Részvételi Feltételek

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A RÉSZVÉTEL NINCS VÁSÁRLÁSHOZ VAGY EGYÉB ELLENSZOLGÁLTATÁSHOZ KÖTVE. VÁSÁRLÁSSAL NEM JAVÍTJA NYERÉSI ESÉLYEIT.

EZT A PROMÓCIÓT ÜGYESSÉGI ÉS ÖTLETEKET KÖZÉPPONTBA ÁLLÍTÓ VERSENYNEK TERVEZTÜK. A PROMÓCIÓBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGFONTOLTAN ÉS ÉSZSZERŰEN JÁRJON EL. FIGYELJEN ODA MÁSOK ÉS SAJÁT MAGA TESTI ÉPSÉGÉRE. NE LÉPJEN MAGÁNTERÜLETRE VAGY OKOZZON KÁRT MÁS TULAJDONÁBAN. A RED BULL VÉDJEGYEIN KÍVÜL (LENT MEGHATÁROZOTTAK ALAPJÁN) A BEADOTT JELENTKEZÉSI ANYAGOK NEM TARTALMAZHATJÁK HARMADIK FÉL JODGÍJAS ANYAGAIT IDEÉRTVE (A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL) ZENÉT, VÉDJEGYET, LOGÓKAT, KERESKEDELMI ARCULATOT VAGY BÁRMILYEN MÁRKA, TERMÉK, ILLETVE SZOLGÁLTATÁS PROMÓCIÓJÁT.

Amennyiben jelentkezik a Promócióra és abban részt vesz, ön (a továbbiakban: „Ön”) és egész csapata elfogadja, hogy a jelen részvételi feltételek (a továbbiakban: „Feltételek”) Önre nézve kötelező érvényűek, és kijelenti, hogy eleget tesz az összes alábbi részvételi feltételnek. A Promócióban való részvételhez maradéktalanul be kell tartani jelen Részvételi Feltételeket és minden vonatkozó jogszabályt.

AMERIKAI JÁTÉKOSOKNAK: Kattintson ide a Promócióban részt vevő Egyesült Államokbeli résztvevőkre vonatkozó hivatalos szabályzat, jogosultsági és díjazási feltételek elolvasásához. Az Egyesült Államokban érvényes, valamint jelent Részvételi Feltételek közötti összeférhetetlenség esetén az Egyesült Államokban érvényes hivatalos szabályzat az irányadó.

KANADAI RÉSZTVEVŐK ESETÉN: Kattintson ide a Promócióban részt vevő kanadai játékosokra vonatkozó hivatalos szabályzat, jogosultsági és díjazási feltételek elolvasásához. A Kanadában érvényes, valamint jelent Részvételi Feltételek közötti összeférhetetlenség esetén a Kanadában érvényes hivatalos szabályzat az irányadó.

DÉL-AFRIKAI JÁTÉKOSOKNAK: Amennyiben Ön a dél-afrikai Fogyasztóvédelemről szóló 2008. évi törvény (továbbiakban „Fogyasztóvédelmi törvény”) 68. cikkelye értelmében fogyasztónak minősül a Szervezőnek (az alábbiakban meghatározottak szerint) kötelessége felhívni az Ön figyelmét bizonyos feltételekre. Ezek a lényeges feltételeket tartalmazó bekezdések és azok fontosságának okai az alábbiakban olvashatók:

a. A Szervező felelősségének korlátozása: Az 1., 3., 4. és 10. pontok azért bírnak nagy jelentőséggel, mert korlátozzák és kizárják a Szervező azon kötelezettségeit, felelősségét és jogszabályi kötelezettségeit, amelyek egyébként a Szervezőt terhelhetnék Önnel szemben. Korlátozzák és kizárják továbbá az Ön jogait és jogorvoslati lehetőségeit is, valamint különböző kockázatok viselését, jogi és egyéb kötelezettségeket írnak elő az Ön számára.
b. Kockázatviselés: Az 1., 3., 4., és 10. pontok azért bírnak nagy jelentőséggel, mert kockázatviselési kötelezettséget írnak elő az Ön számára, és korlátozhatják az Önnek a Szervezővel szemben fennálló jogait és jogorvoslati lehetőségeit.
c. Nyilatkozat: A 3. és 7. pontok azért bírnak nagy jelentőséggel, mert ezek mindegyike tényelfogadó nyilatkozatot tartalmaz az ön részéről. Minden bekezdést olvasson el figyelmesen, mert ezek szabályozzák az Ön nevében történő pénzösszegek kezelésének módját.
d. Kártérítés: A 7. és 10. pont alapján bizonyos körülmények között Ön köteles kártalanítani és kármentesíteni a Szervezőt a Szervezővel szemben benyújtott igényekkel szemben. Ezzel számos kockázat, jogi és egyéb felelősség, kötelezettség hárul Önre, és a Szervező kérheti Öntől az ilyen kártérítési igények összegének megfizetését.


1. A SZERVEZŐ

1.1 A jelen Promóciót a Red Bull GmbH (székhelye: Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, Ausztria), a Red Bull Australia Pty Ltd (ABN-szám: 67 085 840 259, székhelye: Level 1, 55 Doody Street, Alexandria NSW 2015), a Red Bull Japan (székhelye: Hulic Aojama No. 2 Building, 1-3-3 Shibuya, Shibuya-ku, Tokió, Japán 150-0002), a Red Bull New Zealand (székhelye: 27 Mackelvie St, Grey Lynn, Auckland 1011, Új-Zéland) szervezi és bonyolítja le a Szervező együttműködési partnereinek, ügynökségeinek és szolgáltatóinak a támogatásával (a továbbiakban: „Szervező” vagy „Red Bull”). BRAZÍLIAI RÉSZTVEVŐK ESETÉN: A Promóciót a Red Bull do Brasil, Ltda., (székhelye: Avenida Cidade Jardim, 314, 1st sobreloja, Zip Code 01454-000 Sao Paulo, Brazília) bonyolítja le. OROSZORSZÁGI RÉSZTVEVŐK ESETÉN: A jelen Promóciót a Red Bull (Rus) LLC (székhelye: Stanislavskogo street, 21 bld. 3, Moszkva, 109004, Oroszország) (a továbbiakban: „Szervező”) és annak kapcsolt vállalkozásai, ügynökségei és szolgáltatói szervezik és bonyolítják le.

1.2 Amennyiben a Promóció egy vagy több harmadik fél platformján zajlik, a Promóció nincs a harmadik fél platformjához kötve és azt a harmadik fél nem támogatja, szponzorálja vagy szervezi, illetve azzal semmilyen egyéb összefüggésbe nem hozható. A Promócióban történő részvétellel Ön elfogadja, hogy nincs és egyáltalán nem is formálhat követelést a jelen Promócióban való részvétellel kapcsolatban a harmadik fél platformjával szemben. A Résztvevő az adott felületen található feltételek figyelembevételével használja a harmadik fél platformját. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Résztvevő nem tartja be a harmadik fél platformjára vonatkozó feltételeket.

2. A PROMÓCIÓ (a továbbiakban: „Promóció”)

2.1 A Promóció megnevezése: „Red Bull Basement”

2.2 A Promóció koordinált világidő (UTC) szerint 2021. szeptember 1-jén 11:00 órakor kezdődik és 2021. december 15-én 11:00 órakor ér véget.

2.3 A Promóció célja a résztvevők kreatív önkifejezésének támogatása és kreatív készségük fejlesztése.

3. JOGOSULTSÁG

3.1 A Promócióban való részvételre és a nyereményekre kizárólag azon résztvevők jogosultak, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek. A jelentkezéssel Ön ezúton kijelenti és szavatolja, hogy ezen feltételeknek megfelel:

 Kijelenti, hogy Ön természetes személy, aki a nevezés időpontjában betöltötte 18. életévét. A 18. életévüket még be nem töltött személyek nem vehetnek részt a Promócióban, és nem küldhetnek vagy adhatnak meg személyes adatokat (a jelentkezővel kapcsolatos adatokat, például elérhetőségeket, a Promócióval kapcsolatos reakciókat és fényképeket) a Szervező részére. Bár Ön Személyes Adatait megadása önkéntesen adja meg, azok megadása nélkül Ön nem jelentkezhet a Promócióra.

 JAPÁN RÉSZTVEVŐK ESETÉN: Amennyiben a 20. életévét még nem töltötte be, a Promócióban szülő vagy gondviselő (továbbiakban együttesen: „Gondviselő”) aktív felügyeletével vehet részt, aki jelen Részvételi Feltételeket az Ön nevében elolvasta és jóváhagyta. A Szervező nem felel a részvételhez/nyereményhez szükséges gondviselői jóváhagyás meglétéért. Ennek a felelőssége kizárólag a Résztvevőt terheli.

 OROSZORSZÁGI RÉSZTVEVŐK ESETÉN: A 18. életévüket még be nem töltött személyek nem vehetnek részt a Promócióban. A Promócióban felsőfokú alap- és mesterdiplomával rendelkező, felsőfokú szakképzésben részt vevő, nappali tagozatos és távoktatásban részt vevő személyek vehetnek részt.

 A Promócióba egyénileg vagy kétfős csapattal is nevezhet.

- A Promócióban az Amerikai Egyesült Államokban, Argentínában, Ausztráliában, Ausztriában, Belgiumban, Brazíliában, Bulgáriában, Chilében, a Cseh Köztársaságban, Dániában, Dél-Afrikában, az Egyesült Királyságban, Egyiptomban, Franciaországban, Görögországban, Indiában, Horvátországban, Írországban, Japánban, Jordániában, Kanadában, Kazahsztánban, Kenyában, Koszovóban, Lengyelországban, Litvániában, Lettországban, Magyarországon, Máltán, Németországban, Nigériában, Norvégiában, Olaszországban, Oroszországban, Pakisztánban, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban, Srí Lankán, Svájcban, Svédországban, Szlovákiában, Törökországban, Ukrajnában, Üzbegisztánban és Új-Zélandon (a továbbiakban: „Részt Vevő Országok”) élő személyek vehetnek részt.

 Valamennyi résztvevőnek hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie a Promóció teljes ideje alatt.

 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Szervező nem vonható felelősségre, amennyiben a Résztvevő nem jogosult a Promócióban történő részvételre az adott ország nemzeti vagy helyi jogszabályai szerint.

 A Szervező nem vonható jogi felelősségre, ha valamely Résztvevő a megadott feladatokat (részben vagy egészben) nem képes fizikailag vagy mentálisan elvégezni; a Promócióban való részvétel nem tekinthető törvényes jognak. Szervező a jog által megengedett mértékben kizárja a felelősségvállalást bármely Résztvevőnek a Promócióban való részvétele során elszenvedett balesetéért.

 A Promócióban nem vehetnek részt, és nyereményre nem jogosultak a Szervező és anyavállalata, kapcsolt vállalkozásai vagy leányvállalatai, valamint a Promóció kidolgozásában vagy megvalósításában bármilyen módon résztvevő cégek igazgatói, tisztviselői és munkavállalói, a Promócióval kapcsolatban álló szakmai tanácsadók, külső szolgáltatók, reklám- vagy promóciós feladatokat ellátó ügynökségek, továbbá az említett személyek közvetlen családtagjai és a velük egy háztartásban élő személyek (akkor sem, ha nem állnak velük rokoni kapcsolatban). A Szervező a kiválasztás során ezeket a feltételeket adatbázisa segítségével ellenőrzi.

 Ön beszéli és megérti az angol nyelvet. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen Promóció hivatalos nyelve angol, és a Szervezővel történő mindennemű kommunikáció, valamint a Promóció folyamán kapott utasítások általában angol nyelven lesznek elérhetőek. Bárminemű fordítást kizárólag szívességből biztosítunk. Az első szakasz során a hivatalos nyelv országtól függően változhat.

3.2 A Szervező nem fogad el olyan jelentkezést, amelyet: (a) számítógép generált automatikusan; (b) harmadik fél töltött ki (a Résztvevő nevében) vagy nagy tételben küldtek be; (c) amely olvashatatlan, módosított, átdolgozott, hamisított vagy megmásított; vagy (d) hiányos. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Résztvevő által megadott e-mail-címet, életkort, személyazonosságot, a Résztvevő szülőjének vagy gondviselőjének beleegyezését és/vagy egyéb adatot bármikor, saját belátása szerint ellenőrizze. Jogvita esetén az érvénytelen e-mail-címet, illetve a Résztvevő életkorára vagy lakhelyére vonatkozó hamis adatokat tartalmazó jelentkezés érvénytelennek minősül. Tilos a Promócióra egy Résztvevőnek több e-mail-fiókkal vagy közösségi oldalhoz tartozó azonosítóval jelentkezni. Amennyiben kiderül, hogy Ön több e-mail-fiókot vagy közösségi oldalhoz tartozó azonosítót használt, ezzel megszegve a fenti szabályt, minden jelentkezése kizárásra kerül.

3.3 Minden Nyertes (és társaik) köteles saját költségén gondoskodni legalább 6 hónapig érvényes útlevélről és/vagy érvényes utazási dokumentumokról, illetve szükség esetén vízumról.

4. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, KIVÁLASZTÁSI FOLYAMAT ÉS NYEREMÉNYEK

4.1 A Promócióra történő sikeres jelentkezés érdekében látogasson el a www.redbullbasement.com weboldalra, és kövesse az ott található pontos utasításokat, amelynek keretében meg kell adnia a regisztrációhoz szükséges adatokat (pl. név, kor, nem, felsőoktatási intézet, ország és e-mail-cím). Amennyiben Ön a közösségi oldalakon (pl. Facebook, Twitter vagy Google+) való bejelentkezés útján regisztrál, ezzel további információkat (pl. életkor és tartózkodási hely) adhat meg nekünk. A Promóció két szakaszból áll.

4.2 Az első szakasz sikeres teljesítéséhez 2021. szeptember 1. 11:00:00 óra (UTC) és 2021. október 24-én 21:59:59 óra (UTC) között a www.redbullbasement.com weboldalon keresztül fel kell töltenie és el kell küldenie egy legfeljebb 60 másodperces videót, amelyben a projektötletét mutatja be (a továbbiakban: „Feltöltött Tartalom”). A jelentkezéseket a nevezési időszak végéig kell beküldeni a Szervező részére. A nevezési időszak lezárulta után beérkezett jelentkezések automatikusan érvénytelennek minősülnek.

4.3 A Feltöltött tartalom mérete és/vagy hossza nem lépheti túl a vonatkozó alkalmazási platformon előírtakat. Önnek kell lennie a Feltöltött tartalom szerzői jog tulajdonosának. A Feltöltött tartalomnak az Ön saját szellemi termékének kell lennie és (a) nem lehet már létező tartalom másolata; (b) nem tartalmazhat harmadik féltől származó tartalmat; (c) vagy olyan tartalmat, amelynek felhasználásához Önnek nincs engedélye; (d) nem lehet sértő, ízléstelen, rágalmazó, veszélyes, szemérmetlen és bármely más szempontból nem helyénvaló; (e) nem sértheti harmadik fél (pl.: a Feltöltött tartalomban beazonosítható módon szereplő személyek) jogait, nem tükrözhet politikai álláspontot, és/vagy (f) nem ütközhet semmilyen vonatkozó jogszabályba.

4.4 Korlátlan számú pályázati anyag adható be.

4.5 Miután feltöltötte és elküldte a Feltöltött Tartalmat, azt a Szervező ellenőrzését követően a www.redbullbasement.com weboldalon tesszük közzé. Bárki szavazhat kedvenc Feltöltött Tartalmára a kivitelezési, hatékonysági és kreativitási feltételek alapján („Közösségi Szavazás”). A Közösségi Szavazás eredményeit az egyik kiválasztási feltételként a Zsűri hagyja jóvá (lásd a 4.7. pontot). A Közösségi Szavazás 2021. október 24-én 21:59:59-kor (UTC) zárul. Bárki és/vagy Ön ebben az időszakban minden nap csak egy indulóra szavazhat. A nagytételes, automatizált, illetve makrók vagy hasonló programok felhasználásával leadott szavazatok érvénytelenek.

4.6 A Szervező a független és megfelelően képzett zsűritagokkal (a továbbiakban: „Zsűri”) együtt 2021. október 25. és 2021. október 31. között Részt Vevő Országonként kiválaszt egy döntőst (egyéni indulót vagy csapatot) (a továbbiakban: „Döntősök”). A Döntősök kiválasztására kizárólag képességük alapján kerül sor. Ezek a Döntősök a Zsűri egyedüli véleménye szerint a leginkább megfelelnek a (i) kivitelezésre, (ii) hatáskeltésre és (iii) kreativitásra vonatkozó kiválasztási feltételeknek. A Közösségi Szavazás eredménye a kiválasztási feltételek részét képezi. A Zsűri döntése végleges, azzal kapcsolatban semminemű vitának vagy tárgyalásnak helye nincs. A jelentkezések előre látható magas száma miatt egyéni visszajelzésre nincs lehetőség. A Zsűri hozza meg a végső döntést a Döntősöket illetően, ezzel kizárja a véletlenszerűség legcsekélyebb esélyét is.

4.7 A Döntősök nyereményei a következők: minden Döntős (egyéni induló vagy csapattagok) számára (a) egy retúr repülőjegy a Red Bull Basement Globális Döntőre. A Red Bull Basement Globális Döntőjének dátumát és helyét a www.redbullbasement.com weboldalon tesszük közzé. Ha a fent említett weboldalon más információ nem jelenik meg, a Red Bull Basement Globális Döntőjét 2021. december 13. és december 15. között rendezzük meg. A repülőjáratok 2021. december 11-én vagy 12-én indulnak az indulási országtól függően. 2021. december 16-án indul vissza a repülőgép a kiindulási reptérre, (b) szállás az ott-tartózkodás idejére egy kétágyas hostel-/hotelszobában, (c) teljes körű részvételi lehetőség a Red Bull Basement Globális Döntőjén. A Döntősökkel 2021. október 29-én vesszük fel a kapcsolatot (és 2021. november 2-án hirdetjük ki a nevüket). A Szervező minden Döntőssel (egyéni indulóval és csapataggal) a regisztrációkor megadott telefonszámon vagy e-mail-címen veszi fel a kapcsolatot. Amennyiben a Döntőst a nyeremény kihirdetését követő 48 órán belül nem lehet elérni (döntős csapat esetén elegendő csak az egyik csapattagot elérni), a Zsűri a 4.6. pont alapján másik döntőst választ (egyéni indulót vagy csapatot), és a nyereményt ez az újonnan kiválasztott döntős kapja. Az első szakasz nyereményének összértéke nem haladja meg a fejenként 4000 (négyezer) eurót vagy a helyi pénznemben ennek megfelelő értékű összeget (a nyeremény után fizetendő adók levonása előtt).

A NYEREMÉNYEK VÁLTOZTATÁSÁNAK JOGÁT FENNTARTJUK A COVID-19 VILÁGJÁRVÁNY ÉS AZ ESETLEGESEN FENNÁLLÓ UTAZÁSI KORLÁTOZÁSOK MIATT. Elsősorban a szállás és mindkét irányba a repülőjáratok indulásának ideje változhat, amennyiben a Red Bull Basement Globális Döntőt a COVID-19 világjárvány vagy az esetlegesen fennálló utazási korlátozások miatt elhalasztják vagy másik helyszínre helyezik át. Előfordulhat továbbá, hogy a Red Bull Basement Globális Döntőt a COVID-19 világjárvány vagy egyéb esetleges korlátozások miatt egy másik időpontban vagy online eseményként rendezik meg. Az elhalasztással vagy áthelyezéssel kapcsolatos minden információt a www.redbullbasement.com weboldalon teszünk közzé.

OROSZORSZÁGI RÉSZTVEVŐK ESETÉN: A Szervező az alábbi költségeket vállalja magára az első szakaszban való részvételre vonatkozóan:
- a lakhelytől a második szakasz helyszínéül szolgáló városba és vissza történő utazáshoz szükséges repülőjegyek ellenértékét a fent említett dátumokon. Amennyiben a Résztvevő módosítani szeretné a visszaút célállomását és dátumát, a retúrjegyek költségeit a Résztvevőnek kell állnia;
- a lakóhely repterére és onnan vissza történő szállítás díját a második szakaszt követően, amennyiben a résztvevő nem abban a városban vagy térségben él, ahol a repülőtér található. A reptéri transzfer szükségességét minden esetben a Szervező saját belátása szerint ítéli meg.
Egyéb költségeket, beleértve: a lakhelytől a repülőtérre és vissza történő transzferrel kapcsolatos költségeket, amennyiben a fenti feltételek nem érvényesülnek, a szállodába vagy hostelbe és onnan vissza történő transzfer, étkezéseket, szükség esetén egészségügyi biztosítást, vízum költségeit és olyan egyéb részvételhez kapcsolódó költségeket, amelyeket nem rögzítettek a Részvételi Feltételek jelen pontjában a Résztvevőknek kell állniuk és azokat a Szervező nem téríti vissza. A Szervező nem vonható felelősségre, amennyiben a résztvevők a Szervezőn kívül álló ok miatt nem tudnak elutazni a második szakasz helyszínére, ideértve, ha ez a résztvevők hibájából következik be. Ebben az esetben a Szervezőnek jogában áll kizárni a csapatot a Promócióból.

4.8 A második szakasz sikeres teljesítéséhez az első szakasz Döntősei (egyéni induló vagy csapat) és két „wildcard” játékos vagy csapat egy legfeljebb kétperces előadást tart, amely során bemutatják végleges ötletüket a Red Bull Basement Globális Döntőjén.

4.9 A Red Bull Basement Globális Döntőn a végleges ötletüket előadó első szakasz Döntősei (egyéni induló vagy csapat) és két „wildcard” játékos vagy csapat közül a Feltételek, valamint a (i) kivitelezésre, (ii) hatáskeltésre és (iii) kreativitásra vonatkozó nevezési kritériumok szerint a „Zsűri” kiválasztja a végső nyertest (egyéni indulót vagy csapatot). A Zsűri döntése végleges, azzal kapcsolatban semminemű vitának vagy tárgyalásnak helye nincs. A jelentkezések előre látható magas száma miatt egyéni visszajelzésre nincs lehetőség. A végső nyertes kiválasztására kizárólag képesség alapján kerül sor. A Zsűri hozza meg a végleges döntést a végső nyertes személyét illetően, ezzel kizárja a véletlenszerűség legcsekélyebb esélyét is.

4.10 A végső nyertes nevét a Red Bull Basement rendezvény színpadán hirdetjük ki 2021. december 15-én, amelyet a www.redbullbasement.com oldalon is közzéteszünk. A második szakasz nyereményének összértéke nem haladja meg a csapatonként 4000 (négyezer) eurót vagy a helyi pénznemben ennek megfelelő értékű összeget (a nyeremény után fizetendő adók levonása előtt). A nyerteseknek jelen kell lenniük a rendezvényen a nyeremény átvételéhez.

4.11 A kiválasztási folyamattal vagy magával a Promócióval kapcsolatos további kérdés esetén írjon a basement@support.redbull.com e-mail-címre. Amennyiben az első és második szakaszban kiválasztott nyertesek nem tesznek eleget a jelen Részvételi Feltételekben rögzített jogosultsági feltételeknek, a Szervező megváltoztathatja döntését, és másik nyertes(eke)t nevezhet meg a fenti kiválasztási feltételek szerint. A Szervező nem köteles nyilvánosságra hozni, ha egy Jelentkezőt kizár a versenyből. Az eredmények ellenőrizhetősége érdekében a Szervező biztosítja a kiválasztási folyamat átláthatóságát és megfelelő nyomon követhetőségét.

4.12 A késve leadott, olvashatatlan, hiányos, megrongálódott vagy sérült nevezések kizárásra kerülnek. Az elveszett jelentkezésekért a Szervező nem vállal felelősséget, és a beküldést igazoló igazolást sem fogad el a kézhezvétel igazolásaként. A beküldött pályázati anyagok nem küldhetők vissza.

5. ÉRTESÍTÉS ÉS NYEREMÉNYÁTVÉTEL

5.1 A nyereményekről a Promócióra történő jelentkezéskor megadott elérhetőségeken küldünk értesítést a Résztvevőnek, ezért nagyon fontos, hogy minden adat naprakész és pontos legyen.

5.2 A Szervező a Promócióba való jelentkezéskor megadott telefonszámon vagy e-mail-címen értesíti a nyertes(eke)t. Az értesítésben pontosan leírjuk, hogy a nyertes(ek) miként tudják átvenni az első szakasz sikeres teljesítéséért járó díjat, amelyért 2021. november 2-áig jelentkezhetnek. Amennyiben a Red Bull a nyertessel nem tudja felvenni a kapcsolatot, az nem elérhető, vagy a megadott határidőn belül nem veszi át nyereményét, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt a következő, kiválasztási folyamat szerint meghatározott, arra jogosult Résztvevőnek ítélje oda.

5.3 A nyeremény személyre szóló és nem ruházható át. Harmadik fél más nevében nem vehet át nyereményt.

5.4 Az első, illetve második szakasz nyerteseinek névsorát a Szervező közzéteheti a weboldalán. Amennyiben Önt választják meg nyertesnek, hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a fentiekkel összhangban közzétegye bizonyos adatait (pl. az Ön családi és utónevét, becenevét, felsőoktatási intézményét, származási országát).

5.5 A nyeremény átvételének legkésőbbi határideje a Promóció végét vagy a győztes nyereményigényének a bejelentését követő 30 nap. A nyertes(eke)t tájékoztatjuk a nyeremények átadásával kapcsolatban felmerülő bármely késedelemről.

5.6 A résztvevő nyertes (és útitársa) viseli a nyeremény átvételével és felhasználásával kapcsolatos minden egyéb, előre nem látott költséget (mint pl. biztonsági díjak, borravalók, poggyászdíjak, ételek, italok és egyéb felmerülő költségek). Amennyiben a nyertes lakóhelye rövid távolságra van az úti céltól, a földi közlekedést kell előtérbe helyezni a légi közlekedéssel szemben, és a kétféle utazási mód közötti értékkülönbségért nem jár kárpótlás vagy kompenzáció.

5.7 Minden nyertes köteles rendelkezni érvényes úti okmánnyal (pl. érvényes útlevéllel vagy egyéb hivatalosan elfogadott okmánnyal), amelyet köteles bemutatni az indulást megelőzően. Valamennyi díjazott saját felelőssége, hogy megfeleljen a szükséges utazási követelményeknek, különösen ideértve az oltottságot, karanténnal kapcsolatos követelményeket, stb. A félreértések elkerülése végett a Szervező nem vonható felelősségre további hasonló előírásokért vagy utazási feltételekért. Utasbiztosításról és költőpénzről a nyertesnek és útitársa(i)nak kell gondoskodnia. A repülőjegyek megvásárlását követően a Nyertes a jegyen nem módosíthat. A légitársaság, repülőterek, repülési útvonal és tranzitszállás kiválasztása a Szervező kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az utazásra és szállásra bizonyos előírások, korlátozások és feltételek vonatkozhatnak. A Szervező nem pótolja az elvesztett, megrongálódott, illetve ellopott jegyeket és utazási utalványokat. A Nyertes(ek) és adott esetben kísérőik kötelesek (saját költségen) gondoskodni legalább további 6 hónapig érvényes útlevélről és/vagy érvényes utazási dokumentumokról, illetve szükség esetén vízumról. A Szervező nem vállal felelősséget a Red Bull Basement Globális Döntő helyszínéül szolgáló város közbiztonságáért.

5.8 A Szervező teljes mértékben fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármely vagy akár az összes nyereményt ugyanolyan vagy nagyobb értékű alternatív nyereménnyel helyettesítse. Ez esetben készpénzes kifizetés nem lehetséges.

5.9 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Promócióban történő részvételért semmilyen további utazási vagy egyéb költséget nem térítünk meg a jelen Részvételi Feltételekben kifejezetten felsorolt költségeken kívül. A nyereményeket nem lehet készpénzre váltani, átruházni és azok vissza nem térítendők.

5.10 A díjazott köteles minden felmerülő, a nyeremény értékéből fakadó adót megfizetni az illetékes adóhivatalnak (kamatokkal és kötbérekkel együtt).

5.11 Amennyire a helyi hatályos jogszabályok ezt lehetővé teszik, minden díjat „megtekintett állapotában”, bármely kifejezett vagy vélelmezett garancia nélkül ítélünk oda (beleértve, de nem korlátozva a kielégítő minőség vagy adott célra való alkalmasság vélelmezett garanciáját).
5.12 AUSZTRÁLIAI RÉSZTVEVŐK ESETÉN: A Részvevő jogait ez nem érinti (ideértve a 2010. évi verseny és fogyasztói törvény 2. mellékletében található Fogyasztói Garanciát).CHILEI RÉSZTVEVŐK ESETÉN: (ideértve a fogyasztók jogainak védelméről szóló 19.496 sz. törvény szerinti fogyasztói szavatosságokat). JAPÁN RÉSZTVEVŐK ESETÉN: Abban az esetben, ha kiskorú Résztvevő nyer díjat, és a nyeremény átvétele/felhasználása Gondviselő jóváhagyásához kötött, a Szervező jogosult más nyertest választani, amennyiben a Gondviselő jóváhagyását megtagadja. A Résztvevőt vagy Gondviselőt a Szervező döntésével kapcsolatosan semmilyen jog nem illeti meg, és ezzel kapcsolatban igényt nem támaszthatnak.

5.13 OROSZORSZÁGI RÉSZTVEVŐK ESETÉN: A Díj Szervező által a Győztes részére történő átadását a Díjátvételi tanúsítvánnyal rögzítjük, amely a Díj értékét is tartalmazza. A Győztes azzal hagyja jóvá a Díj átvételét, hogy az alábbi dokumentumokat a Szervező részére bocsátja:
• az alábbi adatokat tartalmazó útlevél másolatát: vezetéknév, utónév, második utónév, születési idő, az útlevél sorozata és száma, ki és mikor adta ki az útlevelet, állandó lakcím;
• telefonszám és kézbesítési cím;
• adókártya másolata (adóazonosító jel);
• a Résztvevő a Szervező kérésére aláírja a Díjátvételi Tanúsítványt vagy egyéb dokumentumot ezzel igazolva a Díj átvételét.
A Győztes vállalja a felelősséget az általa biztosított adatok pontosságáért. A jelen pontban meghatározott dokumentumokat a Győztes a Szervező által a Győztesnek címzett üzenetben megadott címre köteles elküldeni az üzenet elküldését követő 7 (hét) napon belül.
A Szervező ezúton értesíti a nyertest, hogy az Oroszországban hatályban lévő adótörvény rendelkezései értelmében a különböző szervezetektől az adott pénzügyi (naptári) évben kapott, 4000 (négyezer) rubelt meghaladó nyeremények - ideértve a természetbeni juttatásokat is - értékének összege beleszámít a személyi jövedelemadó alapjába. A díj átvételével és felhasználásával kapcsolatos adókat a Győztes köteles megfizetni. A Promócióban való részvétellel és jelen Feltételek elfogadásával a Résztvevők, ideértve a Nyerteseket is, megfelelő tájékoztatást kapnak a fenti orosz adóügyi jogszabályról. A Győztes köteles az Aktiválás részeként a Díj átadásával összefüggésben felmerülő adókat bevallani és megfizetni, és e kötelezettség elmulasztásáért minden felelősség a Győztest terheli. A Szervező a Győztessel (adóalany) szemben adóügyi képviselőként eljárva írásban tájékoztatja az adóhatóságot a regisztráció helyszínén az Oroszországi Föderáció adókra és járulékokra vonatkozó jogszabályaiban előírt személyi jövedelemadó levonásának lehetetlenségéről és a befizetetlen jövedelemadó összegéről. Az adófizetési kötelezettség a Győztest terheli.
6. A SZERVEZŐ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK MEGVÁLTOZTATÁSÁHOZ ÉS KIZÁRÁSHOZ VALÓ JOGA

6.1 A jogszabály által megengedett mértékben és a Résztvevő jogainak sérelme nélkül, amennyiben a Szervező megítélése szerint a Promóciót bármilyen, érdekkörén kívül felmerülő esemény veszélyezteti, ideértve a jelenlegi Covid-19 világjárványt, a Szervező a Résztvevőnél vagy bármely harmadik félnél (közvetlenül vagy közvetetten) felmerülő bármilyen összegű vagy fajtájú veszteségre és kárra vonatkozó felelősség- és kötelezettségvállalás nélkül fenntartja a jogot arra, hogy módosítsa, lezárja, kiegészítse vagy meghosszabbítsa a Promóciót. Rendszeresen látogasson el weboldalunkra, hogy értesülhessen a feltöltés napját követően érvénybe lépő módosításokról.

6.2 A Szervező a Promóció teljes ideje alatt fenntartja a jogot, hogy saját megítélése szerint elutasítson vagy felfüggesszen szavazatokat, kizárjon és/vagy a versenyből eltávolítson Résztvevőt, ha alapos indoka van azt feltételezni, hogy szavazással eldöntött kiválasztási folyamat esetén a döntősre leadott voksokért a döntős vagy harmadik fél fizetett, azokat befolyásolta vagy bármilyen kényszerítő eszközt alkalmazott a szavazat leadásához. Ugyanez vonatkozik azokra az esetekre is, amikor a Résztvevő nem tartja be a jelen Részvételi Feltételeket, csalást követ el, vagy adott esetben jogellenes, illetve nem megfelelő magatartást tanúsít. A Szervezőnek a Promócióval kapcsolatos minden döntése végleges, és semmilyen levelezésbe sem bocsátkozik ezzel kapcsolatban.

6.3 Amennyiben a nyertes Résztvevő az első és/vagy a második szakaszban kizárására kerül sor, elveszíti a nyereményre való jogosultságát. Ez esetben a Kiválasztási Eljárás szerint új nyertest választanak.
7. TISZTESSÉGES ELJÁRÁS (FAIR PLAY)

7.1 Ön szavatolja, hogy a jelentkezéskor leadott pályázata nem tükröz politikai álláspontot és nem sérti mások jogait, többek között a magánélethez, közzétételhez és szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat. A jelentkezési anyag nem tartalmazhat márkaneveket és védjegyeket a Szervező márkanevén és védjegyén kívül, amelyet Ön kizárólag a Promóció céljából használhat fel. Pályázata nem tartalmazhat olyan jogdíjas tartalmat sem, amely nem az Ön szellemi terméke, kivéve, ha Ön rendelkezik az adott anyag felhasználásához szükséges jogokkal, jóváhagyásokkal és engedélyekkel. Nem tartalmazhat a jelentkezési anyag sértő, ízléstelen, kockázatos, nem helyénvaló, illetlen, szemérmetlen, gyűlölködő, tiltott, gyalázkodó, becsületsértő vagy rágalmazó kijelentéseket, valamint olyan tartalmakat sem, amelyek a tartalom létrehozási helyén érvényes előírásokba, az adott ország jogszabályaiba vagy előírásaiba ütköznek. Amennyiben a Promóció egy vagy több harmadik fél platformján zajlik, a Résztvevő kijelenti és szavatolja, hogy jelentkezésével nem sérti a harmadik fél platformjára vonatkozó Felhasználói Feltételeket.

7.2 Ön kijelenti, hogy személyesen Ön szerepelt és vett részt a Promócióban, valamint eleget tett a pályázat, illetve az Ön által készített és benyújtott saját, és a pályázati anyagban felhasznált egyéb, például más felhasználói tartalomra vonatkozó jelen Részvételi Feltételek (alább meghatározott) alkalmassági előírásainak, és nem használt fel tiltott segédeszközöket, például automata robotokat, parancsprogramokat, szolgáltatásokat vagy a beavatkozás egyéb formáját.

7.3 Ön kijelenti és szavatolja, hogy a Nevezési anyagban felismerhető módon megjelenő személyek kifejezetten hozzájárultak a felvételek jelen Feltételekben leírtak szerinti felhasználásához, így többek között ahhoz, hogy azokat a Szervező kereskedelmi célokra korlátozás nélkül felhasználhassa. Amennyiben erre a Szervező felszólítja, Ön köteles ezen személyek írásbeli jóváhagyását megszerezni. Amennyiben a Nevezési anyagokban szereplő bármely személy a lakóhelye szerinti törvények szerint kiskorúnak minősül, esetében egy szülő vagy gondviselő aláírással ellátott, írásbeli beleegyezése szükséges. A leadott Nevezési anyagok nem tartalmazhatnak semmilyen, a személyes beazonosítást lehetővé tevő személyes adatot.

7.4 Ha megsérti a jelen Részvételi Feltételek 7. bekezdésében foglaltakat, Ön köteles a Szervezőt kártalanítani a szellemi tulajdonjog megsértésével kapcsolatos követelésekkel szemben és a Szervező helyett helytállni.

8. JOGOK ÁTRUHÁZÁSA

8.1 Adott esetben a Promócióval kapcsolatos anyagot a Szervezőnek (együttesen: „Nevezési anyagok”) is leadhatja. A Szervező megkérheti Önt arra, hogy készítsen Felhasználói Tartalmat, például videonapló, vagy a Globális Döntőig készült állóképek formájában, vagy a Szervező készíthet Önről a Promócióval kapcsolatos fényképeket vagy videofelvételeket a Globális Döntő előtt és közben (együttesen, „Kiegészítő Anyagok”). A Nevezési és Kiegészítő Anyagok az Ön (vagy más személy) hangfelvételét, képfelvételét, fényképét, nyilatkozatát, életrajzi adatait, eredményeit, nevét és arcképét vagy más felhasználó által létrehozott tartalmat is tartalmazhatnak. A Szervezőnek, illetve az általa erre időnként felhatalmazott harmadik feleknek jogában áll a Nevezési és Kiegészítő Anyagot bármilyen médiumban, időkorlát nélkül bármely (kereskedelmi, promóciós vagy egyéb) célból felhasználni.

8.2 A Promócióban való részvétel és a nyeremény megszerzésének lehetősége ellentételezéseként Ön a Nevezési és Kiegészítő Anyagokra vonatkozó, illetve azokkal kapcsolatos minden jogot a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig a Szervezőre engedményez. Az esetlegesen felmerülő kétségek eloszlatása érdekében az Ön projektötletével kapcsolatos jogok továbbra is az Öné maradnak. JAPÁN JÁTÉKOSOKNAK: ideértve többek között a japán szerzői jogi törvény 27. és 28. cikkében rögzített jogokat. Amennyiben a jogok nem engedményezhetők, Ön ezúton az egész világra érvényes, korlátlan, kizárólagos, jogdíjmentes és átruházható engedélyt ad a Szervezőnek arra, hogy a Nevezési és Kiegészítő Anyagokat a Promóció céljából felhasználja, ami többek között a tartalmaknak a Szervező és kapcsolt vállalkozásai honlapjain és közösségi oldalain történő megjelentetésére is magában foglalja. OLASZORSZÁGI RÉSZTVEVŐK ESETÉN: az előző mondatban említett felhasználási jog 25 évre korlátozódik. A Szervező a Nevezési és Kiegészítési Anyagok tekintetében semmilyen titoktartást nem garantál. Ön kijelenti, hogy valamennyi Ön által feltöltött, tárolt, átadott, benyújtott, kicserélt vagy a honlapon elérhetővé tett, engedélyköteles Nevezési és Kiegészítő Anyagot kizárólag Ön hozta létre és birtokolja, Ön a tulajdonosa és Ön ellenőrzi, nem pedig a Szervező. Kizárólag a Résztvevő feladata minden – a Résztvevő Nevezési és Kiegészítő Anyagaiban esetlegesen a Résztvevőt megillető – szellemi tulajdonjog figyelemmel kísérése és védelme, amivel kapcsolatban a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
8.3 Ön kijelenti és szavatolja, hogy a Nevezési Anyagokkal (amennyiben Ön adja be) kapcsolatos minden szükséges jogot, engedélyt, hozzájárulást és személyhez fűződő jogokra vonatkozó joglemondó nyilatkozatot megfelelő módon és ténylegesen beszerzett az előadóktól, közreműködőktől, érintett személyektől, akik a Nevezési és Kiegészítő Anyagokkal vagy a kapcsolódó jogokkal, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel kapcsolatba hozhatók.

8.4 A vonatkozó jogszabály által megengedett mértékig a Szervező felkérheti a nyerteseket promóciós tevékenységekben való részvételre, és fenntartja a jogot, hogy a nyertesek nevét, címét, fényképét, valamint hang-, videó- és fényképfelvételét bármilyen promóciós anyagban, a nyertes által engedélyezett módon felhasználja. Amennyiben szükséges, ehhez a Szervező a nyertes beleegyezését kéri.

8.5 A Szervező jogosult a 8. pontban rögzített összes jogot átruházni és/vagy allicencbe adni harmadik fél számára, ideértve többek között a Promóciós partnereket és/vagy szponzorokat, külsős médiapartnereket és platformpartnereket vagy a Szervező kapcsolt vállalkozásait, valamint jogosult felhatalmazni őket ezen jogok átruházására vagy allicencbe adására.

9. INFORMÁCIÓGYŰJTÉS ÉS ADATVÉDELEM

9.1 Az Ön személyes adatainak a Promóció céljából vagy más célból történő gyűjtését, kezelését és tárolását érintő információkról az Adatvédelmi Szabályzatunkban olvashat: www.redbull.com/pp/en_INT. Olvasson el minden olyan, a Promócióval és az abban való részvétellel kapcsolatos adatvédelmi szabályzatot, amelyet a regisztráció során kapott. A félreértések elkerülése végett a Promócióban való részvétel ideje alatt az Ön által a közösségi oldalakon megadott Személyes Adatokra az adott oldal adatvédelmi szabályzata és/vagy szolgáltatási feltételei az irányadóak. Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseit az alábbi e-mail-címre küldve juttathatja el a Szervezőnek: https://www.redbull.com/int-en/energydrink/data-privacy-form.

9.2 AUSZTRÁLIAI RÉSZTVEVŐK ESETÉN: A Red Bull Australia Pty Limited ABN 67 085 840 259 által a résztvevők személyes adatainak gyűjtése az alábbi célokból történhet: rendezvények, fogyasztói felhívások, versenyek, promóciók szervezése, weboldalak és alkalmazások kezelése, a Red Bull üzleti gyakorlatának, termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztése, a Red Bull-lal és kapcsolt vállalataival összefüggésben felmerült panaszok kezelése, a Red Bull weboldalainak és alkalmazásainak használata által nyújtott lehető legjobb élmény biztosítása, a résztvevők biztonságának szavatolása és a termékeinkre, rendezvényeinkre és más eseményeinkre vonatkozó információk megosztása („Adatgyűjtési Cél”). Az Ön személyes adatait a Red Bull a személyes adatok ausztrál alapelveinek, az adatvédelemről szóló (nemzetközösségi joghatóságú) 1988-as törvénynek és más vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően őrzi. A Red Bull – kizárólag az Ön hozzájárulása esetén – begyűjtheti, felhasználhatja és közzéteheti az Ön személyes adatait, beleértve egészségügyi adatait. A Red Bull felhasználhatja a Résztvevők személyes adatait abból a célból, hogy direkt marketing anyagokat küldjön számukra, amennyiben ehhez hozzájárulnak. A személyes adatok megadásának elmulasztása esetén a Red Bull a Résztvevőt nem tudja a Promócióba benevezni, az eseményekre regisztrálni, tájékoztatni jövőbeli eseményekről és termékeinkről, nem tud továbbá számára termékeket eljuttatni, a Résztvevő által esetlegesen tett panasszal kapcsolatosan visszajelezni és a résztvevőknek nyújtott vásárlói élményt és szolgáltatásokat nem tudja fejleszteni. A Red Bull az Adatgyűjtési Céllal kapcsolatban a Résztvevő személyes adatait a Red Bull kapcsolt vállalkozásainak vagy Ausztráliában, illetve más országokban (Európában, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Szingapúrban) található harmadik feleknek továbbíthatja azzal, hogy egyúttal megteszi a Résztvevői adatok biztonságának védelméhez szükséges lépéseket. További információkért, többek között, hogy Ön hogyan érheti el és helyesbítheti az általunk Önről tárolt személyes adatokat, vagy ha adatvédelmi panaszt kíván benyújtani, olvassa el Adatvédelmi szabályzatunkat, vagy forduljon a Red Bullhoz az Adatvédelmi űrlap segítségével.

9.3 CHILEI RÉSZTVEVŐK ESETÉN: A Red Bull jelen Promóció lebonyolítása érdekében, valamint azon célból gyűjti be a Résztvevő személyes adatait, hogy Red Bull termékeket és jövőbeli eseményeket ajánljon részére (a továbbiakban az „Adatgyűjtés Célja”). A Résztvevő személyes adatait a Red Bull a chilei 19.628-as számú magánélet védelméről szóló adatvédelmi szabályzatnak és annak módosításainak megfelelően tárolja. Amennyiben a Résztvevő a személyes adatait nem adja meg, a Red Bullnak nem áll módjában őt a Promócióra benevezni, és nem tud a Résztvevő számára további információt adni Red Bull termékekről vagy jövőbeli eseményekről. A Red Bull Adatgyűjtés Céljából átadhatja a Résztvevő személyes adatait a Red Bull kapcsolt vállalkozásainak vagy Chilében, illetve más országokban (pl. Japánban, Európában, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Szingapúrban) található harmadik feleknek, azzal azonban, hogy amennyiben a Red Bull így tesz, intézkedik a Résztvevő adatainak védelméről. Ha többet szeretne megtudni – például arról, miként érheti el és helyesbítheti Résztvevő a Red Bull által tárolt személyes adatait –, vagy adatvédelmi panaszt kíván benyújtani, olvassa el Adatvédelmi szabályzatunkat , vagy írjon a Red Bullnak a privacy@redbull.com e-mail-címre.

9.4 JAPÁN RÉSZTVEVŐK ESETÉN: A Red Bull a Résztvevő személyes adatait jelen promóció szervezése céljából gyűjti, valamint azért, hogy Red Bull termékeket és jövőbeli eseményeket ajánljon a résztvevőnek (a továbbiakban: „Adatgyűjtés célja”). A Résztvevő személyes adatait a Red Bull a japán személyes adatok védelméről szóló törvény és egyéb vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően őrzi. Amennyiben Résztvevő nem adja meg személyes adatait, a Red Bullnak nem áll módjában benevezni őt a Versenyre, és nem tud Résztvevő számára további információt adni Red Bull termékekről vagy jövőbeli eseményekről. A Red Bull információgyűjtés céljából átadhatja Résztvevő személyes adatait a Red Bull kapcsolt vállalkozásainak vagy Japánban, Európában, az Amerikai Egyesült Államokban, valamint Szingapúrban található harmadik feleknek. Ilyen esetekben a Red Bull mindent megtesz Résztvevő adatainak védelme érdekében. Ha többet szeretne megtudni – például arról, miként érheti el és helyesbítheti a Résztvevő a Red Bull által tárolt személyes adatait –, vagy adatvédelmi panaszt kíván benyújtani, olvassa el Adatvédelmi szabályzatunkat, vagy az Adatvédelmi űrlap segítségével írjon a Red Bullnak.

9.5 ÚJ-ZÉLANDI RÉSZTVEVŐK ESETÉN: A Red Bull New Zealand Limited (cégjegyzékszám: 1179756) (a továbbiakban: „Red Bull”) az Ön személyes adatait események, fogyasztói tevékenységek, versenyek, promóciók, weboldalak és alkalmazások támogatása, üzleti gyakorlatunk, termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése, a Red Bullal és annak leányvállalataival kapcsolatos panaszkezelés céljából gyűjti, hogy így a lehető legjobb élményt nyújthassuk Önnek weboldalaink és alkalmazásaink használata közben. Gondoskodunk biztonságáról és információt nyújtunk termékeinkről, rendezvényeinkről, valamint egyéb tevékenységeinkről (a továbbiakban: „Adatgyűjtés célja”). Az Ön személyes adatait a Red Bull az adatvédelmi elveknek és az új-zélandi 1993. évi adatvédelemről szóló törvénynek megfelelően őrzi. A Red Bull felhasználhatja a Résztvevők személyes adatait abból a célból, hogy direkt marketing anyagokat küldjön számukra, amennyiben ehhez hozzájárulnak. A személyes adatok megadásának elmulasztása esetén a Red Bull a Résztvevőt nem tudja a Promócióba benevezni, az eseményekre regisztrálni, tájékoztatni jövőbeli eseményekről és termékeinkről, nem tud továbbá számára termékeket eljuttatni, a Résztvevő által esetlegesen tett panasszal kapcsolatosan visszajelezni és a résztvevőknek nyújtott vásárlói élményt és szolgáltatásokat nem tudja fejleszteni. A Red Bull az Adatgyűjtési Céllal kapcsolatban továbbíthatja a Résztvevő személyes adatait a Red Bull kapcsolt vállalkozásainak vagy Hongkongban, illetve más országokban (Európában, az Amerikai Egyesült Államokban, Ausztráliában vagy Szingapúrban) található harmadik feleknek azzal, hogy egyúttal megteszi a Résztvevői adatok biztonságának védelméhez szükséges lépéseket. További információkért, többek között, hogy Ön hogyan érheti el és helyesbítheti az általunk Önről tárolt személyes adatokat, vagy ha adatvédelmi panaszt kíván benyújtani, olvassa el Adatvédelmi szabályzatunkat, vagy forduljon a Red Bullhoz az Adatvédelmi űrlap segítségével.

9.6 OROSZORSZÁGI RÉSZTVEVŐK ESETÉN: A Résztvevő Promócióban való részvétele önkéntes és tudatos hozzájárását jelenti személyes adatainak Szervező általi kezeléséhez (ideértve adatai begyűjtését, rögzítését, rendszerezését, felhalmozását, tárolását, pontosítását (frissítését, módosítását), kivonatolását, felhasználását, továbbítását (elküldését, átnyújtását, hozzáférés biztosítását), anonimizálását, letiltását, törlését, megsemmisítését), ami a 152-FZ Személyes adatokról szóló szövetségi törvénynek megfelelően biztosítja a személyes adatok titkosságát.
Felhívjuk figyelmét, hogy a Promóció első és második szakaszának nem ugyanaz a Szervezője. A Résztvevő személyes adatait a Promócióban nyilvántartási célokra, a Győztessel a díjazásról történő kommunikációra (pl. jegyek és transzfer rendelése) és a Promóciót követően a Résztvevő Red Bull termékekről, eseményekről és egyéb tevékenységekről történő tájékoztatására használjuk fel.
A Promócióban való részvétellel a Résztvevő engedélyt ad a Szervezőnek marketingcélú rádiós, televíziós és internetes, és egyéb médiafelületre szánt interjúk elkészítésére, valamint azok forgalmazására; a Résztvevőről szóló filmek, videófelvételek, hangfelvételek készítésére reklámanyagok gyártásához, megjelentetéséhez, valamint a Résztvevőről készült képek további térítés nélküli felhasználásához. A fentiekre Résztvevő a Promóció teljes ideje alatt és a Promóciót követő 5 évben hozzájárulását adja, amelyet írásban a Szervezőnek küldött értesítésben visszavonhat. A személyes adatok rögzítését követő 5 év elteltével a Szervező a Résztvevő minden személyes adatát törli.
A Promóció Résztvevője jogosult a Szervezőtől információt kérni adatai kezeléséről. A vonatkozó jogszabályok értelmében jogában áll módosítást kérni Személyes adatait illetően, illetve azok törlését is kérheti. Amennyiben a Promóció Résztvevője a személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonja a Promóció ideje alatt, a Promócióban való részvétele azonnali hatállyal megszűnik és elveszti jogosultságát a Díjra, amennyiben őt ítélik Győztesnek.
A Szervezőnek jogában áll a Promóció keretein belül elektronikus úton, közösségi oldalakon vagy telefonon üzeneteket küldeni Önnek.

9.7 UKRAJNAI JÁTÉKOSOKNAK: Ön elfogadja, hogy a Szervezőnek a Promóció szervezése céljából továbbított személyes adatait (többek között a nevét, e-mail címét, telefonszámát, korát, tartózkodási helyét stb.) a Szervező begyűjtheti, kezelheti, tárolhatja, továbbíthatja és/vagy egyéb módon felhasználhatja, valamint azért, hogy Red Bull termékeket és jövőbeli eseményeket ajánljon Önnek. A Szervező a személyes adatok védelméről szóló ukrán törvénynek és a Szervező mindenkori adatvédelmi szabályzatának megfelelően kezeli az Ön személyes adatait. Ön kijelenti, hogy tisztában van a személyes adatok védelméről szóló ukrán törvényben meghatározott jogokkal.

10. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS ÉS GARANCIA

10.1 Amennyire azt a jogszabályok engedik, a Szervező és alkalmazottjai, megbízottjai vagy forgalmazói semmilyen körülmények között nem tehetők felelőssé a Promócióban való részvétel, valamint a nyeremény átvétele vagy felvétele miatt keletkezett veszteségért, kárért, személyi sérülésért vagy halálesetért, és ilyen esetekben nem kötelesek semmilyen kárpótlást biztosítani a Nyertes számára. A felelősség korlátozása csalás, szándékos kötelezettségszegés vagy gondatlanság esetén kizárt. Fentiek a résztvevők törvényes jogait nem érintik AUSZTRÁLIAI RÉSZTVEVŐK ESETÉN: (a 2010. évi versenyjogi és fogyasztóvédelmi törvény 2. számú mellékletében szereplő fogyasztóvédelmi garanciákat is beleértve); CHILEI RÉSZTVEVŐK ESETÉN: (a 19.496. számú fogyasztóvédelmi törvény által meghatározott fogyasztóvédelmi garanciákat is beleértve). FRANCIAORSZÁGI JÁTÉKOSOKNAK: Amennyiben a nyeremény egy harmadik fél által felajánlott termék vagy szolgáltatás, közvetlen kár esetén a terméket vagy szolgáltatást nyújtó szervezet a felelős és ő vonható felelősségre. A Szervező semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre harmadik fél által okozott kárért.

10.2 A jogszabály által megengedett mértékben a Szervező és a Red Bull Csoport kizár a Promócióban való részvétel következtében Önnél felmerült alábbi veszteségekkel és károkkal kapcsolatosan minden felelősséget: közvetlen vagy közvetett bevételkiesés, elmaradt nyereség, jó hírnév sérülése, elmaradt üzleti lehetőség, valamint a Promócióban történő részvétellel kapcsolatos, minden közvetett és következményes veszteség vagy kár, kivéve ha ez a Szervező vagy a Red Bull Csoportszerződéses vagy törvénybe foglalt kötelezettségeinek mulasztása miatt következik be. Ez utóbbi esetben a Red Bull továbbra is korlátozza felelősségét, amennyire ezt a vonatkozó jogszabályok engedik.

10.3 A jogszabályok által megengedett mértékben a Szervező és a Red Bull Csoport kizár az alábbiakkal kapcsolatban minden felelősséget: késedelmes, elveszett, sérült, rossz helyre küldött, hiányos, pontatlan, olvashatatlan vagy értelmezhetetlen jelentkezések; telefonnal, elektronikai berendezéssel, hardverrel, szoftverrel, hálózattal, internettel vagy számítógéppel kapcsolatos üzemzavar, hiba, késedelem vagy nehézségek; adattovábbítási hibák; megkísérelt, de sikertelen nyereményértesítések; a Promócióra jelentkezők, jelentkezni kívánók és/vagy résztvevők által elszenvedett veszteségek, úgymint elveszett, nem leadott, rosszul feldolgozott vagy nem nyertes jelentkezések.

10.4 A Promócióban való részvétel nem tekinthető alanyi jognak. A Szervező nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a Résztvevő bármilyen okból kifolyólag nem tud részt venni a Promócióban.

10.5 A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Résztvevő megsérül a Promóció feladatainak teljesítése során. A Résztvevő kijelenti, hogy nincs tudomása a Promócióban való biztonságos részvételét akadályozó vagy más résztvevőkre veszélyt jelentő betegségéről vagy egyéb körülményről. Továbbá a Résztvevő kijelenti, hogy a Promócióban való részvételtől semmilyen okból nincs eltiltva.

10.6 A Szervező és a Red Bull Csoport semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé az érdekkörén kívül eső eseményekből és körülményekből eredő vagy azok által közvetlenül vagy közvetetten okozott, jelen Feltételekben foglalt kötelezettségei elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért. Ilyen esemény vagy körülmény többek között lehet járvány, világjárvány, bármilyen széles körben terjedő betegség, sztrájk, munkabeszüntetés, baleset, természeti katasztrófa, a közműszolgáltatások, kommunikációs vagy számítógépes (szoftver vagy hardver) rendszerek és szolgáltatások hiánya vagy hibás működése, amennyiben ezek az adott ország jogszabálya szerint vis maiornak minősülnek.

10.7 Amennyire a jogszabályok ezt lehetővé teszik, semmilyen feltétel, garancia vagy egyéb előírás nem vonatkozik a Promócióra, és minden Ingyenes Terméket „megtekintett állapotában”, mindenféle kifejezett vagy vélelmezett garancia nélkül ítélünk oda (ideértve többek között a kielégítő minőség vagy adott célra való alkalmasság vélelmezett garanciáját). A NYEREMÉNY ÁTVÉTELÉVEL VAGY HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS ADÓK MEGFIZETÉSE (AZ ORSZÁGOS, HELYI ADÓKAT ÉS AZ ÁFÁT IS BELEÉRTVE) A NYERTES KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGI KÖRÉBE TARTOZIK.

10.8 A Szervező nem felel a részvételhez/nyereményhez szükséges gondviselői jóváhagyás meglétéért. Ennek a felelőssége kizárólag a Résztvevőt terheli.

11. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

11.1 Amennyiben a Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek, törvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, a Feltételek többi rendelkezésének jogérvényességét, jogszerűségét és végrehajthatóságát ez semmilyen módon nem érinti vagy befolyásolja.
11.2 Jelen Feltételekre és azok értelmezésére Ausztria jogszabályai az irányadóak, és a jogviták rendezésére a felek a bécsi bíróság nem kizárólagos joghatóságát kötik ki. JAPÁN RÉSZTVEVŐK ESETÉN: Jelen Részvételi Feltételekre és azok értelmezésére Japán jogszabályai az irányadóak, és a jogviták rendezésére a felek a tokiói bíróság nem kizárólagos joghatóságát kötik ki. OROSZORSZÁGI RÉSZTVEVŐK ESETÉN: A jelen Részvételi Feltételekre és azok értelmezésére az Oroszországi Föderáció jogszabályai az irányadóak (az első szakaszra vonatkozóan). A jelen Részvételi Feltételekből fakadó, illetve azzal kapcsolatban felmerülő bármilyen jogvitát a felek lehetőség szerint békés úton, peren kívüli megegyezéssel rendezik. Amennyiben ez nem lehetséges, a vita rendezésére vonatkozó jogszabályok szerinti bíróság az illetékes. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG-BELI RÉSZTVEVŐK ESETÉBEN: Jelen Feltételekre és azok értelmezésére Anglia és Wales jogszabályai az irányadóak, és a jogviták rendezésére a felek az angol bíróságok nem kizárólagos joghatóságát kötik ki.

11.3 A Részvételi Feltételek legfrissebb változata elérhető a Szervező honlapján.
11.4 Amennyiben a jelen Feltételekkel és/vagy a jelen Promócióval kapcsolatban bármilyen általános jellegű kérdése van, írjon a basement@support.redbull.com e-mail-címre.
11.5 CHILEI RÉSZTVEVŐK ESETÉN: a jelen feltételeket Santiago közjegyzője vette nyilvántartásba.

Kelt: 2021.07.01.

Nemzetközi Partnerek