Vanliga frågor

Har du frågor? Här är svar på de vi ofta får.

Q&A  Red Bull Basement

Vad är Red Bull Basement?

Red Bull Basement ger studentinnovatörer inom alla studieområden möjlighet att kickstarta sina idéer för att driva positiv förändring. Syftet är att koppla samman och inspirera alla studenter att konstruktivt utmana status quo och göra positiva förändringar nu och för framtiden. Du behöver inte vara en entreprenör eller uppfinnare för att delta - alla är inbjudna. Ett lag går vidare från varje land till den globala finalen där man får pitcha sina idéer till globala domare. Längs vägen finns möjligheter till nätverkande, experthandledning och hjälp.

Q&A  Red Bull Basement

Varför Red Bull Basement?

Red Bull Basement skapades speciellt för att ge nästa generation av unga innovatörer möjlighet att utveckla nya idéer och implementera teknik och andra lösningar. Målet är att få en positiv inverkan på både deras campus och utanför. Som universitetsstudent är du välkommen oavsett vilket område du studerar - varför vänta tills efter examen för att arbeta mot positiv förändring när världen behöver din uppfinningsrikedom och stora idéer nu?

Q&A  Red Bull Basement

Vad är historien bakom Red Bull Basement?

Red Bull Basement lanserades i São Paulo, Brasilien 2015 i syfte att stödja och möjliggöra hackare, tillverkare och kodare som använde sina tekniska färdigheter för att lösa sociala och miljömässiga utmaningar i sina städer. Sedan dess har initiativet expanderat, och vid Red Bull Basement Global Workshops som hölls i Berlin, Tyskland (2018), Toronto, Kanada (2019) och ett innovativt virtuellt utrymme (2020) täckte deltagarnas idéer ett brett spektrum av teman. Den röda tråden genom åren har varit att stärka unga innovatörer och driva förändringar till det bättre.

Q&A  Red Bull Basement

Vilka typer av idéer och projekt kan ansöka till Red Bull Basement?

Varje idé är välkommen - du kan erbjuda en lösning för ett angeläget, otillfredsställt behov som påverkar livet på campus eller en större utmaning i samhället. Teknik kan vara hela lösningen, eller en del av den. Ämnen begränsas endast av din fantasi, men för att komma igång, tänk på: Kropp och sinne, Karriär, Rent vatten, Klimatåtgärder, Utbildning, Egenmakt, Energi, Smarta städer

Lär dig mer om framgångsrika idéer från tidigare år i Tankeställare avsnittet.

Q&A  Red Bull Basement

Måste jag ansöka på engelska?

Ansökningsklippet kan vara på engelska eller annat språk så länge engelska undertexter ingår. Det är dock obligatoriskt för alla studenter som ansöker att kunna tala engelska.

Q&A  Red Bull Basement

Måste min ansökningsvideo se professionell ut?

Din idé och den inverkan den kan ha är det viktigaste! Skapa ett klipp som förklarar din idé på din telefon, din bärbara dator eller vad som är enklast - max 60 sekunder.

Q&A  Red Bull Basement

Vem kan ansöka till Red Bull Basement?

Studenter (18 år eller äldre) som kan tala engelska och är bosatta i någon av 44 deltagande länder kan ansöka i lag om en eller två studenter. Inom dessa kriterier uppmuntras studenter inom alla studieområden att lämna in en idé som de tror kommer att få en meningsfull inverkan. Studenter utanför dessa kriterier är välkomna att delta genom att stödja sin favoritidé med en shout-out i ansökningsfasen.

Q&A  Red Bull Basement

Hur många lagmedlemmar kan vara en del av projektet?

Ansökningar kan lämnas individuellt eller i grupper om två studenter. Fler lagmedlemmar kan samarbeta bakom kulisserna, men bara upp till två utvalda representanter kommer att presentera och lägga fram idén vid den globala finalen.

Q&A  Red Bull Basement

Är det möjligt att ansöka som ett lag om en?

Du kan gå in i Red Bull Basement individuellt eller som ett team bestående av två medlemmar. Kom ihåg att varje deltagare måste vara en student som är inskriven från början av ansöknings- och shout-out-fasen till slutet av den globala finalen ( till ).

Q&A  Red Bull Basement

Jag har precis tagit examen från universitetet. Kan jag fortfarande ansöka?

Varje deltagare måste vara en student som är inskriven från början av ansöknings- och shout-out-fasen till slutet av den globala finalen ( till ).

Q&A  Red Bull Basement

Hur vet jag om mitt land deltar?

Alla deltagande länder finns i Villkor för deltagande avsnittet.

Q&A  Red Bull Basement

Vad är skillnaden mellan det nationella evenemanget och den globala finalen?

Ett nationell evenemang hålls på ditt campus eller online för att informera och inspirera dig om Red Bull Basement på lokal nivå. De är ett bra ställe att nätverka, lyssna på experter och hitta lagmedlemmar. Samtidigt är den slutgiltiga finalen, tidigare känd som Global Workshop, höjdpunkten i Red Bull Basement, med deltagande av finalistlag. Du behöver inte delta i ett nationellt evenemang för att ansöka om Red Bull Basement, men du är mer än välkommen! För registreringsinformation, se Evenemang avsnittet på den här webbplatsen.

Q&A  Red Bull Basement

Hur kommer idéer att väljas ut för den globala finalen?

Kvalificerade uppladdade idéer kommer att behandlas av en panel av nationella domare. Domarna kommer att välja ut finalisten som deltar i den globala finalen med hjälp av följande kriterier: genomförbarhet, genomslagskraft, kreativitet och shout-outs från samhället under ansökningsfasen.

Q&A  Red Bull Basement

Hur många shout-outs kan jag ge?

Du kan ge en shout-out till så många idéer som du vill, men du kan ge en shout-out till varje enskild idé endast en gång per 24 timmar.

Q&A  Red Bull Basement

Vem kan ge en shout-out?

Alla är välkomna att ge en shout-out.

Q&A  Red Bull Basement

Vilka är domarna?

Det finns två typer av domare: nationella domare som hjälper till med urvalsfasen, och globala domare i den globala finalen. Varje panel av domare kommer innehålla en variation av experter valde av Red Bull Basement. Experterna kommer väljas baserat på deras innovativa autenticitet, teknisk kunnighet, entreprenörs erfarenheter och koppling till studenter.

Domarna i den globala finalen kommer annonseras här på Red Bull Basements hemsida.

Q&A  Red Bull Basement

Vad händer om jag blir vald att representera mitt land som finalist?

Finalisterna - ett lag från varje deltagande land - kommer annonseras den . En Red Bull Basement representant kommer vara i kontakt med varje finalistlag via email adressen som angav i sin anmälan. Om ett finalistlag inte bekräftar sin närvaro inom 48 timmar, eller inte uppfyller kraven för att delta, kommer laget näst på tur bli inbjuden till den Globala Finalen.

Q&A  Red Bull Basement

Hur fungerar utvecklingsfasen?

Finalistlagen kommer ha över fem veckor (2 november till 13 december) att få sin idé redo för den Globala Finalen. Red Bull Basement kommer bidra med enkelt bistånd, mentorskap sessioner med internationella experter inom relevanta fält, nätverks-möjligheter och ett arbetsutrymme.

Q&A  Red Bull Basement

Hur fungerar mentorskaps sessionerna?

Lagen kommer ha tillgång till internationella experter med olika bakgrunder inom investering, finansiering, hårdvara/mjukvara, teknik och ingenjörskonst. Varje lag kommer ha tillgång till två av dessa experter för ett mentorskaps möte baserat på behoven av projektet. Du kan hitta mentorerna profiler i sektionen för de Globala Final sektionen eftersom de blir tillgängliga.

Q&A  Red Bull Basement

När och var är den globala Red Bull Basement finalen 2021?

I år kommer den globala finalen för första gången hållas i Istanbul, Turkiet. Från och med - , kommer de nationella finalisterna att samlas för att träffa mentorer och andra studenter, få inspiration från ledande visionärer, samt ta del av workshops och aktiviteter innan de ska pitcha sina idéer till en panel av experter.

Q&A  Red Bull Basement

Vem kan delta i den globala finalen?

Ett finalistlag från varje land kommer bli inbjudna till den globala finalen. Varje finalistlag kommer kunna skicka två deltagare från laget till den globala finalen: varpå namnen av de två finalisterna som skickas vidare måste ha angetts i den originella Red Bull Basement ansökningen, samt att de måste prata engelska.

Q&A  Red Bull Basement

Vad händer med det juridiska ägandet av min idé?

När studenterna skickar in sin ansökan, bekräftar de även att deras idé tillhör dem. Ägandeskap av idén kvarstår då till fullo av studenterna som ansökte med den. Allt mentorskap, kopplingar och resurser som bidras av Red Bull Basement kommer inte med några förpliktelser, som beskrivs i Villkor för deltagande avsnittet.

Q&A  Red Bull Basement

Vad är priset för Red Bull Basement 2021?

Det lag som vinner den globala finalen kommer få ett anpassat paket av resurser för att realisera sin unika idé.

Q&A  Red Bull Basement

Vad är wildcard laget?

Förutom de 44 nationella finalisterna, kommer återigen vår Officiella Teknologi- och Service-partner, NTT vara med och välja samt stötta ett extra "wildcard" lag som deltar i utvecklingsfasen och den Globala Finalen. Med hybrid event service som kombinerar det bästa av fysisk och virtuella upplevelser kommer de utbilda och inspirera, oavsett var man befinner sig, NTT letar efter innovativa student idéer som kan förändra den rådande status quo. Tryck på länken för att lära dig mer.

Globala partners