a ještě dál. Jako univerzitní student jsi zván ať už studuješ cokoliv - proč čekat, až dokončíš školu, aby ses mohl podílet na pozitivní změně, když svět potřebuje tvoji vynalézavost a dobré nápady už teď?

Q&A  Red Bull Basement

Jaká je historie za Red Bull Basement?

Red Bull Basement byl spuštěn v São Paulu v Brazílii v roce 2015 s cílem podpořit a umožnit hackerům, tvůrcům a kodérům, kteří využívali své technické dovednosti k řešení sociálních a environmentálních výzev ve svých městech. Od té doby se iniciativa rozšířila a na globálních workshopech Red Bull Basement Global, které se konaly v Berlíně, Německu (2018), Torontu, Kanadě (2019) a inovativním virtuálním prostoru (2020), se nápady účastníků týkaly široké škály témat. Společným tématem v průběhu let bylo posílení postavení mladých inovátorů a podpora změn k lepšímu.

Q&A  Red Bull Basement

Jaké druhy nápadů a projektů můžu přihlásit do Red Bull Basement?

Každý nápad je vítán - můžeš přijít s řešením pro naléhavý a neuspokojený život na kampusu nebo pro větší výzvy v komunitě. Technologie mohou být řešením celého problému nebo jen jeho součástí. Témata jsou omezena pouze tvojí představivostí, ale pro lepší začátek, představ si: Tělo & mysl, Kariéra, Čistá voda, Akce pro klima, Vzdělání, Zaměstnanost, Energie, Chytrá města

Zjisti více o úspěšných nápadech z let loňských v sekci Začni vymýšlet .

Q&A  Red Bull Basement

Musím se přihlásit v angličtině?

Přihlašovací videa mohou být nahrána v angličtině nebo v kterémkoliv jiném jazyce, pokud budou mít anglické titulky. Nicméně je podmínkou, že všichni přihlášení studenti musí být schopni se domluvit anglicky.

Q&A  Red Bull Basement

Musí mé přihlašovací video vypadat profesionálně?

Tvůj nápad a jeho dopad je to, na čem nejvíc záleží. Natoč video popisující tvůj nápad na mobil, laptop, cokoliv je pro tebe nejjednodušší - maximum je ale 60 sekund.

Q&A  Red Bull Basement

Kdo se může přihlásit do Red Bull Basement?

Studenti (18 a více), kteří jsou schopni mluvit anglicky a mají bydliště v kterékoli z 44 zúčastněných zemí, se mohou přihlásit v týmech jednoho nebo dvou studentů. V rámci těchto kritérií se studenti v každém oboru studia vyzývají, aby předložili myšlenku, o které si myslí, že bude mít smysluplný dopad. Studenti mimo tato kritéria se mohou zúčastnit podporou svého oblíbeného nápadu hlasem v přihlašovací fázi.

Q&A  Red Bull Basement

Kolik členů týmu se může podílet na projektu?

Přihlášky lze podávat jednotlivě nebo ve skupinách po dvou studentech. V zákulisí může spolupracovat více členů týmu, ale pouze dva zvolení zástupci představí a představí nápad na globálním finále.

Q&A  Red Bull Basement

Je možné přihlásit se za tým jako jednotlivec?

Do Red Bull Basement můžeš vstoupit jednotlivě nebo jako tým složený ze dvou členů. Pamatuj, že každý účastník musí být studentem zapsaným od začátku přihlašovací fáze & hlasování komunity až do konce globálního finále ( through ).

Q&A  Red Bull Basement

Zrovna jsem dokončil vejšku. Můžu se ještě přihlásit?

Každý účastník musí být studentem zapsaným od začátku přihlašovací fáze & hlasování komunity až do konce globálního finále ( through ).

Q&A  Red Bull Basement

Jak zjistím, jestli se moje země účastní?

Všechny účastnící se země najdeš v sekci Podmínky účasti

Q&A  Red Bull Basement

Jaký je rozdíl mezi lokální událostí a globálním finálem?

Lokální akce se konají ve vašem kampusu nebo online, aby vás informovaly a inspirovaly o Red Bull Basement na národní úrovni. Jsou skvělým místem pro vytváření kontaktů, získání rad od odborníků a hledání členů týmu. Mezitím globální finále, dříve známé jako Global Workshop, je vrcholem Red Bull Basement, kterého se účastní týmy finalistů. Chceš-li se přihlásit do Red Bull Basement, nemusíš se účastnit lokální akce, ale jsi více než vítán! Informace o registraci nalezneš v části Eventy na tomto webu.

Q&A  Red Bull Basement

Jak budou vybrány nápady pro globální finále?

Způsobilé nahrané nápady posoudí porota složená z místních rozhodčích. Tito rozhodčí vyberou národního finalistu, který se zúčastní globálního finále, podle následujících kritérií: proveditelnost, dopad, kreativita a hlasy, které komunita udělila během fáze aplikace.

Q&A  Red Bull Basement

Kolik hlasů mohu dát?

Můžeš dát tolik hlasů, kolik nápadů se ti líbí, ale každému účastníkovi můžeš dát pouze jeden hlas za každých 24 hodin.

Q&A  Red Bull Basement

Kdo může dát hlas?

Všichni jsou vítáni k hlasování.

Q&A  Red Bull Basement

Kdo jsou porotci?

Existují dva typy porotců: místní porotci ve fázi výběru a globální rozhodčí v globálním finále. Každá porota bude zahrnovat řadu odborníků vybraných společností Red Bull Basement. Experti budou vybíráni na základě jejich důvěryhodnosti v prostoru inovátorů, technického know-how, podnikatelských zkušeností a napojení na studentskou scénu.

Globální porotci budou oznámeni tady na stránkách Red Bull Basement.

Q&A  Red Bull Basement

Co se stane, když mě vyberou jako finalistu pro reprezentování mé země?

Finalisté - jeden tým z každé zúčastněné země - budou veřejně vyhlášeni dne . Zástupce Red Bull Basement se s každým týmem finalistů spojí prostřednictvím e -mailové adresy, kterou uvedl ve své aplikaci. Pokud tým finalistů nepotvrdí svou účast do 48 hodin nebo nesplní požadavky k účasti, bude na globálního finále pozván náhradní tým.

Q&A  Red Bull Basement

Jak funguje fáze vývoje?

Týmy finalistů budou mít více než pět týdnů (od 2. listopadu do 13. prosince), aby připravili svůj nápad na globální finále. Red Bull Basement poskytne základní finanční prostředky, mentorská setkání s mezinárodními odborníky v příslušných oblastech, příležitosti pro vytváření kontaktů a pracovní prostor.

Q&A  Red Bull Basement

Jak funguje setkání s mentory?

Týmy budou mít přístup k mezinárodním odborníkům z různých oblastí, včetně investic, financování, hardwaru/softwaru, techniky a inženýrství. Každý tým si bude moci vybrat dva z těchto odborníků na mentorské setkání na základě potřeb projektu. Profily mentorů najdete v sekci Globální finále, jakmile budou k dispozici.

Q&A  Red Bull Basement

Kdy a kde se bude konat globální workshop Red Bull Basement 2021?

V roce 2021 se globální finále poprvé odehraje v Istanbulu, Turecko. Od - se spojí národní finalisté, aby spolupracovali s mentory a vrstevníky, získali poznatky od předních vizionářů a zúčastnili se workshopů a překvapivých aktivit. Poté předvedou své nápady týmu odborníků.

Q&A  Red Bull Basement

Kdo se může zúčastnit globálního finále?

Všechny týmy finalistů budou pozvány na globální finále. To je jeden tým z každé zúčastněné země, jak vybrali porotci. Každý tým finalistů může do globálního finále poslat maximálně dva účastníky: jména obou musí být uvedena v původní aplikaci týmu Red Bull Basement a oba musí mluvit anglicky.

Q&A  Red Bull Basement

A co právní vlastnictví mého nápadu?

Když se studenti přihlašují, potvrzují tak, že nápad je jejich. Nápad poté zůstává plně ve vlastnictví studenta, který jej přihlásil. Veškeré mentorování, navázaná spojení a zdroje poskytnuté Red Bull Basement je vnímáno jako nezávazné, jak je uvedeno v sekci Podmínky účasti.

Q&A  Red Bull Basement

Jaká je výhra za Red Bull Basement 2021?

Tým oceněný jako globální vítěz 2021 na globálním finále získá balíček zdrojů šitý na míru k realizaci jejho jedinečného nápadu.

Q&A  Red Bull Basement

Co je tým divoké karty?

Kromě 44 národních finalistů i letos náš oficiální partner technologických služeb, NTT, vybere a podpoří jeden další tým tzv. „divokou kartou“, který se zúčastní fáze vývoje a globálního finále. Se službami hybridních akcí, které kombinují to nejlepší z osobních a virtuálních zážitků, které vzdělávají a inspirují, bez ohledu na umístění NTT hledá inovativní nápady studentů, které mění svět. Kliknutím na jejich odkaz se dozvíte více.

Globální partneři