DALĪBAS NOSACĪJUMI

DALĪBAI NAV NEPIECIEŠAMS VEIKT PIRKUMUS VAI CITA TAMLĪDZĪGA VEIDA DARBĪBAS. PIRKUMS NEUZLABOS IZREDZES UZ UZVARU.

IZMANTOJIET UZMANĪBU UN VESELO SAPRĀTU, ŅEMOT DALĪBU ŠAJĀ AKCIJĀ. CIENIET UN NODROŠINIET SAVU UN APKĀRTĒJO DROŠĪBU. NEPĀRKĀPIET UN NENODARIET KAITĒJUMU CITU ĪPAŠUMAM. IZŅEMOT RED BULL ZĪMES (SK. ZEMĀK), PIETEIKUMS NEDRĪKST SATURĒT TREŠĀS PUSES AUTORTIESĪBĀM AIZSARGĀTU MATERIĀLU (TOSTARP, MŪZIKU), PREČU ZĪMES, LOGO, VAI POPULARIZĒT CITUS ZĪMOLUS, PRODUKCIJU, VAI PAKALPOJUMUS.

Piesakoties un piedaloties šajā Akcijā, Tu piekrīti ievērot šos Dalības Nosacījumus un visas zemāk minētās atbilstības prasības. Šī Akcija norisinās saskaņā ar šiem Nosacījumiem un visiem attiecīgājiem likumiem un noteikumiem.

1. ORGANIZATORS

1.1. Šo akciju rīko Red Bull GmbH, kas reģistrēts Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, Austrija, sadarbībā ar Organizatora sadarbības partneriem, aģentūrām un pakalpojumu sniedzējiem.

1.2. Gadījumā, ja šī Akcija notiek caur vienu vai vairākām trešās puses plaformām, Akcija nav saistīta ar trešās puses platformu(-ām) un netiek nekādā veidā sponsorēta, atbalstīta vai administrēta no trešās puses platformas(-u) puses. Piedaloties šajā Akcijā, Dalībnieks piekrīt, ka viņam nav un nevar būt iebildumu pret trešās puses platformu(-ām), kas var rasties saistībā ar dalību šajā Akcijā. Dalībnieka izmantošana trešās puses platformā(-ās) notiek saskaņā ar to noteikumiem un nosacījumiem. Organizators atsakās no jebkādas atbildības, ja Dalībnieks neievēro trešās puses platformas(-u) noteikumus un nosacījumus.

2. AKCIJA

2.1. Akcijas nosaukums ir Red Bull Basement.

2.2. Akcija sākas 2021.gada 1.septembra plkst. 11:00 un noslēdzas 2021.gada 15.decembra plkst. 11:00.

2.3. Akcijas mērķis ir atbalstīt dalībnieku radošu pašizpausmi un radošu iemaņu attīstību.

3. ATBILSTĪBA

3.1. Lai piedalītos šajā akcijā un gūtu iespēju izcīnīt apbalvojumu, Tev jānodrošina un jāizpilda sekojošie atbilstības kritēriji:

- Tu apstiprini, ka pieteikuma brīdī esi vismaz 18 gadus veca persona. Personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, nav atļauts piedalīties šajā Akcijā vai Organizatoriem sniegt jebkādus Personiskos Datus. Personisko Datu sniegšana notiek brīvprātīgi; tomēr Tu nevarēsi pieteikties Akcijai, ja nesniegsi visus nepieciešamos Personiskos Datus.

- Tu vari piedalīties Akcijā individuāli, vai arī komandā no 2 dalībniekiem.

- Akcija ir pieejama Argentīnas, Austrālijas, Austrijas, Beļģijas, Brazīlijas, Bulgārijas, Kanādas, Čīles, Horvātijas, Čehijas, Dānijas, Ēģiptes, Francijas, Vācijas, Grieķijas, Ungārijas, Indijas, Īrijas, Itālijas, Japānas, Jordānijas, Kazahstānas, Kenijas, Kosovas, Latvijas, Lietuvas, Maltas, Jaunzēlandes, Nigērijas, Norvēģijas, Pakistānas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Krievijas, Slovākijas, Dienvidāfrikas, Spānijas, Šrilankas, Zviedrijas, Šveices, Turcijas, Lielbritānijas, Ukrainas, ASV, Uzbekistānas iedzīvotājiem.

- Katram dalībniekam jābūt universitātes studentam visa akcijas periodā laikā.

- Organizators nenes atbildību gadījumis, kad Dalībniekam nav likumīgu tiesību piedalīties šajā Akcijā saistībā ar nacionālo vai vietējo likumdošanu.

- Organizators nenes atbildību gadījumā, ja Dalībnieks fiziski vai psihiski nespēj veikt kādu vai visus sekojošos uzdevumus; nav juridisks pienākums piedalīties šajā Akcijā. Organizatoru nevar saukt pie atbildības gadījumā, kad Dalībnieks gūst savainojumu veicot aktivitātes saistībā ar šo Akciju.

- Organizatora vadība un darbinieki, tā mātes uzņēmums, un jebkurš no viņu meitasuzņēmumiem, aģentiem, Akcijas norisē iesaistītajiem uzņēmumiem, padomniekiem, trešās puses pakalpojumu sniedzējiem, vai reklāmas aģentūrām, kuras iesaistītas Akcijas norisē, kā arī šo personu radinieki un ģimenes locekļi, nevar piedalīties un uzvarēt šajā Akcijā. Organizators izvērtēšanas laikā pārbaudīs šos apstākļus, izmantojot tā datu bāzi.

- Tev jārunā un jāsaprot angļu valoda. Lūdzu ņem vērā, ka Akcijas oficiālā valoda būs angļu un visa komunikācija ar Organizatoru, kā arī tālākās norādes Akcijas laikā, lielākoties būs angļu valodā. Jebkādi tulkojumi tiks sniegti tikai laipnības pēc. Pirmās kārtas laikā oficiālā valoda var būt atkarīga no attiecīgās valsts.

3.2. Organizators nepieņems pieteikumus, kuri ir: (a) datora automātiski radīti; (b) aizpildīti no trešās personas puses; (c) nesalasāmi, pārveidoti, rekonstruēti vai viltoti; vai (d) nepilnīgi. Organizators saglabā tiesības pārbaudīt sniegto e-pasta adresi, kad tas nepieciešams, kā arī gūt apstiprinājumu par vecumu, identitāti un/vai citas detaļas jebkurā piesardzības apsvērumu brīdī. Strīdus situācijas gadījumā, kad pieteikums saturēs nederīgu e-pastu, adresi, vai neprecīzus datus saistībā ar vecumu vai dzīvesvietu, tas tiks atzīts par neatbilstošu. Tu nevari piedalīties šajā akcijā izmantojot vairākus e-pasta vai sociālo mediju kontus. Ja kļūst skaidrs, ka izmantoji vairākus e-pasta vai sociālo mediju kontus, lai apietu šo noteikumu, visi tavi pieteikumi tiks diskvalificēti.

3.3. Balvas ieguvējam (-iem) būs nepieciešama (un jānes atbildība par to iegūšanas izdevumiem) derīga pase un/vai ceļošanai derīgi dokumenti ar vismaz 6 mēnešu ilgu derīguma termiņu, kā arī jebkādas nepieciešamās vīzas.

4. DALĪBAS NOTEIKUMI, IZVĒLES PROCESS UN APBALVOJUMI

4.1. Lai veiksmīgi pieteiktos Akcijai, Dalībniekam jāiet uz http://redbull.com/lv-lv/basement un jāseko norādēm soli pa solim, tostarp sniedzot reģistrācijai nepieciešamos datus (piem. vārdu un e-pasta adresi). Piedevām, ja Dalībnieks reģistrējas izmantojot Facebook, Twitter vai Google+, tālāku informāciju (piem. vecums vai dzīvesvieta) iespējams jau saņems Organizators.

4.2. Pirmajā kārtā Tev būs jāaugšupielādē un jāiesniedz video, kurš nav garāks par 60 sekundēm, kurā tiek detalizēta tava projekta ideja (“Pieteiktais Saturs”), kā aprakstīts www.redbullbasement.com laika periodā no 2021.gada 1.septembra plkst. 11:00 līdz 2021.gada 24.oktobra plkst. 21:59, lai varētu veiksmīgi pieteikties šai kārtai. Visiem pieteikumiem jābūt iesniegtiem Organizatoram termiņa laikā. Visi pēc tā saņemtie pieteikumi tiks automātiski diskvalificēti.

4.3. Tava Pieteiktā Satura izmēram un/vai garumam nevajadzētu pārsniegt pieteikšanas platformā sniegto. Tev jāpieder Pieteiktā Satura autortiestībām. Pieteiktajam saturam jābūt Tavam darbam un tas nedrīkst būt: (a) nokopēts; (b) saturēt trešās puses materiālus; (c) saturēt saturu, kura izmantošanai tev nav atļauja; (d) būt aizskarošs, bezgaumīgs, apmelojošs, bīstams, nepiedienīgs; (e) pārkāpt jebkuras trešās puses tiesības (piem. tajā uzrādot identificējamas personas) vai arī paust politisku nostāju; un/vai (f) pārkāpt jebkādus piemērojamos likumus.

4.4. Pieļaujamo pieteikumu skaitam nav ierobežojumu.

4.5. Kad Tu augšupielādēsi un pieteiksi savu Pieteikto Saturu, tas tiks publicēts www.redbullbasement.com pēc tam, kad Organizators to būs izvērtējis. Sabiedrības locekļi varēs balsot par saviem Pieteiktā Satura favorītem, balstoties uz iespējamības, iespaida un radošuma kritērijiem (“Sociālais Balsojums”), Sociālā Balsojuma rezultātus kā vienu no izvēles kritērijiem izvērtēs Žūrija (sk. punktu 4.7). Sociālais Balsojums būs atvērts līdz 2021.gada 24.oktobra plkst. 21:59. Ikviens, arī Tu, varēs balsot par vienu pieteikumu reizi dienā. Masveida vai automatizētas balsis nav atļautas.

4.6. Organizators, kopā ar neatkarīgiem un atbilstoši zinošiem tiesnešiem (“Žūrija”), izvēlēsies vienu finālistu (indivīdu vai komandu) laika periodā no 2021.gada 25,oktobra līdz 2021.gada 31.oktobrim katrā Dalībvalstī, kā arī divus wildcard finālistus (“Finālisti”). Finālistu izvēle balstās uz tikai iemaņām. Šie finālisti būs tie, kuri pēc Žūrijas domām vislabāk atbilst kritērijiem (i) iespējamība, (ii) iespaids un (iii) radošums pieteikumā. Žūrijas lēmums ir galējs un diskusijas vai korespondence par to netiks veikta. Saistībā ar gaidāmo pieteikumu skaitu, individuāls novērtējums nav iespējams. Žūrija pieņem galējo lēmumu, lai nodrošinātu, ka Finālistus nenosaka nejaušības faktors.

4.7. Apbalvojumi finālistiem ir: katrs Finālists iegūs: (a) vienu biļeti uz un no Red Bull Basement Global Final. Red Bull Basement Global Final datums un norises vieta tiks izziņoti www.redbullbasement.com. Ja vien netiks ziņots savādāk minētajā mājaslapā, Red Bull Basement Global Final notiks no 2021.gada 13.decembra līdz 2021.gada 15.decembrim. Lidojums uz finālu būs 2021.gada 11. vai 12.decembrī, atkarībā no katras valsts, Lidojums atpakaļ būs 2021.gada 16.decembrī, uz to pašu lidostu, no kuras notika lidojums. (b) divu itabu hosteļa/viesnīcas numuriņu visu palikšanas laiku (c) pilnu pieeju apmeklēt Red Bull Basement Global Final. Finālisti informāciju saņems 2021.gada 29.oktobrī (un tiks izziņoti 2021.gada 2.novembrī). Organizators sazināsies ar Finālistiem telefoniski vai arī caur e-pastu, kurš sniegts reģistrācijas laikā. Ja ar Finalistu nebūs iespējams sazināties 48 stundu laikā, Žūrija izvēlēsies citu finālistu, saskaņā ar punktu 4.6 un apbalvojumu saņems šis alternatīvi izvēlētais finālists. Kopējā pirmās kārtas apbalvojuma vērtība nepārsniegs EUR 4,000.00 (četri tūkstoši eiro).

LŪDZU ŅEM VĒRĀ, KA APBALVOJUMI VAR POTENCIĀLI MAINĪTIES SAISTĪBĀ AR COVID-19 UN IESPĒJAMIEM CEĻOŠANAS IEROBEŽOJUMIEM. Konkrēti, ierašanās un lidojumu laiki gadījumos, ja Red Bull Basement Global Final tiek atcelts vai pārcelts COVID-19 vai arī potenciālu ceļošanas ierobežojumu dēļ. Red Bull Basement Global Final var tikt aizvadīts citos datumos, vai arī kā online pasākums COVID-19 vai citu potenciālu ierobēzojumu dēļ. Visa informācija saistībā ar pārcelšanu vai citām izmaiņām tiks izziņota www.redbullbasement.com.

4.8. Otrajā kārtā Finālisti no pirmās kārtas un divi wildcard indivīdi vai komandas prezentēs savu fināla ideju līdz divām minūtēm Red Bull Basement Global Final, ar mērķi veiksmīgi noslēgt šo kārtu.

4.9. No Finālistiem, kuri prezentēs savas idejas Red Bull Basmenet Global Final, Žūrija izvēlēsies vienu globālo uzvarētāju (indivīdu vai komandu) saskaņā ar Noeikumiem un balstoties uz kritēriejiem (i) iespējamība, (ii) iespaids un (iii) radošums pieteikumā. Žūrijas lēmums ir galējs un diskusijas vai korespondence par to netiks veikta. Saistībā ar gaidāmo pieteikumu skaitu, individuāls novērtējums nav iespējams. Žūrija pieņem galējo lēmumu, lai nodrošinātu, ka globālo uzvarētāju nenosaka nejaušības faktors.
4.10.

4.11. Globālais uzvarētājs tiks izziņots uz skatuves Red Bull Basement pasākuma laikā 2021.gada 15.decembrī un arī www.redbullbasement.com. Kopējā otrās kārtas apbalvojuma vērtība nepārsniegs EUR 4,000.00 (četri tūkstoši eiro). Uzvarētājiem jāatrodas pasākumā, lai saņemtu savu balvu.

4.12. Sīkāku jautājumu gadījumā par izvēles procesu un akciju, sazinies ar basement@support.redbull.com. Ja pirmajā un otrajā kārtā izvēlētie balvu saņēmēji neatbildīs šajos Dalības nosacījumos aprakstītajiem kritiērijiem, Organizators izvēlēsies citus saņēmējus balstoties uz augstāk esošajiem kritērijiem. Ja Tu saņem diskvalifikāciju, Organizatoram nav pienākums par to informēt plāšāk. Organizators uzņemas pārredzamību un atbilstošu atlases procesu, lai rezultāti varētu tikt apstiprināti.

4.13. Novēloti, neatbilstoši, nepilnīgi vai bojāti pieteikumi netiks pieņemti. Par pazudušiem pieteikumiem netiks nesta atbildība un pierādījumi par to veikšanu netiks pieņemti kā pierādījumi. Pieteikumi nevar tikt atsaukti.

5. PAZIŅOJUMI UN APBALVOJUMA IEGŪŠANA

5.1. Kontaktinformācija, kuru sniegsi ar savu akcijas pieteikumu, tiks izmantota, lai informētu tevi par apbalvojumiem, tādēļ pārliecinies, ka sniedz aktuālu un precīzu informāciju.

5.2. Organizators sazināsies ar apgalvojuma saņēmēju(-iem) caur Akcijas pieteikumā norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi. Paziņojumā apgalvojuma saņēmējs(-i) saņems informāciju, kā saņemt pirmās kārtas apbalvojumu un ne vēlāk kā 2021.gada 2.novembrī. Ja ar apbalvojuma saņēmēju nebūs iespējams sazināties, vai viņš nesaņems apbalvojumu šajā periodā, Organizatoram ir tiesības piedāvāt apbalvojumu nākamajam atbilstošajam dalībniekam, izvēlētam saskaņā ar Izvēles Procesu.

5.3. Apbalvojums ir personisks un nav nododams, un to Tavā vārdā nevar saņemt cita persona.

5.4. Pirmās kārtas pbalvojuma saņēmēji var tikt publicēti Organizatora mājaslapā. Šajā gadījumā Tu piekrīti, ka Organizators var atklāt tavu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, pseidonīmu, saskaņā ar augstāk minēto informāciju.

5.5. Piegādes laiks nebūs ilgāks par 30 dienām no Akcijas beigu brīža vai arī apbalvojuma saņemšanas datuma. Jebkāda aizkavēšanās saistībā ar apbalvojumu piegādi tiks komunicēta ar apbalvojuma saņēmēju(-iem).

5.6. Jebkādas izmaksas, kuras radušās Akcijas dalības ietvaros, izņēmot tās, kuras uzsvērtas šajos Nosacījumos, netiks kompensētas. Apbalvojums alternatīvi netiks izsniegts naudas formā un visi apbalvojumi, kurus būsi tiesīgs saņemt, nav nododami un nav kompensējami.

5.7. Katram apbalvojuma saņēmējām jābūt un jāuzrāda derīgi ceļošanas dokumenti pirms izlodšanas (piem. derīga pase vai cits valsts izsniegts oficiāls dokuments). Katrs apbalvojuma saņēmējs ir personiski atbildīgs ievērot ceļošanas prasības, tostarp, bet ne tikai, vakcinācijas, karantīnas prasības u.t.t. Organizators nenes atbildību par šādām papildus prasībām vai ceļošanu. Ceļošanas apdrošināšana un naudas tēriņi ir specefiska apbalvojuma saņēmēja atbildība. Kad aviobiļetes būs izsniegtas, izmaiņas no uzvarētāja puses nebūs atļautas. Organizators vienpersoniski noteiks aviokompāniju, lidostas, lidojuma veidu un naktsmājas. Organizators neaizvietos pazaudētas, bojātas vai nozagtas biļetes vai ceļošanas atļaujas. Abalvojuma saņēmējam(-iem) jābūt derīgai pasei un/vai ceļošanas dokumentiem ar vismaz 6 mēnešu derīguma termiņu, kā arī jebkādas nepieciešamās vīzas. Organizators nesniedz garantijas par drošību Red Bull Basement Global Final norises vietas pilsētā.

5.8. Organizators patur tiesības diskrēti mainīt visus vai dažus no apbalvojumiem uz alternatīviem apbalvojumiem, kuri ir tādas pašas vai lielākas vērtības, un šādā situācijā nebūs naudas ekvalents apbalvojums.

5.9. Lūdzu ņem vērā, ka nekādas papildus ceļošanas vai cita veida izmaksas šajā Akcijā netiks prasītas, izņemot tās, kuras uzsvērtas šajos Nosacījumos. Naudas alternatīvas netiks izsniegtas un apbalvojumi, kurus saņemsi, nav nododami vai atmaksājami.

5.10. Apbalvojuma saņēmējs saglabā atbildību par visām nodokļu prasībām saistībā ar jebkādām naudas balvām.

5.11. Ciktāl to atļauj likums, nekādi apstākļi, viss bavas tiek piešķirtas “kādas ir” un bez jebkāda veida garantijām, tieši vai netieši (tostarp, bez izņēmumiem, jebkuras netiešās garantijas par konkrētā mērķa apmierinošo kvalitāti vai atbilstību).

6. ORGANIZATORA TIESĪBAS MAINĪT NOSACĪJUMUS UN DISKVALIFICĒT

6.1. Likuma pieļaujamajās robežās, un neietekmējot Tavas likumā noteiktās tiesības, ja Organizators uzskata, ka Akcija ir kompromitēta kādu apstākļu, tostarp, bet ne tikai, saistībā ar pašreizējo covid-19 pandēmiju, kas ir ārpus Organizatora kontroles, dēļ, Organizators saglabā tiesības mainīt, izbeigt, grozīt vai pagarināt Akciju, nenesot atbildību par jebkāda veida zaudējumiem, kas var rasties Tev vai jebkādai trešajai pusei (tieši vai netieši). Tev regulāri jāseko mūsu mājaslapai, lai uzzinātu par jebkādām izmaiņām, kuras stājas spēkā no brīža, kad tikušas augšupielādētas.

6.2. Jebkurā Akcijas brīdī, Organizators saglabā tiesības vienpersoniski aizliegt vai apturēt balsošanu, diskvalificēt un/vai izņemt kādu Dalībnieku, ja tam ir pamats ticēt, ka balsošanas procesa ietvaros par šādu finālistu balsošana tikusi apmaksāta, stimulēta vai notikusi piespiedu kārtā jebkādā veidā, no finālista vai jebkāda veida trešās puses, un/vai ja Dalībnieks neievēro ievērot šos Nosacījumus, iesaistās krāpniecībā, vai cita veida nelikumīgā vai nepieņemamā uzvedībā. Organizatora lēmums jebkādos jautājumos saistībā ar Akciju ir galējs, un nekādas diskusijas par to netiks veiktas.

6.3. Gadījumā, ja uzvarējis dalībnieks tiek diskvalificēts, apbalvojums tiks atsevināts un, saskaņā ar Izvēles Procesu.

7. GODĪGUMS

7.1. Tu nodrošini, ka tavs pieteikums nesatur materiālus, kas pārkāpj vai ietekmē citu tiesības, vai pauž politisku pārliecību, tostarp, bet ne tikai, par privātumu, publicitāti vai intelektuālā īpašuma tiesībām, satur zīmolu nosaukumus vai preču zīmes, izņemot Organizatora, kuras Akcijas laika ietvaros drīkstēs izmantot, satur ar autortiesībām aizsargātus materiālus, kuru autors neesi Tu, citus materiālus uz kuriem Tev nav nepieciešamo tiesību un piekrišanu izmantot, satur aizskarošu, bīstamu, nepiedienīgu, nekorektu, naidīgu vai apmelojošu materiālu, kā arī materiālus, kuri ir nelikumīgi, attiecīgās valsts likumdošanu pārkāpjoši. Gadījumā, ja šī Akcija notiek caur vienu vai vairākām trešās puses plaformām, Tev jānodrošina, ka tavs pieteikums nepārkāpj trešās puses plaformas/-u Nosacījumus.

7.2. Tu apstiprini un nodrošini, ka Tu personiski piedalījies Akcija un, lai varētu atbilst kritērijiem, kuri minēti šajos Nosacījumos saistībā ar Pieteikuma Materiāliem, un Tev pieder tiesības uz citiem materiāliem, kā lietotāja ģenerētais saturs un, ka tu neizmantoji aizliegtus rīkus, kā atomatizēti roboti, programmatūras, servisi un cita veida manipulācijas formas.

7.3. Tu apstiprini un nodrošini, ka Tev ir piekrišana no jebkuras indentificējamas personas, kura parādās tavos Pieteikuma Materiālos par to, ka tā tiks izmantota tā, kā aprakstīts šajos Nosacījumos, tostarp Organizatora tiesības izmantot pieteikumu un attēlus jebkādos nākotnes reklāmas materiālos bez ierobežojumiem. Organizatoru lūguma gadījumā, Tev būs jāiegūst rakstiska piekrišana no šādām personām. Ja kāda no Pieteikuma Materiālā redzamajām personām ir nepilngadīga, nepieciešama vecāka vai aizbildņa rakstiska piekrišana. Pieteikuma Materiāli nedrīkst saturēt personiski indenficējamu jebkuras personas informāciju.

7.4. Sadaļas 7 pārkāpumu gadījumā pārkāpuma gadījumā Tev jāaizstāv un jāatlīdzina Organizatoram pretenzijas par pārkāpumiem, kuru pamatā ir intelektuālā īpašuma tiesības.


8. TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA

8.1. Tu vari pieteikt materiālus, kur tas nepieciešams, Organizatoram saistībā ar Akciju. Organizators var lūgt tevi radīt Lietotāja Izveidotus Materiāus, piem. video dienasgrāmatas vai fotogrāfiju formā pirms Global Final, vai arī Organizators var tevi filmēt un fotogrāfēt pirms un pēc Global Final saistībā ar Akciju. Pieteikuma Materiāli var saturēt Tavu (vai cita) balsi, attēlu, fotogrāfiju, paziņojumus, biogrāfisku informāciju, sasniegumus, vārdu un citus lietotāju radītus materiālus, un Organizators vai trešās puses tos var autorizēt lietot ar medijiem saistītās vajadzībās (komercijālās, reklāmas vai citās).

8.2. Dalības šajā Akcijā apsvērumu ietvaros un iespējai, lai Tu vari izcīnīt apbalvojumu, Tu piešķirsi Organizatoram visas likumā noteiktās tiesības un Pieteikuma Materiāliem to plašākajā nozīmē; tomēr tiesības saistībā ar Tavu ideju paliks Tev.
8.3. Tu apstiprini un nodrošini, ka visas nepieciešamās tiesības, piekrišanas, atļaujas un morālās tiesības pienācīgi un efektīvi iegūtas no jebkura dalībnieka, izpildītāja, vadītāja, līdzautora vai citas personas, kura iesaistīta Pieteikuma Materiālos, vai tiesībām, pakalpojumiem vai telpām saistībā ar to.

8.4. Likumā pieļaujamajās robežās, apbalvojuma saņēmēji var tikt lūgti piedalīties reklāmas aktivitātēs un Organizators patur tiesības izmantot apbalvojumu saņēmēju vārdus un adreses, viņu fotogrāfijas un audio un/vai vizuālos ierakstus jebkādos reklāmas materiālos, kuriem piekrīt apbalvojuma uzvarētāji. Organizators mēģinās iegūt apgalvojuma uzvarētāja piekrišanu, kad tas nepieciešams.

8.5. Organizators ir tiesīgs piešķirt vai licensēt visas tiesības, kuras piešķir šī Sadaļa 8 trešājām pusēm, tostarp, bet ne tikai, Akcijas partneriem un/vai sponsoriem, trešās puses mediju un platformu partneriem, vai arī Organizatora meitas uzņēmumiem un ļaut viņiem nodot vai licensēt šīs tiesības.

9. INFORMĀCIJAS GŪŠANA UN DATU PRIVĀTUMS

9.1. Informāciju par to, kā Organizators varētu gūt, apstrādāt un uzglabāt Tavus Personiskos Datus Akcijai un citādāk, var gūt mūsu Privātuma Politikā šeit - www.redbull.com/pp/lv_LV. Lūfzu ņem vērā jebkuru citu privātuma politiku, kura Tev tikusi sniegta reģistrācijas vai dalības Akcijā procesā. Jebkuri Personiskie Dati, kurus Tu sniedz jebkurai sociālo medijumu platformai dalības šajā Akcijā laikā būs pakļauti šādu platformu privātuma politikai un/vai lietošanas nosacījumiem. Tu vari sazināties ar Organizatoru privātuma jautājumos šeit: https://www.redbull.com/int-en/energydrink/data-privacy-form.


10. ATBILDĪBA UN GARANTIJA

10.1. Likumā noteiktajās robežās, Organizators, tā darbinieki, aģenti vai izplatītāji nekādos apstāklos nenes atbildību sniegt kompensācijas vai uzņemties jebkādu atbildību par zaudējumiem, bojājumiem, traumām vai nāvēm, kas radušās dalības Akcijā rezultātā, kā arī apbalvojuma saņemšanā. Jebkādi atbildības ierobežojumi izslēgti krāpšanas, apzinātas sabotāžas vai klajas nolaidības dēļ. Tavas cilvēktiesības netiek ietekmētas.

10.2. Likumā noteiktajās robežās, Organizators un Red Bull Group atsakās no jebkādas atbildības, ja Tev saistībā ar dalību Akcijā radušies ienākumu zaudējumi, labvelības zaudējumi, datu zaudējumi, iespēju zaudējumi (visos gadījumos - tieši vai netieši) un jebkādi netieši vai sekojoši radušies zaudējumi vai bojājumi, ja vien šādi zaudējumi nav radušies Organizatora vai Red Bull Group juridisko vai līgumsaistību neievērošanas dēļ, kā gadījumā Organizators tāpat ierobežo savu atbildību augstāk minētajos gadījumos, saskaņā ar likumā noteikto kārtību.

10.3. Organizators un Red Bull Group nevar tikt saukti pie atbildības par: nokavētiem, pazaudētiem, bojātiem, nepareiziem novirzītiem, nepilnīgiem, nederīgiem vai nesalasāmiem pieteikumiem; telefonu, elektronikas, darbarīku vai programmatūru, savienojuma, Interneta vai datoru darbības traucējumiem, kavēšanos vai grūtībām; kļūdām pārraidē; apbalvojumu piegādes mēģinājumos, bet nesaņemšanā; jebkādos zaudējumis, kas radušies ikvienam, kurš piedalās vai cenšās pieteikties un/vai piedalīties Akcijā, vai tas būtu pazudis, nepieteikts, nepareizi apstrādāts vai neuzvarējis pieteikums.

10.4. Nav juridiska pamata piedalīties šajā Akcijā. Organizators nenes atbildību, ja Tu jebkādu iemeslu dēļ nevar piedalīties šajā Akcijā.

10.5. Organizators nav atbildīgs, ja Tu savaino sevi, kad veic darbības saistībā ar šo Akciju. Tev jāpārliecinās, ka tev nav veselības stāvoklis vai jebkādi apstākļi, kas liedz droši piedalīties Akcijā vai rada esošu risku citiem, ja to dari. Tu arī piekrīti, ka Tev jebkādā citā veidā nav liegts piedalīties šajā Akcijā.

10.6. Nekādos apstākļos Organiztors un Red Bull Group nenes atbildību un nevar tikt saukti pie atbildības par jebkādu neveiksmi vai aizkavēšanos obligāciju izpildē zem šiem Nosacījumiem, kas rodas vai kurus izraisa, tieši vai netieši, apstākļi vai spēki ārpus saprāta kontroles, tostarp, bet ne tikai, streiku, negadīumu vai Dieva gribas un traucējumu, komunālo, komunikāciju vai datora (programmatūras vai aparatūras) pakalpojumu dēļ, kad šie apstākļi atbilst force majeure, kā definēts piemērojamajos likumos.

10.7. Ciktāl to atļauj likums, nekādi apstākļi, garantijas un citi nosacījumi neattiecas uz Akciju un visa Bezmaksas Produkcija tiek piešķirta “kāda ir” un bez jebkāda veida garantijām, tieši vai netieši (tostarp, bez izņēmumiem, jebkuras netiešās garantijas par konkrētā mērķa apmierinošo kvalitāti vai atbilstību). VALSTS, PILSĒTAS, VIETĒJIE NODOKĻI, IESKAITOT PVN NODOKĻUS, KAS IR SAISTĪTI AR APBALVOJUMU SAŅEMŠANU VAI IZMANTOŠANU, IR UZVARĒTĀJA VIENPERSONISKA ATBILDĪBA.

10.8. Organizators nenes atbildību gadījums, kad dalībai/balvas saņemšanai nepieciešama aizbildņa piekrišana. Tā ir tikai Tava atbildība.

11. GALVENAIS

11.1. Ja jebkāda Nosacījumu nodrošināšana būs nederīga, nelikumīga vai neizpildāma, atlikušo Nosacījumu ievērošanas derīgums, likumība un izpilde nekādā veidā netiks ietekmēta vai traucēta.

11.2. Šie Nosacījumi jāievēro un jāizpilda saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, un visas puses piekrīt Latvijas jurisdikcijai.

11.3. Jaunākā Nosacījumu versija būs pieejama Organizatoru mājaslapā.

11.4. Par jautājumiem, kuri radušies no šiem Nosacījumiem un/vai saistībā ar šo Akciju, lūdzu sazinies ar basement@support.redbull.com.


Izveidots: 01.07.2021

Globālie Partneri