Przyjmujemy już zgłoszenia!
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to

Gotowy/a do zgłoszenia?

Pora załadować film i podzielić się Twoim pomysłem ze światem. Wykonaj następujące proste kroki, aby oficjalnie wziąć udział i zacząć zbierać głosy internautów.

Zaczynamy

Wypełnij następujący formularz, abyśmy mogli zweryfikować Twój pomysł. Aby rozpocząć, wybierz kraj zamieszkania Twojego zespołu:

Po zgłoszeniu

Publiczność może oddać głosy na Twój pomysł, ale tylko Ty będziesz widzieć ich ilość. Po zamknięciu fazy przyjmowania zgłoszeń ujawnimy, ile głosów zebrał każdy pomysł. Pomysły z każdego uczestniczącego kraju zostaną poddane ocenie lokalnych sędziów, którzy wezmą pod uwagę ich wpływ, wykonalność, kreatywność i zebrane głosy. Jeden zespół z każdego kraju zostanie wytypowany do uczestnictwa w Światowym Finale. W tygodniach poprzedzających Światowy Finał Red Bull Basement skontaktuje każdy zespół z międzynarodowymi mentorami, którzy pomogą im udoskonalić pomysły.

Zobacz oś czasu Pytania i odpowiedzi

Partnerzy