Hur fungerar det?

Här är färdplanen som kan driva din idé till verklighet.

Ansökan

-

Presentera din idé i ett klipp (max 60 sekunder). Ladda sedan upp klippet på antingen YouTube eller Vimeo för att därefter länka klippet i din ansökan på denna webbplats. Detta är inte en filmtävling: din idé är det som är viktigt. Ett team kan bestå av en eller två personer. Se till att alla är minst 18, inskrivna studenter och kan tala engelska.

Shout-outs

-

Allmänheten kan ge din idé en shout-out som bara du kan se. När ansökningarna stängts kommer vi att avslöja hur många shout-outs varje idé fick. Antal shout-outs kommer vara ett kriterium juryn beaktar i sin bedömning.

Urval

-

En panel av nationella domare kommer att välja finalisterna utifrån kriterierna genomförbarhet, genomslagskraft, kreativitet och antal shout-outs.

Utveckling

-

Denna fas handlar om att väcka din idé till liv! Varje finalistlag, ett från varje land, kommer att få tillgång till en arbetsyta, 1och1 -sessioner med internationella mentorer och tillgång till ett globalt nätverk av innovatörer.

Global Final

-

Nu gäller det: tre uppslukande dagar med workshops, mentorskap och mycket mer. Här förbereder finalistlagen sin pitch samtidigt som dom får nätverka med en av världens mest visionära tankeledare.

Slutliga pitch

På den sista dagen, kommer laget att presentera sin slutgiltiga pitch för de globala domarna. En idé kommer att utropas till den globala vinnaren 2021.

Globala partners