Όροι Συμμετοχής

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ. Η ΑΓΟΡΑ ΔΕΝ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ.

ΑΥΤΗ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ/ ΙΔΕΩΝ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣ ΝΟΥΣ ΟΤΑΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ. ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΡΩ ΣΑΣ . ΜΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΤΕ Ή ΠΡΟΞΕΝΗΣΕΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ RED BULL (ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ), Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΜΟΥΣΙΚΗ), ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ, ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Με τη συμμετοχή σας σε αυτήν την Προωθητική Ενέργεια, εσείς («Εσείς») συμφωνείτε στους Όρους Συμμετοχής («Όροι») και επιβεβαιώνετε ότι ικανοποιείτε όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις επιλογής. Αυτή η Προωθητική Ενέργεια είναι το κύριο αντικείμενο των Όρων και όλων τους ισχυόντων νόμων και κανονισμών.

ΓΙΑ ΗΠΑ: Κάντε κλικ https://www.redbullbasement.com/en-us/termsγια επίσημους κανόνες, επιλεξιμότητα και βραβεία που διέπουν τους συμμετέχοντες στις ΗΠΑ σε αυτήν την προσφορά. Οποιαδήποτε διένεξη μεταξύ των επίσημων κανόνων των ΗΠΑ και των παρόντων όρων, θα ελέγχουν οι επίσημοι κανόνες των ΗΠΑ.

ΓΙΑ τον Καναδά: Κάντε κλικ https://www.redbullbasement.com/en-ca/termsγια επίσημους κανόνες, επιλεξιμότητα και βραβεία που διέπουν τους Καναδάς συμμετέχοντες σε αυτήν την προσφορά. Οποιαδήποτε διένεξη μεταξύ των Επίσημων κανόνων του Καναδά και των παρόντων Όρων, θα ελέγχουν οι Επίσημοι Κανόνες του Καναδά.

ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ: Εάν είστε καταναλωτής, όπως ορίζεται στον Νόμο περί Προστασίας των Καταναλωτών 68 του 2008 («Νόμος περί προστασίας των καταναλωτών»), ο Διοργανωτής (όπως ορίζεται παρακάτω) έχει καθήκον να επισημάνει ορισμένους σημαντικούς όρους για εσάς. Οι παράγραφοι που περιέχουν αυτούς τους σημαντικούς όρους και τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντικοί παρατίθενται παρακάτω:

α. Περιορισμός της ευθύνης του Διοργανωτή: Οι ρήτρες 1, 3, 4 και 10 είναι σημαντικοί, διότι περιορίζουν και αποκλείουν τις υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις και τις νομικές ευθύνες που ο Διοργανωτής ενδέχεται να είχε διαφορετικά σε εσάς. Επίσης, περιορίζουν και αποκλείουν τα δικαιώματά σας και τις θεραπείες σας και θέτουν διάφορους κινδύνους, υποχρεώσεις, υποχρεώσεις και νομικές ευθύνες σε εσάς.
β. Υπόθεση κινδύνου: Οι ρήτρες 1, 3, 4 και 10 είναι σημαντικές, επειδή περιέχουν παραδοχές κινδύνου από Εσάς και ενδέχεται να περιορίσουν τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σας έναντι του Διοργανωτή.
ντο.
γ. Αναγνώριση γεγονότων: Οι ρήτρες 3 και 7 είναι σημαντικές, διότι καθεμιά από αυτές περιέχει μια αναγνώριση των γεγονότων από εσάς. Πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά κάθε παράγραφο, διότι περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο κρατούνται τα χρήματα για λογαριασμό σας.
δ. Αποζημίωση: Οι ρήτρες 7 και 10 απαιτούν από εσάς να αποζημιώσετε και να κρατήσετε τον Οργανωτή ακίνδυνο έναντι αξιώσεων που ενδέχεται να γίνουν εναντίον του Διοργανωτή σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό μπορεί να θέσει διάφορους κινδύνους, υποχρεώσεις, υποχρεώσεις και νομικές ευθύνες σε εσάς και ο Διοργανωτής μπορεί να διεκδικήσει πληρωμή από εσάς του ποσού αυτών των αξιώσεων.

1. Ο ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

1.1 Αυτή η Προωθητική Ενέργεια εκτελείται από την Red Bull GmbH της οποίας το καταχωρημένο γραφείο βρίσκεται στο Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, στην Αυστρία, η Red Bull Australia Pty Ltd (ABN 67 085 840 259 της οποίας το καταχωρημένο γραφείο βρίσκεται στον 1ο όροφο του 55 Doody Street, Alexandria NSW 2015 και Red Bull Japan της οποίας το καταχωρημένο γραφείο βρίσκετε Hulic Aoyama No. 2 Building, 1-3-3 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo Japan 150-0002, Red Bull New Zealand της οποίας το καταχωρημένο γραφείο βρίσκετε 27 Mackelvie St, Grey Lynn, Auckland 1011, New Zealand, με την υποστήριξη των συνεργατών της διοργάνωσης, των πρακτορείων και των παρόχων υπηρεσιών ("Διοργανωτής" ή "Red Bull”).


1.2 Σε περίπτωση που αυτή η Προωθητική ενέργεια εκτελείται μέσω μίας ή περισσότερων πλατφορμών τρίτων, η Προσφορά δεν συνδέεται με τις πλατφόρμες τρίτων και δεν υποστηρίζεται, εγκρίνεται ή διαχειρίζεται ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την τρίτη (ες) πλατφόρμας. Με τη συμμετοχή σε αυτήν την Προωθητική Ενέργεια , ο Συμμετέχων αποδέχεται ότι δεν έχει καμία αξίωση και δεν μπορεί να προβάλει αξιώσεις κατά της πλατφόρμας τρίτων που προκύπτουν σε σχέση με τη συμμετοχή σε αυτήν την Προωθητική Ενέργεια . Η χρήση του Συμμετέχοντος στην πλατφόρμα τρίτου μέρους υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο Διοργανωτής αποποιείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση που ο Συμμετέχων δεν συμμορφωθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πλατφόρμας τρίτου μέρους.

2. Η ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ («Προωθητική Ενέργεια»)


2.1 Ο τίτλος της προωθητικής ενέργειας είναι Red Bull Basement.
2.2 H προωθητική ενέργεια αρχιζει 1 Σεπτεμβρίου 2020, 01:00:00 μ.μ. τοπικής ώρας και τελειώνει στις 13 Δεκεμβρίου 2020, 12:00:00 μ.μ. Όλες οι συμμετοχές πρέπει να παραληφθούν από τον Οργανωτή πριν από την ημερομηνία λήξης. Όλες οι συμμετοχές που έχουν ληφθεί μετά την ημερομηνία κλεισίματος αποκλείονται αυτόματα.
2.3 Η προσφορά προορίζεται να υποστηρίξει τη δημιουργική αυτο-έκφραση και την ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.

3. ΕΠΙΛΟΓΗ

3.1 Για να συμμετάσχετε σε αυτήν την Προωθητική ενέργεια και να πληροίτε τα κριτήρια για να λάβετε την ανταμοιβή, Δηλώνετε και εγγυάστε ότι πληροίτε τα ακόλουθα κριτήρια καταλληλότητας:
- Αναγνωρίζετε ότι είστε φυσικό πρόσωπο ηλικίας 18 ετών και άνω κατά την είσοδο. Άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν σε αυτήν την Προσφορά ή να μεταδώσουν ή να υποβάλουν με άλλο τρόπο Προσωπικά Δεδομένα (όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με Εσάς, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας σας, οι απαντήσεις της προώθησης και οι φωτογραφίες) στον Οργανωτή. Είναι εθελοντικό να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, δεν θα μπορείτε να εισέλθετε στην Προωθητική ενέργεια εάν δεν παρέχετε όλα τα απαιτούμενα Προσωπικά Δεδομένα.
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ: Εάν είστε κάτω των 20 ετών, συμμετέχετε στην Προσφορά υπό την ενεργή επίβλεψη ενός γονέα, νόμιμου κηδεμόνα ή άλλου υπεύθυνου ενήλικα (συνολικά αναφέρεται ως «Κηδεμόνας» παρακάτω) που έχει διαβάσει και συμφωνήσει να αυτούς τους Όρους εκ μέρους σας. Ο διοργανωτής αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη και / ή ευθύνη σε περίπτωση που η συμμετοχή / η απονομή ενός βραβείου απαιτεί την έγκριση ενός κηδεμόνα. Αυτό ανήκει αποκλειστικά στην ευθύνη σας.
- Μπορείτε να συμμετάσχετε στην Προσφορά ξεχωριστά ή ως ομάδα που αποτελείται από 2 μέλη της ομάδας
- Η προσφορά είναι ανοιχτή για κατοίκους από Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βραζιλία, Καναδάς, Χιλή, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Αίγυπτο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ινδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Καζακστάν, Κένυα, Λιθουανία, Νέα Ζηλανδία, Νιγηρία, Νορβηγία, Πακιστάν, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σλοβακία, Νότια Αφρική, Ισπανία, Σρι Λάνκα, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής («Συμμετέχουσες χώρες»).
- Κάθε Συμμετέχων πρέπει είναι εγγεγραμμένος ε πανεπιστήμιο καθ 'όλη τη διάρκεια της Προσφοράς.
- Λάβετε υπόψη ότι ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περιπτώσεις όπου οι Συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται νόμιμα να λάβουν μέρος στην Προσφορά λόγω εθνικής ή τοπικής νομοθεσίας.
- Ο Διοργανωτής δεν είναι υπεύθυνος σε περίπτωση που ένας Συμμετέχων δεν είναι ικανός σωματικά ή διανοητικά να εκτελέσει οποιαδήποτε ή όλες τις περιγραφόμενες εργασίες. δεν υπάρχει κανένα νόμιμο δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν την Προσφορά. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ένας Συμμετέχων τραυματίσει τον εαυτό του κατά την εκτέλεση ενεργειών που σχετίζονται με αυτήν την Προσφορά στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.
- Διευθυντές, αξιωματικοί και υπάλληλοι του Διοργανωτή, της μητρικής του εταιρείας και οποιασδήποτε από τις αντίστοιχες θυγατρικές εταιρείες, θυγατρικές, αντιπρόσωποι, οποιαδήποτε εταιρεία που συμμετέχει στην ανάπτυξη ή παραγωγή της Προσφοράς, επαγγελματίες συμβούλους, τρίτους παρόχους υπηρεσιών ή διαφημιστικές και διαφημιστικές εταιρείες συμμετέχουν σε αυτήν την Προσφορά, και τα άμεσα μέλη της οικογένειας και τα άτομα που ζουν στο ίδιο νοικοκυριό τέτοιων ατόμων (είτε είναι νομικά συνδεδεμένα είτε όχι) δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν ή να κερδίσουν οποιεσδήποτε ανταμοιβές σε αυτήν την Προσφορά. Ο Διοργανωτής θα επαληθεύσει αυτούς τους όρους συμβουλευόμενος τη βάση δεδομένων του κατά τη στιγμή της επιλογής.
- Μιλάτε και καταλαβαίνετε την αγγλική γλώσσα. Λάβετε υπόψη ότι η επίσημη γλώσσα της Προσφοράς θα είναι τα Αγγλικά και ότι όλες οι αλληλεπιδράσεις με τον Διοργανωτή, καθώς και περαιτέρω οδηγίες κατά τη διάρκεια της Προσφοράς, θα γίνονται γενικά στην Αγγλική γλώσσα. Τυχόν μεταφράσεις παρέχονται μόνο για ευγένεια. Εντός του πρώτου σταδίου, η επίσημη γλώσσα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αντίστοιχη χώρα.

3.2 Ο Διοργανωτής δεν θα αποδεχτεί καταχωρήσεις που: (α) δημιουργούνται αυτόματα από υπολογιστή. (β) ολοκληρώθηκε από τρίτους (εκ μέρους σας) ή χύμα · (γ) δυσανάγνωστο, έχουν τροποποιηθεί, ανακατασκευαστεί, πλαστογραφηθεί ή παραποιηθεί · ή (δ) ημιτελής. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχετε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων όποτε απαιτείται, τυχόν συναίνεσης που παρέχεται από έναν Κηδεμόνα για να απαιτήσετε απόδειξη ηλικίας, ταυτότητας και / ή άλλων παρεχόμενων λεπτομερειών ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση του. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας, οι καταχωρίσεις που περιέχουν μη έγκυρη διεύθυνση email ή εσφαλμένα δεδομένα σχετικά με την ηλικία ή τη διαμονή σας θα θεωρηθούν μη επιλέξιμες. Δεν πρέπει να εισαγάγετε αυτήν την προσφορά μέσω της χρήσης πολλαπλών λογαριασμών email ή λογαριασμών κοινωνικών μέσων. Εάν γίνει εμφανές ότι έχετε χρησιμοποιήσει πολλούς λογαριασμούς email ή λογαριασμούς κοινωνικών μέσων για να παρακάμψετε αυτόν τον κανόνα, όλες οι καταχωρίσεις σας θα αποκλειστούν.

3.3 Οι νικητές του βραβείου και, κατά περίπτωση, οι σύντροφοί τους θα απαιτήσουν (και θα είναι υπεύθυνοι για το κόστος απόκτησης) ενός έγκυρου διαβατηρίου ή / και έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων με ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών, καθώς και τυχόν απαιτούμενες θεωρήσεις .

4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

4.1 Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε με επιτυχία στην Προσφορά, θα πρέπει να μεταβείτε στη διεύθυνση www.redbullbasement.com και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που δίνονται βήμα προς βήμα, οι οποίες περιλαμβάνουν την παροχή των δεδομένων που ζητούνται για να εγγραφείτε (π.χ. όνομα, ηλικία, φύλο , πανεπιστήμιο, χώρα και διεύθυνση email). Επιπλέον, εάν εγγραφείτε μέσω κοινωνικής σύνδεσης π.χ. Facebook, Twitter ή Google+, ενδέχεται να παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες (π.χ. ηλικία ή τοποθεσία). ΓΙΑ ΚΕΝΥΑ: Η συμμετοχή θα είναι επίσης δυνατή με την εγγραφή σε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου.

4.2 Η προσφορά αποτελείται από δύο στάδια.

4.3 Για το πρώτο στάδιο, θα πρέπει να ανεβάσετε και να υποβάλετε ένα βίντεο διάρκειας έως και 60 δευτερολέπτων που θα περιγράφει λεπτομερώς την ιδέα του έργου σας ("Υποβληθέν περιεχόμενο") όπως περιγράφεται στο www.redbullbasement.com για να ολοκληρώσετε με επιτυχία αυτό το στάδιο. Η περίοδος εγγραφής ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2020, 01:00:00 μ.μ. UTC και λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2020, 09:59:59 μ.μ. UTC (συμπεριλαμβάνεται).

4.4 Το μέγεθος ή / και το μήκος του Υποβληθέντος Περιεχομένου σας δεν πρέπει να είναι περισσότερο από ό, τι ορίζεται στην ισχύουσα πλατφόρμα. Πρέπει να έχετε τα πνευματικά δικαιώματα στο Υποβληθέν Περιεχόμενο. Το Υποβληθέν Περιεχόμενο πρέπει να είναι δικό σας έργο και δεν πρέπει: (α) να αντιγραφεί. (β) περιέχουν υλικά τρίτων · (γ) περιέχει οποιοδήποτε περιεχόμενο Δεν έχετε άδεια να χρησιμοποιήσετε. (δ) να είναι προσβλητικό, δυσάρεστο, δυσφημιστικό, επικίνδυνο, άσεμνο, ακατάλληλο · (ε) παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους (π.χ. τυχόν αναγνωρίσιμα άτομα που εμφανίζονται στο Υποβληθέν Περιεχόμενο) ή αντικατοπτρίζει μια πολιτική δήλωση · και / ή (στ) παραβιάζουν τυχόν ισχύοντες νόμους.

4.5 Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των συμμετοχών που μπορούν να υποβληθούν.

4.6 Μόλις ανεβάσετε και υποβάλετε το Υποβληθέν Περιεχόμενο σας, θα δημοσιευτεί στο www.redbullbasement.com και τα μέλη του κοινού θα ψηφίσουν για το αγαπημένο τους Υποβληθέν Περιεχόμενο, με βάση τα κριτήρια σκοπιμότητας, αντίκτυπου, δημιουργικότητας και ποιότητας («Κοινωνική Ψηφοφορία») "), Για τον καθορισμό των κορυφαίων καταχωρίσεων του Περιεχομένου που υποβλήθηκε (άτομα ή ομάδες) ανά Συμμετέχουσα Χώρα, οι οποίες στη συνέχεια θα είναι επιλέξιμες για επιλογή από τους Κριτές (βλ. Ρήτρα 4.7). Η Κοινωνική Ψηφοφορία θα είναι ανοιχτή μεταξύ 26 Οκτωβρίου 2020, 01:00:00 μ.μ. UTC και 29 Οκτωβρίου 2020, 01:00:00 μ.μ. UTC (συμπεριλαμβάνεται). Το κοινό και / ή Μπορείτε να ψηφίσετε μία φορά ανά είσοδο ανά ημέρα. Δεν επιτρέπονται μαζικές ή αυτοματοποιημένες ψήφοι ή αυτές που υποβάλλονται μέσω μακροεντολών ή παρόμοιων.

4.7 Ο Διοργανωτής, μαζί με ανεξάρτητους και κατάλληλα εξειδικευμένους κριτές (οι «Κριτές»), στη συνέχεια θα επιλέξει την 1η Νοεμβρίου 2020 1 φιναλίστ (άτομο ή ομάδα) («Φιναλίστ») ανά συμμετέχουσα χώρα από το κορυφαίο 25% των συμμετοχών, ότι έλαβε τον υψηλότερο αριθμό ψήφων μέσω Κοινωνικής Ψηφοφορίας σύμφωνα με τους Όρους. Οποιοσδήποτε δεκαδικός αριθμός θα στρογγυλοποιηθεί στον επόμενο ακέραιο αριθμό (π.χ. 10,2 θα στρογγυλοποιηθεί σε 11). Το ελάχιστο ποσό συμμετοχών που μπορούν να επιλέξουν οι Κριτές είναι 4.
Παράδειγμα: Εάν η Αυστρία έχει 100 αιτήσεις, οι Κριτές μπορούν να επιλέξουν τον Φιναλίστ από τις 25 συμμετοχές με τον υψηλότερο αριθμό ψήφων από την Κοινωνική Ψηφοφορία. Εάν η Αυστρία έχει 10 αιτήσεις, οι Κριτές θα μπορούσαν να επιλέξουν τον Φιναλίστ μόνο από τις 3 συμμετοχές με τον υψηλότερο αριθμό ψήφων από την Κοινωνική Ψηφοφορία (25% των 10 = 2,5 στρογγυλευμένες είναι 3). Σε αυτήν την περίπτωση, οι Κριτές θα μπορούν να επιλέξουν από τις 4 συμμετοχές με τον υψηλότερο αριθμό ψήφων από την Κοινωνική Ψηφοφορία, επειδή το ελάχιστο ποσό συμμετοχών που μπορούν να επιλέξουν οι Κριτές είναι οι 4.
Η επιλογή των φιναλίστ βασίζεται μόνο στην ικανότητα. Αυτοί οι φιναλίστ θα είναι αυτοί που κατά τη γνώμη των κριτών πληρούν καλύτερα τα κριτήρια επιλογής (i) σκοπιμότητας, (ii) αντίκτυπου, (iii) δημιουργικότητας και (iv) ποιότητας της συμμετοχής. Η απόφαση των δικαστών είναι οριστική και δεν θα πραγματοποιηθεί αλληλογραφία ή συζήτηση. Λόγω του αναμενόμενου μεγάλου αριθμού συμμετοχών, δεν είναι δυνατή η ατομική ανατροφοδότηση. Οι κριτές θα λάβουν την τελική απόφαση για να διασφαλίσουν ότι κανένα στοιχείο τυχαίας δεν θα καθορίσει τους φιναλίστ.

4.8 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Η επιλογή των κορυφαίων φιναλίστ 25% βασίζεται μόνο στην ικανότητα. Οι κορυφαίοι 25% φιναλίστ θα είναι οι συμμετοχές που πληρούν καλύτερα τα κριτήρια επιλογής σκοπιμότητας, αντίκτυπου και δημιουργικότητας. Μέλη του κοινού που ψηφίζουν θα πρέπει να παρέχουν σχόλια για το γιατί η συμμετοχή πληροί τα κριτήρια επιλογής. Ο Διοργανωτής δεν θα μετρήσει ψήφους που δεν παρέχουν σχόλια για το γιατί η συμμετοχή πληροί τα κριτήρια επιλογής. Η ειδική ομάδα κριτών του Διοργανωτή θα λάβει την τελική απόφαση για να διασφαλίσει ότι κανένα στοιχείο τυχαίας δεν θα καθορίσει αυτούς τους κορυφαίους φιναλίστ.

4.9 Οι ανταμοιβές για τους φιναλίστ είναι: κάθε φιναλίστ (άτομο ή κάθε μέλος της ομάδας) θα κερδίσει: (α) μία πτήση επιστροφής στο Red Bull Basement Global Workshop. Η ημερομηνία και η τοποθεσία του Red Bull Basement Global Workshop θα ανακοινωθούν στο www.redbullbasement.com. Εκτός αν κοινοποιηθεί διαφορετικά στον αναφερόμενο ιστότοπο, το Red Bull Basement Global Workshop θα πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου 2020. Η εξερχόμενη πτήση θα πραγματοποιηθεί στις 09 Δεκεμβρίου ή στις 10 Δεκεμβρίου 2020 ανάλογα με τη χώρα αναχώρησης. Η πτήση μετ 'επιστροφής θα πραγματοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2020 στο ίδιο αεροδρόμιο με την αναχώρηση (β) ξενώνας / διαμονή σε δίκλινα δωμάτια κατά τη διάρκεια της διαμονής (γ) πλήρης πρόσβαση για παρακολούθηση στο Red Bull Basement Global Workshop. Οι φιναλίστ θα ανακοινωθούν στις 02 Νοεμβρίου 2020. Ένας εκπρόσωπος της Red Bull θα έρθει σε επαφή με τους φιναλίστ (άτομο ή κάθε μέλος της ομάδας) μέσω του αριθμού τηλεφώνου ή μέσω email που παρέχεται κατά την εγγραφή. Εάν ο φιναλίστ δεν μπορεί να επιτευχθεί εντός 48 ωρών (σε περίπτωση φιναλίστ ομάδας, αρκεί εάν μπορεί να επιτευχθεί ένα μέλος της ομάδας), οι κριτές θα επιλέξουν έναν εναλλακτικό φιναλίστ (άτομο ή ομάδα) σύμφωνα με το σημείο 4.7 και το έπαθλο θα μετακινηθεί στον επιλεγμένο εναλλακτικό φιναλίστ.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ότι οι ανταμοιβές υπόκεινται σε πιθανές αλλαγές λόγω του COVID-19 ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ. Συγκεκριμένα, η διαμονή και οι ώρες της πτήσης εξερχόμενης και επιστροφής ενδέχεται να αλλάξουν σε περίπτωση αναβολής ή μετεγκατάστασης του Red Bull Basement Global Workshop λόγω του COVID-19 ή πιθανών ταξιδιωτικών περιορισμών. Επιπλέον, το Red Bull Basement Global Workshop μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διαφορετική ημερομηνία ή ως διαδικτυακή εκδήλωση σε περίπτωση COVID-19 ή άλλων πιθανών περιορισμών. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με αναβολή ή μετεγκατάσταση θα ανακοινωθούν στο www.redbullbasement.com.

4.10 Για το δεύτερο στάδιο, οι φιναλίστ (άτομα ή ομάδες) από το πρώτο στάδιο θα πρέπει να αγωνιστούν για δύο λεπτά για να παρουσιάσουν την τελική τους ιδέα στο Red Bull Basement Global Workshop για να ολοκληρώσουν επιτυχώς αυτό το στάδιο.

4.11 Από εκείνους τους πρώτους φιναλίστ (άτομα ή ομάδες) που παρουσίασαν την τελική τους ιδέα στο Red Bull Basement Global Workshop, οι «Κριτές» θα επιλέξουν έναν παγκόσμιο νικητή (άτομο ή ομάδα) σύμφωνα με τους Όρους και με βάση τα κριτήρια σκοπιμότητας , αντίκτυπος, δημιουργικότητα και ποιότητα της συμμετοχής. Η απόφαση των δικαστών είναι οριστική και δεν θα πραγματοποιηθεί αλληλογραφία ή συζήτηση. Λόγω του αναμενόμενου μεγάλου αριθμού συμμετοχών, δεν είναι δυνατή η ατομική ανατροφοδότηση. Η επιλογή του παγκόσμιου νικητή βασίζεται μόνο στην ικανότητα. Οι Κριτές θα λάβουν την τελική απόφαση για να διασφαλίσουν ότι κανένα στοιχείο τυχαίας δεν θα καθορίσει τον παγκόσμιο νικητή.

4.12 Ο παγκόσμιος νικητής θα ανακοινωθεί στη σκηνή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Red Bull Basement στις 13 Δεκεμβρίου 2020 και θα κοινοποιηθεί επίσης στο www.redbullbasement.com. Η συνολική αξία της επιβράβευσης του δεύτερου σταδίου δεν θα υπερβαίνει τα 4.000,00 ευρώ (τέσσερις χιλιάδες ευρώ) ή ισοδύναμο ποσό οποιουδήποτε τοπικού νομίσματος (πριν από οποιονδήποτε ισχύοντα φόρο) ανά άτομο. Οι νικητές πρέπει να είναι παρόντες στην εκδήλωση για να διεκδικήσουν το βραβείο τους.

4.13 Εάν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής ή την προώθηση γενικά, στείλτε email στο basement@support.redbull.com. Για το πρώτο ή το δεύτερο στάδιο, εάν οι επιλεγμένοι παραλήπτες ανταμοιβής δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στους παρόντες Όρους, ο Διοργανωτής θα ξαναγράψει και θα επιλέξει έναν εναλλακτικό παραλήπτη ανταμοιβής σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια επιλογής. Εάν έχετε αποκλειστεί, ο Διοργανωτής δεν έχει καμία υποχρέωση να δημοσιεύσει αυτό το γεγονός. Ο Διοργανωτής δεσμεύεται να διασφαλίσει τη διαφάνεια και να καταγράψει κατάλληλα τη διαδικασία επιλογής για να επαληθευτούν τα αποτελέσματα.

4.14 Δεν θα γίνονται δεκτές καθυστερημένες, δυσανάγνωστες, ελλιπείς, αλλοιωμένες ή κατεστραμμένες καταχωρίσεις. Καμία ευθύνη δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή για χαμένες καταχωρήσεις και η απόδειξη διαβίβασης δεν θα γίνει αποδεκτή ως απόδειξη παραλαβής. Δεν είναι δυνατή η επιστροφή των συμμετοχών.

5. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

5.1 Τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε με την καταχώριση της Προσφοράς σας θα χρησιμοποιηθούν για να σας ειδοποιήσουν για τυχόν ανταμοιβές που δικαιούστε να λάβετε, οπότε βεβαιωθείτε ότι είναι ενημερωμένες και ακριβείς.

5.2 Ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει με τους παραλήπτες ανταμοιβής χρησιμοποιώντας τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση email που παρέχεται με την καταχώριση Προσφοράς. Κατά την ειδοποίηση, στους ή στους παραλήπτες της ανταμοιβής θα παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διεκδίκησης της πρώτης επιβράβευσης και θα δοθούν έως τις 3 Νοεμβρίου 2020 για να διεκδικήσουν αυτήν την ανταμοιβή. Εάν ο παραλήπτης ανταμοιβής δεν μπορεί να επικοινωνήσει ή δεν είναι διαθέσιμος ή δεν έχει διεκδικήσει την ανταμοιβή του εντός αυτής της περιόδου, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει την ανταμοιβή στον επόμενο επιλέξιμο συμμετέχοντα, που επιλέγεται σύμφωνα με τη Διαδικασία Επιλογής.

5.3 Η ανταμοιβή είναι προσωπική και μη μεταβιβάσιμη και ενδέχεται να μην αξιωθεί από τρίτο μέρος εκ μέρους σας.

5.4 Μια λίστα με τους παραλήπτες επιβράβευσης του πρώτου σταδίου και τους παραλήπτες επιβράβευσης του δεύτερου σταδίου μπορεί να δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Διοργανωτή. Σε περίπτωση που είστε παραλήπτης ανταμοιβής Συμφωνείτε ότι ο Διοργανωτής μπορεί να αποκαλύψει τα στοιχεία σας π.χ. όνομα, επώνυμο, πανεπιστήμιο, χώρα σύμφωνα με τα παραπάνω.

5.5 Ο μέγιστος όρος παράδοσης δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες από το τέλος της Προσφοράς ή την ημερομηνία της αξίωσης ανταμοιβής. Οποιαδήποτε καθυστέρηση σε σχέση με την παράδοση των ανταμοιβών θα κοινοποιείται στον ή τους παραλήπτες της επιβράβευσης.

5.6 Οποιαδήποτε άλλα παρεπόμενα έξοδα και έξοδα που σχετίζονται με αποδοχή και χρήση ανταμοιβής, όπως χρεώσεις ασφαλείας, φιλοδωρήματα, τέλη αποσκευών, σνακ, ποτά και παρεπόμενες χρεώσεις αποτελούν ευθύνη του ή των παραληπτών ανταμοιβής (και του συντρόφου του παραλήπτη ανταμοιβής). Η χερσαία μεταφορά μπορεί να παρέχεται αντί της αεροπορικής μεταφοράς, εάν ο παραλήπτης ανταμοιβής βρίσκεται σε μικρή ακτίνα του προορισμού και δεν παρέχεται αποζημίωση ή αντικατάσταση για διαφορά αξίας.

5.7 Κάθε παραλήπτης ανταμοιβής πρέπει να διαθέτει και να εμφανίζει έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, πριν από την αναχώρηση (π.χ. έγκυρο διαβατήριο ή άλλο αποδεκτό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από το κράτος). Ταξιδιωτική ασφάλιση και έξοδα χρημάτων αποτελούν τη συγκεκριμένη ευθύνη του δικαιούχου και του συνοδού της ανταμοιβής. Μόλις εκδοθούν αεροπορικά εισιτήρια, δεν επιτρέπονται αλλαγές από τον νικητή. Ο Διοργανωτής θα καθορίσει αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια, δρομολόγια πτήσεων και διανυκτερεύσεις κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί, όροι και περιορισμοί ταξιδιού και διαμονής. Ο Διοργανωτής δεν θα αντικαταστήσει τυχόν χαμένα, ακρωτηριασμένα ή κλεμμένα εισιτήρια ή ταξιδιωτικά κουπόνια. Οι παραλήπτες (οι) ανταμοιβής και, κατά περίπτωση, οι σύντροφοί τους θα απαιτήσουν (και θα είναι υπεύθυνοι για το κόστος απόκτησης) ενός έγκυρου διαβατηρίου ή / και έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων με ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών, καθώς και τυχόν απαιτούμενες θεωρήσεις. Ο Διοργανωτής δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ασφάλεια της φιλοξενούσας πόλης του Red Bull Basement Global Workshop.

5.8 Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αντικαταστήσει οποιαδήποτε ή όλες τις ανταμοιβές με εναλλακτικές ανταμοιβές που μπορεί να είναι ίσης ή μεγαλύτερης αξίας και δεν θα υπάρχει ισοδύναμο μετρητών σε αυτές τις περιπτώσεις.

5.9 Σημειώστε ότι δεν θα επιστραφούν έξοδα ταξιδίου ή άλλα έξοδα για τη συμμετοχή στην Προσφορά εκτός από εκείνα που αναφέρονται ρητά στους παρόντες Όρους. Δεν παρέχονται εναλλακτικές λύσεις σε μετρητά και οι ανταμοιβές που δικαιούστε να λάβετε δεν είναι μεταβιβάσιμες και δεν επιστρέφονται.

5.10 Ο αποδέκτης της επιβράβευσης θα παραμείνει υπεύθυνος για όλους τους φόρους (συμπεριλαμβανομένων των τόκων και των ποινών) που οφείλονται και καταβάλλονται στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τυχόν πληρωτέα χρηματικά έπαθλα.

5.11 Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, όλα τα βραβεία απονέμονται "ως έχουν" και χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, τυχόν σιωπηρής εγγύησης ικανοποιητικής ποιότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό).

5.12 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Τα νόμιμα δικαιώματα του Συμμετέχοντα δεν επηρεάζονται (συμπεριλαμβανομένων των Εγγυήσεων Καταναλωτών σύμφωνα με το Πρόγραμμα 2 του Νόμου περί Ανταγωνισμού και Καταναλωτών 2010. ΓΙΑ ΧΙΛΗ: (συμπεριλαμβανομένων των Εγγυήσεων Καταναλωτών βάσει του Νόμου περί Προστασίας των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών - Νόμος αριθ. 19.496). ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ : Σε περίπτωση που ένας νόμιμος ανήλικος Συμμετέχων κερδίσει ένα έπαθλο και εάν η αποδοχή / χρήση αυτού του βραβείου απαιτεί την έγκριση ενός Κηδεμόνα, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να καθορίσει έναν εναλλακτικό νικητή σε περίπτωση που δεν δοθεί τέτοια έγκριση. Ούτε ο Συμμετέχων ούτε ο Κηδεμόνας έχουν τυχόν δικαιώματα ή αξιώσεις σχετικά με την απόφαση του Διοργανωτή.

5.13 ΓΙΑ ΤΗ ΡΩΣΙΑ: Η μεταφορά του Βραβείου από τον Διοργανωτή στον νικητή πραγματοποιείται με το Πιστοποιητικό Αποδοχής Βραβείου με λεπτομέρειες σχετικά με το αντίστοιχο κόστος του Βραβείου. Η συγκατάθεση του Νικητή για λήψη του Βραβείου είναι η παροχή των ακόλουθων εγγράφων από τον Νικητή στον Οργανωτή:
 αντίγραφα διαβατηρίου που περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία: επώνυμο, όνομα, μεσαίο όνομα, ημερομηνία γέννησης, σειρά και αριθμό διαβατηρίου, από ποιον και κατά την έκδοση, διεύθυνση μόνιμης εγγραφής στον τόπο κατοικίας ·
 επικοινωνήστε με τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση παράδοσης.
 αντίγραφα του πιστοποιητικού εγγραφής στη φορολογική αρχή (TIN) ·
 υπογραφή από τον Συμμετέχοντα του πιστοποιητικού αποδοχής του βραβείου ή άλλων εγγράφων που επιβεβαιώνουν την παραλαβή του Βραβείου, εάν απαιτείται από τον Διοργανωτή.

Ο Νικητής είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των πληροφοριών που του παρέχει. Τα έγγραφα που καθορίζονται σε αυτήν την ρήτρα παρέχονται στον Διοργανωτή στη διεύθυνση, που υποδεικνύεται από τον Διοργανωτή στο μήνυμά του προς τον Νικητή, εντός 7 (επτά) ημερών από την ημερομηνία αποστολής αυτού του μηνύματος από τον Διοργανωτή.

Ο Νικητής φέρει την υποχρέωση να συγκεντρώσει και να πληρώσει φόρους σε σχέση με την παράδοση του αντίστοιχου Βραβείου ως μέρος της Ενεργοποίησης, καθώς και την ευθύνη για παράλειψη εκπλήρωσης αυτής της υποχρέωσης. Ο Διοργανωτής, ενεργώντας ως φορολογικός πράκτορας σε σχέση με τον Νικητή (φορολογούμενος), ενημερώνει εγγράφως τη φορολογική αρχή στον τόπο εγγραφής για την αδυναμία παρακράτησης φόρου εισοδήματος από τον φορολογούμενο και το ποσό του μη καταβληθέντος φόρου προσωπικού εισοδήματος σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τους φόρους και τα τέλη. Υποχρεώσεις καταβολής φόρου επιβάλλονται στον Νικητή.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

6.1 Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, και χωρίς να επηρεάζονται τα νόμιμα δικαιώματά σας, εάν κατά τη γνώμη του Διοργανωτή η Προσφορά διακυβεύεται από οποιοδήποτε γεγονός πέρα από τον έλεγχο του Διοργανωτή, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να τερματίσει, να τροποποιήσει ή να επεκτείνει την Προσφορά χωρίς ευθύνη και ευθύνη για οποιοδήποτε ποσό ή είδος απώλειας ή ζημιάς που μπορεί να προκληθεί σε εσάς ή σε τρίτους (άμεσα ή έμμεσα). Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά τον ιστότοπό μας για τυχόν αλλαγές που θα ισχύουν από την ημερομηνία μεταφόρτωσής τους.

6.2 Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Προσφοράς, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να απαγορεύσει ή να αναστείλει ψήφους, να αποκλείσει ή / και να απομακρύνει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα εάν έχει λόγο να πιστεύει ότι, όταν η ψηφοφορία χρησιμοποιείται ως διαδικασία επιλογής, οποιοσδήποτε ψηφίζει για Τέτοιος φιναλίστ έχει πληρωθεί, παρακινηθεί ή πιεστεί με οποιονδήποτε τρόπο για την ψηφοφορία, είτε από τον φιναλίστ είτε από οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή / και ο Συμμετέχων δεν τηρήσει τους παρόντες Όρους, εμπλέκεται σε εξαπάτηση ή, κατά περίπτωση, οποιοδήποτε άλλο είδος παράνομου ή ακατάλληλη συμπεριφορά. Η απόφαση του Διοργανωτή σε σχέση με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την Προσφορά είναι οριστική και δεν θα γίνει αλληλογραφία.

6.3 Σε περίπτωση που ένας νικητής συμμετέχων για το στάδιο 1 ή / και το δεύτερο στάδιο αποκλείεται, η ανταμοιβή θα χαθεί και ένας νέος νικητής θα επιλεγεί σύμφωνα με τη Διαδικασία Επιλογής.

7. FAIR PLAY

7.1 Εγγυάστε ότι η καταχώρισή σας δεν περιέχει υλικό που παραβιάζει ή παραβιάζει τα δικαιώματα κάποιου άλλου ή αντικατοπτρίζει μια πολιτική δήλωση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων απορρήτου, δημοσιότητας ή πνευματικής ιδιοκτησίας, περιέχει επωνυμίες ή εμπορικά σήματα, άλλα από αυτά του Διοργανωτή, τα οποία Εσείς να έχετε περιορισμένη άδεια χρήσης για αποκλειστικό σκοπό αυτής της Προσφοράς, να περιέχει υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και δεν έχει δημιουργηθεί από εσάς, εκτός από υλικό που έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα, συγκατάθεση και δικαιώματα χρήσης, να περιέχει υλικό που είναι προσβλητικό, δυσάρεστο, επικίνδυνο, ακατάλληλο, άσεμνο, άσεμνο, μισητό, βασανιστικό, δυσφημιστικό, συκοφαντικό ή συκοφαντικό και αποκτά υλικό που είναι παράνομο, παραβιάζει ή αντιβαίνει στους νόμους ή κανονισμούς σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου δημιουργείται η καταχώριση. Σε περίπτωση που αυτή η Προσφορά εκτελείται μέσω μίας ή περισσότερων πλατφορμών τρίτων, εγγυάστε και δηλώνετε ότι η καταχώρισή σας δεν παραβιάζει τους Όρους της πλατφόρμας τρίτων.

7.2 Με το παρόν εγγυάστε και δηλώνετε ότι έχετε συμμετάσχει προσωπικά και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συμμετάσχετε στην Προσφορά και ότι πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας των παρόντων Όρων που σχετίζονται με το Υλικό Εισαγωγής (όπως ορίζεται παρακάτω) ή τη δική σας δημιουργία άλλου υλικού όπως το περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες και ότι δεν έχετε χρησιμοποιήσει απαγορευμένα βοηθήματα, όπως αυτόματα ρομπότ, σενάρια, υπηρεσίες ή άλλες μορφές χειραγώγησης.

7.3 Δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε τη ρητή συγκατάθεση οποιωνδήποτε αναγνωρίσιμων ατόμων που εμφανίζονται στο Υλικό Συμμετοχής για την ομοιότητά τους που χρησιμοποιούνται με τους τρόπους που καθορίζονται στους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος του Διοργανωτή να χρησιμοποιεί την καταχώριση και την εικόνα για οποιονδήποτε μελλοντικό εμπορικό σκοπό χωρίς περιορισμούς . Κατόπιν αιτήματος, θα λάβετε γραπτή συγκατάθεση οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου για τον Διοργανωτή. Εάν κάποιο άτομο που εμφανίζεται στο Υλικό Εισόδου είναι κάτω από την ηλικία της πλειοψηφίας στην κατάσταση διαμονής του, απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση και υπογραφή γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα. Το Υλικό Εισόδου δεν πρέπει να περιέχει προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία οποιουδήποτε ατόμου.

7.4 Σε περίπτωση παραβίασης της Ενότητας 7, θα υπερασπιστείτε και θα αποζημιώσετε τον Διοργανωτή από αξιώσεις παραβίασης που βασίζονται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.


8. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

8.1 Μπορείτε να υποβάλετε το υλικό, κατά περίπτωση, στον Διοργανωτή σε σχέση με την Προσφορά (συλλογικά, "Υλικά συμμετοχής"). Τα Υλικά Συμμετοχής ενδέχεται να περιέχουν Εσείς, (ή άλλου) φωνή, εικόνα, φωτογραφία, δηλώσεις, βιογραφικές πληροφορίες, παραστάσεις, όνομα και ομοιότητα και άλλο περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη και ο Διοργανωτής ή τρίτα μέρη, όπως μπορεί να εξουσιοδοτεί κατά καιρούς, θα δικαιούται χρησιμοποιήστε το Υλικό Καταχώρησης για οποιονδήποτε σχετικό με τα μέσα ενημέρωσης (είτε πρόκειται για εμπορικό, διαφημιστικό ή με άλλο τρόπο) σε όλα τα μέσα, για πάντα.

8.2 Ως εκτίμηση για τη συμμετοχή σας σε αυτήν την Προσφορά και την ευκαιρία για εσάς να κερδίσετε μια ανταμοιβή, θα εκχωρήσετε στον Διοργανωτή όλα τα δικαιώματα, όπως ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία και στο Υλικό συμμετοχής στον ευρύτερο δυνατό βαθμό. για την αποφυγή αμφιβολιών, τα δικαιώματα που σχετίζονται με την ιδέα του έργου σας παραμένουν μαζί σας. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ: συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων που ορίζονται στα άρθρα 27 και 28 του ιαπωνικού νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων. Στο βαθμό που τα δικαιώματα δεν μπορούν να εκχωρηθούν, παραχωρείτε στον Διοργανωτή μια παγκόσμια, απεριόριστη, αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης, μεταβιβάσιμη άδεια για χρήση των Υλικών Συμμετοχής για τους σκοπούς αυτής της Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της εμφάνισης σε οποιοδήποτε και σε όλα Ο ιστότοπος της διοργανωτής και των συνεργατών της, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων κοινωνικών μέσων. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ: η άδεια που αναφέρεται στην προηγούμενη πρόταση περιορίζεται σε είκοσι πέντε χρόνια. Ο Διοργανωτής δεν εγγυάται εμπιστευτικότητα ως προς τα Υλικά Εισόδου. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άδειας, παραχωρείτε εδώ, οποιοδήποτε και όλο το Υλικό Εισόδου που ανεβάζετε, αποθηκεύετε, μεταδίδετε, υποβάλλετε, ανταλλάσσετε ή διαθέτετε στον ιστότοπο δημιουργείται, ανήκει και ελέγχεται αποκλειστικά από Εσάς και όχι από τον Διοργανωτή. Είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε και να προστατεύετε τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ενδέχεται να έχετε στο Υλικό συμμετοχής σας και ο Διοργανωτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για το ίδιο. Αναγνωρίζετε ρητά ότι Εσείς και οποιοδήποτε άτομο που εμφανίζεται στο Υλικό συμμετοχής έχετε το δικαίωμα να απορρίψετε τη χρήση των Υλικών συμμετοχής για υλικό μάρκετινγκ.

8.3 Δηλώνετε και εγγυάστε ότι όλα τα απαραίτητα δικαιώματα, άδειες, συγκαταθέσεις και παραιτήσεις από ηθικά δικαιώματα έχουν ληφθεί δεόντως και αποτελεσματικά από οποιονδήποτε ερμηνευτή, παρουσιαστή, συνεισφέροντα ή άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στο Υλικό συμμετοχής ή δικαιώματα, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που σχετίζονται με αυτό.
8.4 Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να ζητηθεί από τους παραλήπτες ανταμοιβής να συμμετάσχουν στη διαφημιστική δραστηριότητα και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα ονόματα και τις διευθύνσεις των παραληπτών ανταμοιβής, τις φωτογραφίες και τις ηχητικές και / ή οπτικές ηχογραφήσεις τους σε οποιαδήποτε διαφημιστική προσφορά υλικό στο βαθμό που συμφωνεί κάθε παραλήπτης ανταμοιβής. Ο Διοργανωτής θα ζητήσει τη συγκατάθεση του παραλήπτη ανταμοιβής, όπου απαιτείται. Αναγνωρίζετε ρητά ότι Εσείς και οποιοδήποτε άτομο που εμφανίζεται στο Υλικό συμμετοχής έχετε το δικαίωμα να απορρίψετε τη χρήση των Υλικών συμμετοχής για υλικό μάρκετινγκ.

8.5 Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει ή / και να εκχωρήσει εκ νέου άδεια σε όλα τα δικαιώματα που παραχωρούνται στην παρούσα Ενότητα 8 σε τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά συνεργατών προώθησης ή / και χορηγών, συνεργατών μέσων και πλατφορμών τρίτων ή σε συνεργάτες του Διοργανωτή να τους επιτρέψει να μεταβιβάσουν ή να εκχωρήσουν εκ νέου άδεια χρήσης αυτών των δικαιωμάτων.

9. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

9.1 Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Διοργανωτής μπορεί να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για την Προώθηση και αλλιώς, μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου εδώ - www.redbull.com/pp/en_INT. Επίσης, λάβετε υπόψη οποιαδήποτε άλλη πολιτική απορρήτου που σας δόθηκε κατά την εγγραφή σας στην Προσφορά ή συμμετοχή σε αυτήν. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Οργανωτή σχετικά με ερωτήσεις απορρήτου ως εξής: privacy@redbull.com.

9.2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Ο διοργανωτής συλλέγει τα προσωπικά στοιχεία του Συμμετέχοντα για τους σκοπούς της διαχείρισης αυτής της προσφοράς και για να του ενημερώσει για τα προϊόντα της Red Bull και τις μελλοντικές εκδηλώσεις («Σκοπός»). Τα προσωπικά στοιχεία του Συμμετέχοντα θα διατηρηθούν από τον Διοργανωτή σύμφωνα με τις Αυστραλιανές Αρχές Απορρήτου και τον Νόμο περί Απορρήτου 1988 (Cth) και άλλους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου. Εάν ο Συμμετέχων δεν παρέχει τα προσωπικά στοιχεία, ο Διοργανωτής δεν θα είναι σε θέση να εισάγει τον Συμμετέχοντα στην Προσφορά ή να παράσχει στον Συμμετέχοντα πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Red Bull και μελλοντικές εκδηλώσεις. Ο Διοργανωτής μπορεί να παρέχει τα προσωπικά στοιχεία του Συμμετέχοντα σε σχετικές οντότητες και τρίτα μέρη του Διοργανωτή σε σχέση με το Σκοπός, οι οποίοι ενδέχεται να βρίσκονται στην Αυστραλία ή σε άλλες χώρες (συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Σιγκαπούρης), αλλά εάν το κάνει ο Διοργανωτής, ο Οργανωτής λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει ότι τηρείται το απόρρητο του Συμμετέχοντα. Σε περίπτωση που είστε παραλήπτης ανταμοιβής, ο Διοργανωτής μπορεί να αποκαλύψει τα στοιχεία σας, π.χ. όνομα, επώνυμο, ψευδώνυμο, πανεπιστήμιο, χώρα στον ιστότοπο του Διοργανωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο ο Συμμετέχων μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση και να διορθώσει τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρεί ο Οργανωτής σχετικά με τον Συμμετέχοντα ή να υποβάλει καταγγελία περί απορρήτου, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου του Οργανωτή ή επικοινωνήστε με τον Οργανωτή μέσω email στη διεύθυνση privacy@redbull.com

9.3 ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΛΗ: Η Red Bull συλλέγει τα προσωπικά στοιχεία του Συμμετέχοντα προκειμένου να διαχειριστεί αυτήν την προσφορά και να παρέχει συμβουλές σχετικά με τα προϊόντα της Red Bull και τις μελλοντικές εκδηλώσεις (το "Σκοπός"). Τα προσωπικά στοιχεία του Συμμετέχοντα θα τηρηθούν από την Red Bull σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Χιλής για την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής, αρ. 19.628 και τις επακόλουθες τροποποιήσεις της. Εάν ο Συμμετέχων δεν παρέχει τα προσωπικά του στοιχεία, η Red Bull ενδέχεται να μην εγγράψει τον Συμμετέχοντα στην Προσφορά ή να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Red Bull και μελλοντικές εκδηλώσεις. Η Red Bull μπορεί να παρέχει τα προσωπικά στοιχεία του Συμμετέχοντα σε οντότητες που σχετίζονται με την Red Bull και σε τρίτα μέρη σε σχέση με το Σκοπός, οι οποίες ενδέχεται να βρίσκονται στη Χιλή ή σε άλλες χώρες (συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Σιγκαπούρης), αλλά στην περίπτωση ότι η Red Bull το έπραξε, η Red Bull θα λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την τήρηση του απορρήτου του Συμμετέχοντα. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο ο Συμμετέχων μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση και να διορθώσει τις προσωπικές πληροφορίες που έχει η Red Bull σχετικά με τον Συμμετέχοντα ή να υποβάλει αξίωση απορρήτου, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου της Red Bull ή επικοινωνήστε με την Red Bull μέσω email στη διεύθυνση privacy@au.redbull.com.

9.4 ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ: Η Red Bull συλλέγει τα προσωπικά στοιχεία του Συμμετέχοντα για τους σκοπούς της διαχείρισης αυτής της προσφοράς και για να συμβουλεύει τα προϊόντα της Red Bull και τις μελλοντικές εκδηλώσεις («Σκοπός»). Τα προσωπικά στοιχεία του Συμμετέχοντα θα διατηρηθούν από την Red Bull σύμφωνα με την Ιαπωνική Πράξη Προστασίας Προσωπικών Πληροφοριών και τυχόν άλλους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου. Εάν ο Συμμετέχων δεν παρέχει τα προσωπικά στοιχεία, η Red Bull δεν θα είναι σε θέση να εισάγει τον Συμμετέχοντα στην Προσφορά ή να παράσχει στον Συμμετέχοντα πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Red Bull και μελλοντικές εκδηλώσεις. Η Red Bull μπορεί να παρέχει τα προσωπικά στοιχεία του Συμμετέχοντα σε συνδεδεμένες οντότητες και τρίτα μέρη της Red Bull σε σχέση με τον Σκοπός, που βρίσκονται στην Ιαπωνία, την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τη Σιγκαπούρη, αλλά εάν η Red Bull το πράξει, η Red Bull λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι συμμετέχοντες Προσωπικά στοιχεία προστατεύονται. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο ο Συμμετέχων μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση και να διορθώσει τις προσωπικές πληροφορίες που έχει η Red Bull σχετικά με τον Συμμετέχοντα ή να υποβάλει καταγγελία περί απορρήτου, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου της Red Bull ή επικοινωνήστε με την Red Bull μέσω email στη διεύθυνση privacy@redbull.com.

9.5 ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ: Η Red Bull New Zealand Limited (Αριθμός εταιρείας 1179756) ("Red Bull") συλλέγει τα προσωπικά σας στοιχεία για τους σκοπούς διαχείρισης εκδηλώσεων, ενεργοποιήσεων καταναλωτών, διαγωνισμών, προωθήσεων, ιστότοπων και εφαρμογών, βελτιώνοντας τις επιχειρηματικές μας πρακτικές, υπηρεσίες και προϊόντα, αντιμετωπίζοντας παράπονα σχετικά με τη Red Bull ή τις θυγατρικές της, για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία με τη χρήση των ιστότοπων και των εφαρμογών μας, τη διασφάλιση της ασφάλειάς σας και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα, τις εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες μας («Σκοπός»). Τα προσωπικά σας στοιχεία θα διατηρηθούν από την Red Bull σύμφωνα με τις Αρχές απορρήτου των πληροφοριών και τον Νόμο περί απορρήτου 1993. Η Red Bull μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας στείλει υλικό άμεσου μάρκετινγκ. Ωστόσο, η Red Bull θα το πράξει μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Εάν δεν παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία, η Red Bull δεν θα μπορεί να σας εισάγει σε προσφορές, να εγγραφεί για εκδηλώσεις, να σας παράσχει προϊόν, να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με μελλοντικές εκδηλώσεις και τα προϊόντα μας, να επικοινωνήσει μαζί σας για μια καταγγελία που μπορεί να έχετε κάνει ή να συνεχίσετε για να βελτιώσετε τις εμπειρίες και τις υπηρεσίες που σας παρέχονται. Η Red Bull μπορεί να παρέχει τα προσωπικά σας στοιχεία σε σχετικές οντότητες και τρίτα μέρη της Red Bull σε σχέση με τον σκοπό, οι οποίοι ενδέχεται να βρίσκονται στη Νέα Ζηλανδία ή σε άλλες χώρες (συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας ή της Σιγκαπούρης), αλλά εάν το πράξουμε, λαμβάνουμε βήματα για να διασφαλιστεί η τήρηση του απορρήτου σας. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να διορθώσετε τα προσωπικά στοιχεία που έχουμε σχετικά με εσάς ή να υποβάλετε καταγγελία περί απορρήτου, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου μας στη διεύθυνση: https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_New_Zealand/201707250246/ en / privacy.html ή επικοινωνήστε με την Red Bull μέσω email στη διεύθυνση privacy@redbull.com.

9.6 ΓΙΑ ΤΗ ΡΩΣΙΑ: Ο όρος «Προσωπικά δεδομένα» περιλαμβάνει όλα τα προσωπικά δεδομένα του Συμμετέχοντα (αντικείμενο προσωπικών δεδομένων), δηλαδή: επώνυμο, όνομα, μεσαίο όνομα, ημερομηνία γέννησης, αριθμό κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση email, διεύθυνση κατοικίας ( εγγραφή), καθώς και δεδομένα διαβατηρίου (σειράς, αριθμός, ημερομηνία έκδοσης, αρχή έκδοσης), TIN, φωτογραφία, βίντεο, ηχογράφηση. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει δεδομένα σύμφωνα με αυτούς τους Όρους. Με το παρόν επιβεβαιώνετε την ακρίβεια και τη συνάφεια των Προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται ως μέρος αυτής της Προσφοράς. Συμφωνώντας με αυτούς τους Όρους, αποδέχεστε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από τον Οργανωτή, καθώς και από συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου εταιρειών της Red Bull που αναφέρονται στον ιστότοπο https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_Russia / 201807111103 / el /affiliates.htm επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:
• οργάνωση της συμμετοχής σας σε αυτήν την Προσφορά σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.
• ενθάρρυνση της δραστηριότητας των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής διαφημιστικής εκστρατείας και επικοινωνίας με τους νικητές για την παρουσίαση ενός βραβείου.
Εφόσον ο Διοργανωτής λειτουργεί σε παγκόσμια κλίμακα, μπορεί να μεταφέρει τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε άλλες χώρες στις οποίες το επίπεδο προστασίας των δεδομένων ενδέχεται να διαφέρει από το επίπεδο που παρέχεται στην επικράτειά σας. Υποβάλλοντας δεδομένα σε εμάς, συναινείτε στην αποθήκευση, επεξεργασία και / ή μεταφορά δεδομένων εντός άλλων χωρών, στην επικράτειά τους / από την επικράτειά τους, συμπεριλαμβανομένων χωρών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της χώρας σας. Ο Διοργανωτής διασφαλίζει την αξιόπιστη επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλειά τους. Ο Διοργανωτής δεν συλλέγει σκόπιμα δεδομένα από άτομα που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Προσφορά ανά ηλικία. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα, στο πλαίσιο της Προσφοράς, να σας στέλνει μηνύματα χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές επικοινωνίες, κοινωνικά δίκτυα, τηλεφωνικές επικοινωνίες ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αλλαγές στα Προσωπικά σας Δεδομένα ή / και τη διαγραφή τους. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα που κατέχει ο Διοργανωτής και να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους μέσω γραπτού αιτήματος που αποστέλλεται στην τοποθεσία του Διοργανωτή. Για ζητήματα απορρήτου, επικοινωνήστε με τον Οργανωτή λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα δεδομένα: επικοινωνήστε με τον αριθμό τηλεφώνου +7 (495) 937 83-83 ή email info@redbull.ru.

9.7 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ: Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο Διοργανωτής μπορεί να συλλέξει, να επεξεργαστεί, να αποθηκεύσει, να μεταδώσει ή / και να χρησιμοποιήσει με άλλο τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία μεταφέρετε στον Οργανωτή (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του ονόματος, της διεύθυνσης email, του αριθμού τηλεφώνου, της ηλικίας, τοποθεσία, κ.λπ.), για τους σκοπούς της διαχείρισης αυτής της Προσφοράς και και για να σας συμβουλέψουμε για προϊόντα της Red Bull και μελλοντικές εκδηλώσεις. Ο Διοργανωτής θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με το Νόμο της Ουκρανίας «Σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» και σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων του Διοργανωτή, όπως τροποποιείται κατά καιρούς. Αναγνωρίζετε ότι γνωρίζετε τα δικαιώματα που ορίζει ο νόμος της Ουκρανίας «Σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων».

10. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

10.1 Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ο Διοργανωτής, οι υπάλληλοί του, οι αντιπρόσωποί του ή οι διανομείς του δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι για αποζημίωση του αποδέκτη της ανταμοιβής ή αποδοχή οποιασδήποτε ευθύνης για τυχόν απώλεια, ζημιά, σωματικό τραυματισμό ή θάνατο που οφείλεται σε συμμετοχή στην προσφορά, συμπεριλαμβανομένων όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη λήψη της επιβράβευσης, καθώς και την ανάληψη της ανταμοιβής. Οποιοσδήποτε περιορισμός ευθύνης αποκλείεται για απάτη, εσκεμμένη παράβαση ή βαριά αμέλεια. Τα νόμιμα δικαιώματά σας δεν επηρεάζονται ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: (συμπεριλαμβανομένων των Εγγυήσεων Καταναλωτών σύμφωνα με το Πρόγραμμα 2 του Νόμου περί Ανταγωνισμού και Καταναλωτών 2010). ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΛΗ: (συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων των καταναλωτών βάσει του νόμου περί προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών - νόμος 19.496). ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ: Σε περίπτωση που η ανταμοιβή είναι αγαθό ή υπηρεσία που προσφέρεται από τρίτο μέρος, η υπεύθυνη ή υπεύθυνη εταιρεία σε περίπτωση άμεσων ζημιών είναι η οντότητα που παρέχει την υπηρεσία ή αγαθό. Σε καμία περίπτωση, ο Διοργανωτής δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημιά που προκλήθηκε από τρίτο μέρος.

10.2 Στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο, ο Διοργανωτής και η Ομάδα της Red Bull εξαιρούν κάθε ευθύνη για εσάς για τυχόν απώλεια εισοδήματος, απώλεια κερδών, απώλεια καλής θέλησης, απώλεια δεδομένων, απώλεια ευκαιριών (σε κάθε περίπτωση, άμεση ή έμμεση) και οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία που υπέστη ή υπέστητε εσείς σε σχέση με τη συμμετοχή σας στην Προσφορά, εκτός εάν η απώλεια αυτή προκύψει από τη μη τήρηση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων του Διοργανωτή ή του Ομίλου Red Bull, οπότε η Red Bull εξακολουθεί να περιορίζει την ευθύνη της για τις προαναφερόμενες καταστάσεις στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

10.3 Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ο Διοργανωτής και η Ομάδα της Red Bull δεν φέρουν ευθύνη για: απώλεια, καθυστέρηση, ζημιά, λανθασμένη κατεύθυνση, ελλιπή, ανακριβή, δυσανάγνωστη ή ακατανόητη εγγραφή. τηλέφωνο, ηλεκτρονικό, υλικό ή πρόγραμμα λογισμικού, δίκτυο, Διαδίκτυο ή υπολογιστές δυσλειτουργίες, αστοχίες, καθυστερήσεις ή δυσκολίες. σφάλματα στη μετάδοση · προσπάθειες παράδοσης ειδοποιήσεων ανταμοιβής αλλά δεν ελήφθησαν. τυχόν απώλεια που υπέστη οποιοσδήποτε εισέρχεται ή επιχειρεί να συμμετάσχει ή / και να συμμετάσχει στην Προσφορά, ανεξάρτητα από το εάν η συμμετοχή έχει χαθεί, δεν υποβληθεί, επεξεργαστεί εσφαλμένα ή δεν κερδίσει.

10.4 Δεν υπάρχει νομικό δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν την Προσφορά. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη εάν δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στην Προσφορά για οποιονδήποτε λόγο.

10.5 Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη εάν τραυματιστείτε όταν εκτελείτε ενέργειες σχετικά με αυτήν την Προσφορά. Δηλώνετε ότι δεν έχετε καμία προϋπόθεση και δεν επηρεάζεστε από οποιεσδήποτε περιστάσεις που θα σας εμπόδιζαν να συμμετάσχετε με ασφάλεια στην Προσφορά ή θα αποτελούσατε τον τρέχοντα κίνδυνο για τους άλλους όταν το κάνετε. Συμφωνείτε επίσης ότι δεν απαγορεύεται διαφορετικά να συμμετέχετε στην Προσφορά για οποιονδήποτε λόγο.

10.6 Σε καμία περίπτωση ο Διοργανωτής και η Ομάδα της Red Bull δεν θα είναι υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι για οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του βάσει των παρόντων Όρων που προκύπτουν από, άμεσα ή έμμεσα, περιστάσεις ή δυνάμεις πέραν του εύλογου ελέγχου του, συμπεριλαμβανομένων αλλά δεν περιορίζεται σε επιδημία ή πανδημία ή οποιαδήποτε άλλη ασθένεια μεγάλης κλίμακας ή ευρείας εξάπλωσης, απεργίες, διακοπές εργασίας, ατυχήματα ή πράξεις του Θεού και διακοπές, απώλεια ή δυσλειτουργία υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, επικοινωνιών ή υπολογιστών (λογισμικό ή υλικό), όταν αυτές οι περιστάσεις συνιστούν ανωτέρα βία όπως ορίζεται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

10.7 Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν ισχύουν όροι, εγγυήσεις ή άλλοι όροι για την προσφορά και όλα τα δωρεάν προϊόντα απονέμονται "ως έχουν" και χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, τυχόν σιωπηρής εγγύησης ικανοποιητική ποιότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό). ΧΩΡΑ, ΚΡΑΤΟΣ, ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΦΟΡΟΥ ΦΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΩΝ ΔΩΡΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ.

10.8 Ο Διοργανωτής αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη και / ή ευθύνη σε περίπτωση που η συμμετοχή / η απονομή ανταμοιβής απαιτεί την έγκριση Κηδεμόνα. Αυτό ανήκει αποκλειστικά στην ευθύνη σας.

11. ΓΕΝΙΚΑ

11.1 Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων θεωρείται άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, η εγκυρότητα, η νομιμότητα και η εκτελεση των υπόλοιπων διατάξεων των Όρων δεν θα επηρεαστούν ή θα επηρεαστούν με κανένα τρόπο.

11.2 Αυτοί οι Όροι υπόκεινται και ερμηνεύονται σύμφωνα με την νομοθεσία της Αυστρίας και τα συμβαλλόμενα μέρη υποβάλλονται στη μη αποκλειστικη δικαιοδοσία των δικαστήριων της Βιέννης. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ: Αυτοί οι Όροι υπόκεινται και ερμηνεύονται σύμφωνα με την νομοθεσία της Ιαπωνίας και τα συμβαλλόμενα μέρη υποβάλλονται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία του Επαρχιακού Δικαστηρίου του Τόκιο. ΓΙΑ ΤΗ ΡΩΣΙΑ: Οι παρόντες Όροι υπόκεινται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους θα πρέπει πρώτα να προσπαθούν να επιλυθούν φιλικά. Εάν όχι, οι διαφορές επιλύονται από τα αρμόδια δικαστήρια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ΓΙΑ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: Οι παρόντες Όροι υπόκεινται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας και τα συμβαλλόμενα μέρη υπόκεινται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας.

11.3 Η πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Διοργανωτή.

11.4 Για γενικές ερωτήσεις που προκύπτουν από αυτούς τους Όρους ή / και σχετίζονται με αυτήν την Προωθητική Ενέργεια, επικοινωνήστε: basement@support.redbull.com.

11.5 ΓΙΑ ΧΙΛΗ: αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις κατατίθενται ενώπιον του Συμβολαιογράφου του Σαντιάγο.

Ενημερώθηκε: 22.10.2020

Global Partners