Vitaj v Red Bull Basement 2020

_01 Ako to funguje

Tu je roadmapa, ktorá možno posunie tvoju ideu na globálne pódium.

Prihlášky

-

Vymysli nápad a opíš ho v max. 60 sekundovom videu. Potom uploadni video aj svoju prihlášku na web. Súťaž nie je o točení videa - záleží iba na tvojom nápade. Pamätaj, verejnosť o ňom bude hlasovať tak sa snaž byť čo najlepší. Tím môže pozostávať z jedného alebo dvoch ľudí. Ubezpeč sa, že členovia tímu majú nad 18 rokov, sú študenti vysokej školy a rozprávajú plynule po anglicky.

Hlasovanie

-

Spolužiaci - a verejnosť - budú mať trojdňové okno na to, aby si mohli pozrieť všetky prihlásené videá a zahlasovať. Ich top výber postupuje do ďalšej výberovej fázy, takže získaj od svojej komunity čo najväčšiu podporu.

Výber

-

Časť z lokálnych rozhodcov vyberie najlepšie samostatné nápady na reprezentáciu ich krajiny. Kritériá výberu budú postavené na realizovateľnosti, vplyve a kreativite.

Vývoj

-

Táto fáza je o tom, aby ste svoje idey prebrali k životu! Každý finálny tím, jeden z každej zapojenej krajiny, získa sedenie zoči-voči s medzinárodnými mentormi a prístup do globálnej siete inovátorov.

Globálny workshop

-

Nájdeš tu všetko: tri pohlcujúce dni plné workshopov, mentorských sedení a ešte oveľa viac sa zakončí veľkou finálnou prezentáciou a oznámi sa "Najlepší nápad 2020". Biznisové vzťahy a kontakty vás môžu prepojiť s najlepšími svetovými vizionármi. Po predošlých workshopoch v Berlíne a Toronte, tohtoročná edícia prichádza do nového mesta inovácií - sleduj nás...

Záverečná prezentácia

V posledný deň bude každý tím prezentovať svoju veľkú prezentáciu pred rozhodcami. Jeden nápad bude ocenený ako "Najlepší nápad 2020" a ostatným sa dostane uznania v ich odvetví. Každý odíde domov s vybrúsenými skúsenosťami, fresh insightmi a novými kontaktmi. Čo myslíš, kam až posunú svoje nápady?

_02 Odpovede na podobné otázky

I
Čo je Red Bull Basement?

Red Bull Basement preverí študentov a ich schopnosť využiť inovácie pre pozitívnu zmenu. Cieľom je prepojiť a inšpirovať študentov aby prišli s nápadmi, ktoré dokážu zlepšiť budúcnosť. Nemusíš byť podnikateľ ani inovátor, aby si sa zapojil - každý je pozvaný na brainstorming. Vyvrcholením je globálny workshop, kde finalisti prinesú život svojim nápadom na veľkej prezentácii. Počas toho je veľa priestoru na vytváranie kontaktov, spoznávanie expertov v mentoringu a mnoho ďalšieho.

II
Prečo Red Bull Basement?

Red Bull Basement bol vytvorený špeciálne na posilnenie ďalšej generácie mladých inovátorov, vytvorenie silných nových nápadov a implementáciu technológií a iných riešení. Cieľom je pozitívne ovplyvniť školy s ich komunitami. Ako vysokoškolský študent si vítaný: nezáleží, čo študuješ. Prečo by si mal čakať na skončenie štúdia s pozitívnymi inováciami, keď tvoje nápady a vynaliezavosť sú potrebné hneď teraz?

III
Aká je história Red Bull Basement?

Red Bull Basement vznikol v Sao Paulo v Brazílii v roku 2015 s cieľom podporiť hackerov, tvorcov a kóderov ktorí využívajú svoje tech skúsenosti na to, aby riešili sociálne a enviromentálne výzvy v ich mestách. Odvtedy sa iniciatíva Red Bull Basement rozšírila na globálne workshopy v Berlíne v Nemecku (2018) a v Toronte v Kanade (2019) kde sa nápady týkali viacero tém. Spoločným cieľom počas rokov sa stala podpora mladých inovátorov a zlepšovanie budúcnosti.

IV
Aký druh nápadov a projektov môžem prihlásiť do Red Bull Basement?

Každý nápad je vítaný - môžeš ponúknuť riešenie na uspokojenie potrieb v komunite. Technológia môže byť celým riešením alebo iba jeho časťou. Témy sú limitované iba tvojou predstavivosťou, ale na začiatok, mysli na: Dostupnosť, Body & Mind, Kariéra, Čistá voda, Klíma, Vzdelávanie, Empowerment, Energetika, Smart mestá

Zisti viac o úspešných nápadoch z minulých rokov v sekcii Na zamyslenie

V
What are the Wildcards?

In addition to the 38 country winners, our global partners will also offer two additional tickets to the Development Phase and Global Workshop. As tech references around the world, both Honor and NTT are looking for innovative ideas that can disrupt student life. Click on their links to find out more.

VI
Musím sa prihlásiť v angličtine?

Prihlásené videá by mali byť v angličtine, alebo v inom jazyku s anglickými titulkami. Podmienka pre všetkých študentov však je plynule rozprávať po anglicky.

VII
Je potrebné, aby moje video vyzeralo profesionálne?

Tvoj nápad a jeho dopad je to, na čom záleží najviac. Vytvor video, ktoré bude vysvetľovať tvoj nápad. Natoč ho na telefón, notebook alebo čokoľvek je pre teba jednoduchšie - nezabudni, max 60 sekúnd.

VIII
Kto sa môže prihlásiť do Red Bull Basement?

Študent vysokej školy (18 a viac rokov) ktorý rozpráva po angicky a býva v niektorom z :36:: účastníckych miest. Prihlásiť sa môže tím zložený z jedného alebo dvoch študentov. V rámci týchto kritérií sa študenti vo všetkých študijných odboroch vyzývajú, aby predstavili nápad, ktorý má podľa nich potenciál niečo ovplyvniť. Študenti, ktorí nespĺňajú tieto kritériá môžu hlasovať za nápad, ktorý im je sympatický.

IX
Koľkočlenný tím môže byť súčasťou projektu?

Prihlášky môžu byť podané individuálne alebo v skupine dvoch študentov. Viac členov tímu môže vypomáhať, avšak iba dvaja vybraní študenti reprezentujú nápad na globálnom workshope.

X
Je možné sa zúčastniť sám?

Môžeš sa prihlásiť do Red Bull Basement aj sám, alebo ako tím pozostávajúci z dvoch členov. Prosím, pamätaj, že každý účastník musí byť študentom vysokej školy od začiatku súťaže až po koniec globálneho workshopu. ( through ).

XI
Nedávno som skončil vysokú školu. Môžem sa stále zapojiť?

Každý účastník musí byť aktívny študent vysokej školy od začiatku súťaže až po koniec globálneho workshopu ( through )

XII
Ako zistím, či je moja krajina zapojená?

Všetky zapojené krajiny nájdeš v sekcii Podmienky účasti .

XIII
Aký je rozdiel medzi satelitným eventom a globálnym workshopom?

Satelitné eventy sa konajú preto, aby si dostal čo najviac info o Red Bull Basement na národnej úrovni. Sú skvelým miestom na vytváranie kontaktov, počúvanie odborníkov a nájdenie členov tímu. Na druhej strane, globálny workshop je vyvrcholením vyvrcholením Red Bull Basement, ktorého sa zúčastňujú tímy finalistov. Nemusíš sa zúčastňovať satelitného eventu, aby si sa mohol zúčastniť Red Bull Basement, radi ťa však privítame! Informácie o registrácii nájdeš tu Eventy

XIV
Ako prebieha hlasovanie a výberová fáza?

Uploadnuté nápady, ktoré spĺňajú podmienky najprv prechádzajú cez verejné hlasovanie, ktoré bude trvať tri dni. Hlasovanie bude otvorené od until vrátane. Každý si môže prihlásené videá pozrieť a zahlasovať. Z nápadov s najvyššími počtami hlasov vyberie panel rozhodcov medzinárodných finalistov do globálneho workshopu, na základe týchto kritérií: realizovateľnosť, vplyv a kreativita.

XV
Ako často môžem hlasovať?

Za každý nápad môžeš hlasovať iba raz za 24 hodín.

XVI
Kto môže hlasovať?

Každý kto chce, môže hlasovať.

XVII
Kto sú rozhodcovia?

Sú dva typy panelových rozhodcov: lokálni rozhodcovia v hlasovacej a výberovej fáze a globálni rozhodcovia v globálnom workshope. Každý rozhodcovský panel bude plný rôznych expertov vybraných špeciálne pre Red Bull Basement. Experti budú vybraní na základe ich kredibility v inováciách, technologického know-how, podnikateľských skúseností a prepojenosti s vysokoškolskou scénou.

Rozhodcovia pre globálny workshop budú uverejnení na webe Red Bull Basement.

XVIII
Čo sa stane, ak budem vybraný na reprezentovanie mojej krajiny ako finalista?

Finalisti - jeden tím z každej krajiny - budú verejne vyhlásení . Zástupca spoločnosti Red Bull sa spojí s každým tímom finalistov prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedli vo svojej prihláške. Ak tím nepotvrdí svoju účasť do 48 hodín alebo nesplní požiadavky na účasť, na globálny workshop bude pozvaný ďalší tím v poradí.

XIX
Ako prebieha vývojová fáza?

Tím finalistov bude mať päť týždňov na to, aby pripravili svoj nápad na globálny workshop. Red Bull Basement poskytne základné financie, mentoring s medzinárodným expertom v relevantnom odvetví, kontakty a priestor na prácu.

XX
Ako prebieha medzinárodný mentoring?

Tímy budú mať prístup k medzinárodným expertom s rôznym pozadím: Hardware, dizajn, kreativita, plánovanie a inžiniering. Každý tím si môže vybrať dvoch z týchto expertov pre mentoring - podľa potrieb projektu. Mentorské profily nájdeš pod sekciou "globálny workshop".

XXI
Kedy a kde sa koná globálny workshop Red Bull Basement 2020?

Tento rok sa globálny workshop bude konať -. Mesto bude oznámené už čoskoro.

XXII
Kto sa môže zúčastniť globálneho workshopu?

Všetky finálové tímy budú pozvané na globálny worskshop. (Jeden tím z každej zapojenej krajiny je vybraný lokálnymi rozhodcami vo fáze hlasovanie a výber). Každý finálový tím môže na workshop poslať maximálne dvoch reprezentantov: mená oboch musia byť uvedené v prihláške do Red Bull Basement a obaja musia hovoriť po anglicky.

XXIII
Ako to bude s právami na môj nápad?

Keď študenti potvrdia prihlášku, potvrdzujú tiež, že ich nápad patrí im. Vlastníctvo nápadu patrí v plnej miere študentom, ktorý ho prihlásili. Všetci mentori, kontakty a zdroje, ktoré poskytuje Red Bull Basement, sú bez záväzkov, ako je uvedené v sekcii Podmienky účasti.

XXIV
Ak budem vybraný do globálneho workshopu, ako sa tam dostanem?

Red Bull Basement preberá zodpovednosť za všetky logistické potreby pri účasti na globálnom workshope vrátane letov, pozemnej prepravy, ubytovania a stravy. Účastníci sú zodpovední za to, aby mali platné pasy a víza do krajiny.

XXV
Aká je cena Red Bull Basement 2020?

Tim dostane ocenenie "Najlepší nápad 2020" globálneho workshopu a obdrží balíček šitý na mieru aby zrealizovali svoj unikátny nápad.

Globálni partneri