Katılım Şartları

KATILIM ŞARTLARI

KATILMAK İÇİN HERHANGİ BİR SATIN ALMA YAPMANIZA VEYA DİĞER BİR HUSUSA GEREK YOKTUR. SATIN ALMA, KAZANMA ŞANSINI ARTTIRMAZ.

İŞBU ETKİNLİK, YETENEK/FİKİR YARIŞMASI OLARAK TASARLANMIŞTIR. İŞBU ETKİNLİĞE KATILIRKEN DİKKATLİ VE SAĞDUYULU OLUN. KENDİNİZİN VE BAŞKALARININ GÜVENLİĞİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN VE SAĞLAYIN. HERHANGİ BİR KİŞİ/KURULUŞUN MÜLKİYETİNE İZİNSİZ GİRMEYİN VEYA ZARAR VERMEYİN. RED BULL İŞARETLERİ HARİÇ (AŞAĞIDA BU İŞARETLER BELİRTİLMİŞTİR) BAŞVURUDA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN TELİF HAKKI KAPSAMINDAKİ MATERYAL (MÜZİK DAHİL VE BUNUNLA SINIRLI OLMAKSIZIN), TİCARİ MARKA, LOGO, HERHANGİ BİR MARKANIN TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VEYA ETKİNLİĞİ YA DA HİZMETİ KULLANILMAMALIDIR.

İşbu Etkinliğe başvurarak ve katılarak siz (“Siz”) ve tüm takımınız işbu Katılım Şartlarına (“Şartlar”) uymayı kabul ettiğinizi ve aşağıdaki uygunluk kriterlerini eksiksiz şekilde sağladığınızı beyan etmiş olursunuz. İşbu Etkinlik, bahsi geçen Şartlara ve geçerli tüm yasa ve düzenlemelere tabidir.

ABD İÇİN: ABD’den katılımcıların tabi olduğu Resmi Kurallar, uygunluk ve ödüllendirme için lütfen buraya tıklayın. ABD Resmi Kuralları ile işbu Şartlar arasında herhangi bir çelişki olması halinde ABD Resmi Kuralları geçerli sayılır.

KANADA İÇİN : Kanada’dan katılımcıların tabi olduğu Resmi Kurallar, uygunluk ve ödüllendirme için lütfen buraya tıklayın. Kanada Resmi Kuralları ile işbu Şartlar arasında herhangi bir çelişki olması halinde Kanada Resmi Kuralları geçerli sayılır.

GÜNEY AFRİKA İÇİN: Eğer 2008 yılı 68 sayılı Tüketici Koruma Kanununda tanımlandığı şekilde tüketiciyseniz, Organizatör (aşağıda tanımlandığı şekilde) size bazı önemli şartları bildirmekle yükümlüdür Bu önemli şartları içeren paragraflar ve neden önemli oldukları aşağıda belirtilmiştir:

a. Organizatörün yükümlülüğünün sınırlandırılması: 1, 3, 4 ve 10. maddeler, Organizatörün diğer durumda Size karşı doğabilecek yükümlülüklerini, görevlerini ve yasal sorumluluklarını sınırlandırdığı ve hariç tuttuğu için önemli addedilir. Ayrıca Sizin hak ve hukuk yollarınızı sınırlayıp hariç tutarken çeşitli riskleri, yükümlülükleri, görev ve yasal sorumlulukları da Size yükler.
b. Riskin üstlenilmesi: 1, 3, 4 ve 10. Maddeler, riskin Sizin tarafınızdan üstlenilmesi hususlarını içerdiği ve Organizatöre karşı haklarınızı ve hukuki yollarınızı sınırlayabileceğinden dolayı önemlidir.
c. Hususun kabulü: 3 ve 7. Maddeler, her biri bir hususun tarafınızca kabulünü içerdiğinden dolayı önemlidir. Paraların, sizin adınıza nasıl tutulduğunu belirledikleri için her bir paragrafları dikkatle okumalısınız.
d. Tazminat: 7 ve 10. maddeler Sizin, Organizatöre karşı ileri sürdüğünüz herhangi bir iddiayı tazmin etmenizi ve Organizatörü o sorumluluktan muaf tutmanızı şart koşar. Bu hususlar Size çeşitli risk, yükümlülükler, görev ve yasal sorumluluklar yükleyebilirken Organizatör de bu taleplerin tutarını Sizden isteyebilir.

1. ORGANİZATÖR

1.1 İşbu Etkinlik, Organizatörün işbirliği ortakları, ajansları ve hizmet sağlayıcılarının desteği ile; kayıtlı merkezi Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, Avusturya adresinde bulunan Red Bull GmbH, kayıtlı merkezi Level 1, 55 Doody Street, Alexandria NSW 2015’de bulunan Red Bull Australia Pty Ltd (ABN 67 085 840 259), Hulic Aoyama No. 2 Building, 1-3-3 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo Japonya 150-0002 adresinde bulunan Red Bull Japan, kayıtlı merkezi 7 Mackelvie St, Grey Lynn, Auckland 1011, Yeni Zelanda adresinde bulunan Red Bull New Zealand tarafından yürütülmektedir (Organizatör”, veya “Red Bull”). BREZİLYA İÇİN: Etkinlik, Red Bull do Brasil, Ltda., Avenida Cidade Jardim, 314, 1st sobreloja, Posta Kodu 01454-000 Sao Paulo, Brezilya tarafından yürütülmektedir. RUSYA İÇİN: İşbu Etkinlik kayıtlı merkezi Stanislavskogo street, 21 bld. 3, Moscow, 109004, Rusya adresinde bulunan Red Bull (Rus) LLC (”Organizatör”), iş birliği ortakları, ajansları ve hizmet sağlayıcıları tarafından yürütülmektedir. TÜRKİYE İÇİN: İşbu Etkinlik Ünalan Mahallesi Libadiye Caddesi Emaar Square Sit. F Blok Apt. NO: 82 F/20 Üsküdar İstanbul adresinde bulunan Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Ticaret Ltd. Şti. iş birliği ortakları, ajansları ve hizmet sağlayıcıları tarafından yürütülmektedir .

1.2 İşbu Etkinliğin bir veya birden çok üçüncü taraf platformu üzerinden gerçekleştirilmesi durumunda, Etkinlik üçüncü taraf platformuna(larına) bağlı olmayıp üçüncü taraf(lar) Etkinliğe sponsor olmaz, desteklemez veya yönetmez ya da herhangi bir şekilde üçüncü taraf platform(lar) ile ilişkilendirilmez. İşbu Etkinliğe girerek, üçüncü taraf platformuna(larına) karşı işbu Etkinliğe katılımla bağlantılı olarak doğacak herhangi bir hak talebinin olmayacağını ve hak talebinde bulunmayacağını kabul edersin. Katılımcının üçüncü taraf platformunu(larını) kullanması söz konusu sitede yer alan şartlar ve koşullara tabidir. Katılımcının üçüncü taraf platform(ları) şart ve koşullarına uyamaması durumunda Organizatör herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

2. ETKINLIK (“Etkinlik”)

2.1 Etkinliğin başlığı Red Bull Basement’tır.

2.2 İşbu Etkinlik 01 Eylül 2020 saat 04:00:00 pm’de (GMT+3) başlar ve 13 Aralık 2020 saat 03:00:00 pm’de (GMT+3) (dahil) biter. Tüm başvurular, kapanış tarihinden önce Organizatör tarafından alınmalıdır. Kapanış tarihinden sonra alınan tüm başvurular otomatik olarak değerlendirme dışı bırakılır.

2.3 Etkinlik, katılımcıların yaratıcı şekilde kendini ifade etmelerini ve yaratıcı becerilerini geliştirmelerini desteklemeyi amaçlar.

3. UYGUNLUK

3.1 İşbu Etkinliğe katılmak ve ödül almaya hak kazanmak için, aşağıda yer alan uygunluk kriterlerini şahsen sağladığınızı teyit edersiniz:

 Başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş olduğunuzu beyan edersiniz. 18 yaşını doldurmamış kişilerin işbu Etkinliğe katılmasına veya Kişisel Verilerini (Sizinle ilgili tüm bilgileriniz, örneğin İletişim bilgileriniz, Etkinlik yanıtlarınız ve fotoğraflarınız) Organizatöre iletmesine veya başka şekilde göndermesine izin verilmez. Kişisel Verilerinizi bizimle paylaşmanız isteğiniz bağlıdır; ancak Etkinliğe katılmak için gereken tüm Kişisel Verileri sağlamazsanız Etkinliğe katılım sağlayamayacaksınız.

 JAPONYA İÇİN: Eğer 20 yaşın altındaysanız Etkinliğe, sizin adınıza işbu Şartları okuyup kabul eden ebeveyn, kanuni vasi veya başka bir sorumlu yetişkinin (buradan itibaren birlikte “Vasi” olarak anılacaktır) aktif gözetimi altında katıldığınız kabul edilir. Organizatör, bir ödüle katılım / ödülün verilmesi için Vasi onayının gerekmesi durumunda herhangi bir sorumluluk ve/veya yükümlülük kabul etmemektedir. Bu durum sadece Sizin sorumluluğunuzdadır.

 Etkinliğe ayrı ayrı veya 2 ekip üyesinden oluşan bir takım olarak girebilirsiniz.

 Etkinliğe; Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Kanada, Şili, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Mısır, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Hindistan, İrlanda, İtalya, Japonya, Kazakistan, Kenya, Litvanya, Yeni Zelanda, Nijerya, Norveç, Pakistan, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, Güney Afrika, İspanya, Sri Lanka, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri (“Katılımcı Ülkeler”) mukimleri katılabilir.

 Her bir Katılımcı, Etkinlik dönemi boyunca bir üniversiteye kayıtlı olmalıdır.

 Katılımcıların ulusal veya yerel yasalar nedeniyle Etkinliğe katılmasına yasal olarak izin verilmemesi durumunda Organizatörün sorumluluğu bulunmamaktadır.

 Bir Katılımcının tarif edilen görevlerin bir kısmını veya tamamını yerine getirememesi halinde Organizatör bu durumdan sorumlu tutulamaz; işbu Etkinliğe katılım, bir yasal hak değildir. Katılımcının işbu Etkinlik ile ilgili işlemleri gerçekleştirirken kendisine zarar vermesi halinde, Organizatörün yasaların izin verdiği ölçüde herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

 Organizatörün, ana şirketinin veya ilgili herhangi bir bağlı şirketinin, iştirakinin, acentasının, Etkinliğin geliştirilmesi veya prodüksiyonuna dâhil olan herhangi bir şirketin, işbu Etkinlik ile ilişkisi olan profesyonel danışmanların, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların veya reklam ve Yarışma acentalarının idarecileri, yetkilileri ve çalışanları ile bahsi geçenlerle aynı hanede yaşayan kişiler (yasal bağı olsun ya da olmasın) işbu Etkinliğe katılma veya ödül kazanma hakkı yoktur. Organizatör, seçim sırasında veri tabanını kontrol ederek bu koşulları doğrulayacaktır.

 İngilizce konuşup anladığınızı teyit edersiniz. Lütfen Etkinliğin resmi dilinin İngilizce olacağını ve de Etkinlik süresince verilecek ek talimatlar dahil olmak üzere Organizatör ile kurulacak tüm ilişkilerin genel olarak İngilizce dilinde olacağını lütfen dikkate alın. Tercümeler sadece nezaketen sunulmaktadır. Birinci aşamada, resmi dil ilgili ülkeye göre değişebilir.

3.2 Organizatör aşağıdaki başvuruları kabul etmez:
(a) bilgisayar tarafından otomatik olarak oluşturulan;
(b) üçüncü taraflarca (Sizin adınıza) veya toplu olarak tamamlanmış;
(c) okunaksız, değiştirilmiş, yeniden düzenlenmiş, sahte veya üzerinde oynanmış; ya da
(d) eksik.
Organizatör, kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman, gerektiğinde Vasiniz tarafından verilen rıza da dahil olmak üzere tarafınızca Organizatöre sunulan e-posta adresini teyit etme ve de yaş, kimlik ve/veya diğer detaylara ilişkin kanıt talep etme hakkını saklı tutar. Herhangi bir ihtilaf halinde uygun olmayan bir e-posta adresi kullanılarak veya Yarışmacının yaşı ya da ikametgahına ilişkin doğru olmayan bilgiler ile Sizin yapmış olduğunuz başvurular geçersiz kabul edilecektir. Birden çok e-posta hesabı veya sosyal medya hesabı kullanarak bu Etkinliğe girmemelisiniz. İşbu kuraldan kaçınmak için birden fazla e-posta hesabı veya sosyal medya hesabı kullandığınız anlaşılırsa, tüm başvurularınız diskalifiye edilecektir.

3.3 Ödül kazanan(lar) ve varsa refakatçisi(leri) en az 6 aylık geçerliliği olan bir pasaport ve/veya seyahat belgesine (işbu belgeleri alma maliyetinden sorumlu olmak üzere) ve de talep edilen herhangi bir vizeye sahip olmalıdır.

4. KATILIM KURALLARI, SEÇİM VE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ VE ÖDÜLLER

4.1 Etkinliğe başarılı bir şekilde girmek için www.redbullbasement.com adresini ziyaret etmeniz ve kayıt olmak için gereken verilerin teminini de içeren talimatları adım adım izlemeniz gerekir (ör. isim, yaş, cinsiyet, üniversite, ülke ve e-posta adresi). Ayrıca, Facebook, Twitter veya Google+ gibi sosyal medya hesaplarınız ile kaydolursanız, ek bilgiler (ör. yaş veya konum) vermeniz gerekebilir. KENYA İÇİN: Katılım, bir cep telefonu numarası ile kayıt yapılarak da mümkündür.

4.2 Etkinlik iki aşamadan oluşur.

4.3 Birinci aşama için; bu aşamayı başarıyla tamamlamak amacıyla www.redbullbasement.com adresinde açıklandığı şekilde proje fikrinizi (“İbraz Edilen İçerik”) ayrıntılı olarak anlatan maksimum 60 saniyelik bir video yüklemeniz ve göndermeniz gerekir. Kayıt 01 Eylül 2020 saat 04:00:00 pm’de (GMT+3) başlar ve 26 Ekim 2020 saat 00:59:59 pm’de (GMT+3) (dahil) biter

4.4 İbraz Edilen İçeriğinizin boyutu ve/veya uzunluğu geçerli platformda belirtilen sınırları aşmamalıdır. İbraz Edilen İçeriğin telif hakkına sahip olmalısınız. İbraz Edilen İçerik Sizin kendi çalışmanız olmalı ve (a) kopyalanmaması; (b) üçüncü taraf materyalleri içermemesi; (c) kullanma iznine sahip olmadığınız herhangi bir içerik içermemesi; (d) saldırgan, antipatik, küçük düşürücü, tehlikeli, müstehcen, uygunsuz olmaması; (e) herhangi bir üçüncü tarafın (örneğin, İbraz Edilen İçerikte yer alan kimliği belirlenebilir kişiler) haklarını ihlal etmemesi veya siyasi bir beyanda bulunmaması; ve/veya (f) yürürlükteki herhangi bir kanunu ihlal etmemesi gerekir.

4.5 Yapacağınız başvuru sayısında herhangi bir sınırlama yoktur.

4.6 İbraz Edilen İçeriğinizi yükledikten ve gönderdikten sonra, söz konusu içerik www.redbullbasement.com adresinde yayınlanacak ve kamuoyu tarafından yapılabilirlik, etki, yaratıcılık ve kalite kriterlerine göre en sevdikleri İbraz Edilen İçeriği oylayarak (“Sosyal Oylama”) Katılımcı Ülke başına en çok oyu alan İçerik başvurularını (bireyler ya da takımlar) seçerler; sonraki adımda bu seçilen başvurular Jüri Üyelerinin değerlendirmesine girer (bkz. Madde 4.7). Sosyal Oylama 26 Ekim 2020 saat 04:00:00 pm’de (GMT+3) ile 29 Ekim 2020 saat 04:00:00 pm’de (GMT+3) (dahil) arasında açık olacaktır. Seyirciler ve/veya Siz, başvuru başına günde bir kez oy kullanabilirsiniz. Toplu ya da otomatik olarak veya bir makro veya benzeri yazılım ile yapılmış oylara izin verilmez.

4.7 Organizatör, bağımsız ve konusunda uzman Jüri Üyeleri (“Jüri Üyeleri”) ile birlikte 01 Kasım 2020 tarihinde Katılımcı Ülke başına, Sosyal Oylama sonucunda Şartlara uygun olarak en çok oyu alan %25 başvuru arasından 1 Finalist (birey ya da takım) (“Finalistler”) seçecektir. Ondalık sayılar bir sonraki tam sayıya yuvarlanır (örn. 10,2, 11'e yuvarlanır). Jüri üyelerinin Finalistler arasından seçebileceği minimum başvuru adedi 4’tür.
Örnek: Eğer Avusturya'nın 100 başvurusu varsa, Jüri Üyeleri Sosyal Oylamadan en fazla oy alan 25 başvuru arasından Finalisti seçebilir. Eğer Avusturya'nın 10 başvurusu varsa, Jüri Üyeleri Finalisti yalnızca Sosyal Oylamadan en fazla oy alan 3 başvurudan seçebilir (10'un %25'i = 2,5 yuvarlanarak 3 rakamına ulaşılır); bu durumda, Jüri Üyeleri Sosyal Oylamadan en fazla oy alan 4 başvuru arasından seçim yapabilir, çünkü Jüri Üyelerinin Finalistleri seçebilecekleri minimum başvuru miktarı 4'tür.
Finalistlerin seçiminde göz önünde bulundurulacak tek faktör beceridir. Bu Finalistler, Jüri Üyelerinin yegane takdir yetkisine göre (i) yapılabilirlik, (ii) etki, (iii) yaratıcılık ve (iv) başvuru kalitesi şeklindeki seçim kriterlerini en iyi karşılayan başvurular olacaktır. Jüri Üyelerinin kararları nihai olup bu konuda herhangi bir yazışma ya da tartışma yapılmayacaktır. Beklenen yüksek başvuru sayısından dolayı, bireysel geri bildirim mümkün değildir. Finalistlerin herhangi bir şans unsuruna bağlı kalmaksızın seçilmelerini temin etmek amacıyla nihai kararı Jüri Üyeleri verecektir.

4.8 AVUSTRALYA İÇİN: İlk %25’deki finalistlerin seçiminde göz önünde bulundurulacak tek faktör beceridir. En çok oyu alan %25 içindeki finalistler yapılabilirlik, etki ve yaratıcılık şeklindeki seçim kriterlerini en iyi karşılayan başvurular olacaktır. Oy kullananlardan başvurunun seçim kriterlerini neden karşıladığı konusunda yorum sunmaları istenir. Organizatör, başvurunun seçim kriterlerini neden karşıladığı konusunda yorum sunmayanların oylarını saymaz. Söz konusu sıralamanın en üstündeki finalistlerin herhangi bir şans unsuruna bağlı kalmaksızın seçilmelerini temin etmek amacıyla nihai kararı Organizatörün konusunda uzman Jüri Üyeleri verecektir.

4.9 Finalistler için verilen ödüller şunlardır: her bir Finalist (bireysel veya her bir takım üyesi): (a) Red Bull Basement Global Workshop'a bir dönüş uçuşu. Red Bull Basement Global Workshop’un tarihi ve yeri www.redbullbasement.com adresinde duyurulacaktır. Söz konusu web sitesinde farklı bir şekilde duyurulmadıkça, Red Bull Basement Global Workshop’un tarihi 13 Aralık 2020'dir. Gidiş uçuşu varış ülkesine bağlı olarak 09 Aralık ya da 10 Aralık 2020’dir. Dönüş uçuşu 14 Aralık 2020 tarihli olup kalkış seferinin yapıldığı havalimanına gerçekleşir (b) seyahat sırasında ikiz-oda misafirhane (hostel)/otel konaklama (c) Red Bull Basement Global Workshop’a katılmak için tam erişim. Finalistler 02 Kasım 2020'de duyurulacaktır. Bir Red Bull temsilcisi, finalistler (bireysel veya her bir takım üyesi) ile telefon numarası veya kayıt sırasında verilen e-posta yoluyla iletişime geçer. Finaliste 48 saat içinde ulaşılamazsa (finalist takım olması durumunda, takımdan bir kişiye ulaşılması yeterlidir), Jüri Üyeleri madde 4.7'ye göre alternatif bir finalist (bireysel veya takım) seçer ve ödü seçilen alternatif finaliste devredilir.

COVID-19 VE OLASI SEYAHAT KISITLAMALARINDAN DOLAYI ÖDÜLLERİN DEĞİŞİKLİĞE UĞRAYABİLECEĞİNİ LÜTFEN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN. Özellikle, COVID-19 veya olası seyahat kısıtlamaları nedeniyle Red Bull Basement Global Workshop'un ertelenmesi veya yerinin değiştirilmesi durumunda, konaklama ile gidiş ve dönüş uçuşlarının tarihleri değişebilir. Buna ek olarak, Red Bull Basement Global Workshop, COVID-19 veya diğer olası bir kısıtlama durumunda farklı tarihte veya çevrimiçi bir etkinlik olarak düzenlenebilir. Erteleme veya yer değiştirme ile ilgili tüm bilgiler www.redbullbasement.com adresinde duyurulacaktır.

4.10 İkinci aşamada, birinci aşamadaki Finalistler (bireyler veya takımlar) bu aşamayı başarıyla tamamlamak için Red Bull Basement Global Workshop'ta nihai fikirlerini maksimum iki dakikalık bir prezentasyonda sunacaklardır.

4.11 “Jüri Üyeleri”, Red Bull Basement Global Workshop'ta nihai fikirlerini sunan söz konusu birinci aşama Finalistleri (bireyler veya takımlar) arasından bir küresel kazananı, Şartlara uygun olarak ve yapılabilirlik, etki, yaratıcılık ve başvuru kalitesi şeklindeki seçim kriterlerini temel alarak seçecektir. Jüri Üyelerinin kararları nihai olup bu konuda herhangi bir yazışma ya da tartışma yapılmayacaktır. Beklenen yüksek başvuru sayısından dolayı, bireysel geri bildirim mümkün değildir. Küresel kazananın seçiminde göz önünde bulundurulacak tek faktör beceridir. Küresel kazananın herhangi bir şans unsuruna bağlı kalmaksızın seçilmelerini temin etmek amacıyla nihai kararı Jüri Üyeleri verecektir.

4.12 Küresel kazanan 13 Aralık 2020 tarihinde Red Bull Basement etkinliğinde sahnede ilan edilecek ve www.redbullbasement.com adresinden de duyurulacaktır. İkinci aşama ödülünün toplam değeri kişi başına 4,000.00 (dört bin Euro) Euro veya yerel para birimindeki karşılığı (herhangi bir vergi öncesi) geçmeyecektir. Kazananlar ödüllerini alabilmek için etkinlikte hazır bulunmalıdır.

4.13 Seçim ve değerlendirme süreci ya da genel olarak Etkinlik hakkında sorularınız varsa lütfen basement@support.redbull.com adresine e-posta gönderin. Birinci aşama veya ikinci aşama için, seçilen ödül kazananlar işbu Şartlarda belirtilen uygunluk kriterlerini karşılamıyorsa, Organizatör, yukarıdaki seçim kriterlerine göre alternatif bir ödül alıcısını yeniden seçecektir. Diskalifiye olmanız halinde Organizatörün bu durumu yayınlamak için herhangi bir yükümlüğü yoktur. Organizatör şeffaflık sağlamayı ve sonuçların doğrulanması için seçim sürecini uygun şekilde kaydetmeyi taahhüt eder.

4.14 Zamanında yapılmamış, okunaksız, eksik, silinmiş veya tahrif edilmiş başvurular reddedilecektir. Kayıp başvurular için herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecek olup söz konusu başvurunun iletildiğine dair sunulan kanıt ise alındığına dair kanıt olarak farz edilmeyecektir. Başvurular iade edilemez.

5. ÖDÜLÜN BİLDİRİLMESİ VE ALIMI

5.1 Etkinlik başvurunuzda verdiğiniz iletişim bilgileri, herhangi bir ödül kazanmanız durumunda Size bildirimde bulunmak için kullanılacaktır; dolayısıyla lütfen güncel ve doğru olduklarından emin olun.

5.2 Organizatör, Etkinlik başvurusu sırasında verilen telefon numarasını veya e-posta adresi yoluyla ödül kazanan ile iletişime geçer. Bildirimde, ödül kazanan kişi(lere) birinci aşama ödülünün nasıl talep edileceğine dair ayrıntılar verilecek ve bu ödülü talep etmek için 03 Kasım 2020 tarihine kadar süre verilecektir. Eğer bir ödül kazanana ulaşılamaz veya uygun değilse ya da bahsi geçen süre içinde ödülü talep etmemişse, Organizatör ödülü Seçim ve Değerlendirme Süreçlerine göre seçilen uygun şartlara sahip sıradaki katılımcıya teklif etme hakkını saklı tutar.

5.3 Ödül kişisel ve devredilemez olup sizin adınıza üçüncü bir kişi tarafından talep edilemez.

5.4 Birinci aşama ödül kazananlarının ve ikinci aşama ödül kazanan(ların)ın listesi Organizatörün web sitesinde yayınlanabilir. Ödül kazanmanız durumunda, Organizatörün bilgilerinizi yukarıdaki hususlar uyarınca örn. ad, soyadı, rumuz, üniversite, ülke şeklinde açıklayabileceğini kabul edersiniz.

5.5 Maksimum teslimat süresi Etkinliğin sonundan veya ödül talebinin tarihinden itibaren 30 günden fazla olamaz. Ödüllerin verilmesi ile ilgili herhangi bir gecikme durumunda ödülü alacak olan(lar) bilgilendirilir.

5.6 Güvenlik ücretleri, bahşişler, bagaj ücretleri, atıştırmalıklar, içecekler ve olası masraflar gibi ödül kabulü ve kullanımıyla ilgili diğer tüm ikinci derece maliyetler ve harcamalar, ödül alıcılarının (ve ödül alıcısının refakatçisinin) sorumluluğundadır. Eğer ödül kazanan varış noktasının çevresinde oturuyorsa hava taşımacılığı yerine karadan ulaşım sağlanabilir ve de fiyat farkı için herhangi bir telafi veya ikame sağlanmaz.

5.7 Her bir ödül kazanan seyahatten önce geçerli seyahat belgelerine sahip olmalı ve göstermelidir (örn. geçerli pasaport veya devlet tarafından çıkarılmış kabul edilebilir diğer kimlik saptayan doküman). Seyahat sigortası ve harcamalar, ödül kazanının ve refakatçisinin şahsi sorumluluğundadır. Uçak bileti verildikten sonra kazanan tarafından değişiklik yapılmasına izin verilmeyecektir. Organizatör, kendi takdirine bağlı olarak havayolu, havaalanları, uçuş güzergahı ve gece konaklama seçeneklerini belirleyecektir. Seyahat ve konaklama kısıtlamaları, koşulları ve sınırlamaları geçerli olabilir. Organizatör kaybolan, parçalanan, çalınan biletlerini veya seyahat fişlerini yeniden sağlamaz. Ödül kazanan(lar) ve varsa refakatçisi(leri) en az 6 aylık geçerliliği olan bir pasaport ve/veya seyahat belgesine (işbu belgeleri alma maliyetinden sorumlu olmak üzere) ve de herhangi bir talep edilen vizeye sahip olmalıdır. Organizatör, Red Bull Basement Global Workshop'a ev sahipliği yapacak şehrin güvenliği konusunda herhangi bir garanti vermez.

5.8 Organizatör, kendi takdirine bağlı olarak, ödüllerin tamamını veya herhangi birini eşit veya daha değerli olabilecek alternatif ödül ile değiştirme hakkını saklı tutar ve bu durumda söz konusu ödüllerin nakit eşdeğeri olmaz.

5.9 İşbu Şartlarda açıkça belirtilenler hariç, Etkinliğe katılım için yapılan herhangi bir seyahat veya diğer masrafın geri ödenmeyeceğini lütfen göz önünde bulundurun. Herhangi bir nakit alternatifi sağlanmayacak olup almaya hak kazandığınız ödüller devredilemez ve karşılıksızdır.

5.10 Ödül alan kişi, ödenecek ödül paralarından dolayı yetkili vergi makamlarına muaccel tüm vergilerden (faiz ve cezalar dahil) sorumludur.

5.11 Yerel yasaların izin verdiği ölçüde, tüm ödüller "olduğu gibi" ve açık veya zımni herhangi bir garanti olmaksızın verilir (belirli bir amaç doğrultusunda verilen herhangi bir zımni garanti veya tatminkar özellik ya da uygunluk dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın).

5.12 AVUSTRALYA İÇİN: Katılımcının temel/yasal hakları etkilenmez (2010 tarihli Rekabet ve Tüketici Yasası Çizelge 2 altındaki Tüketici Garantileri dahil). ŞİLİ İÇİN : (Tüketici Haklarını Koruma Yasası - Yasa No. 19.496 kapsamındaki Tüketici Garantileri dahil). JAPONYA İÇİN: Yasal olarak reşit kabul edilmeyen bir Katılımcının ödül kazanması ve de söz konusu ödülün kabulü/kullanımının bir Vasinin onayına tabi olması halinde, Organizatör böyle bir onay verilmemesi durumunda alternatif bir kazanan belirleme hakkına sahiptir. Ne Katılımcı ne de Vasinin Organizatörün bu kararına ilişkin herhangi bir hakkı veya talebi olmayacaktır.

5.13 RUSYA İÇİN: Ödülün Organizatörden kazanana aktarılması, Ödülün ilgili maliyetinin ayrıntılarını içeren Ödül Kabul Sertifikası ile yapılır. Kazanan tarafından Organizatöre aşağıdaki belgelerin sunulması Kazananın Ödülü almasına ilişkin onayını teşkil eder:
 aşağıdaki verileri içeren pasaport kopyaları: soyadı, adı, göbek adı, doğum tarihi, pasaportun seri ve numarası, kim tarafından ve ne zaman verildiği, ikamet yerindeki daimi adresi;
 iletişim telefonu ve teslimat adresi;
 vergi dairesi (TIN) tescil belgesinin kopyaları;
 Organizatör tarafından isteniyorsa, ödül kabul sertifikasının veya Ödülün alındığını onaylayan diğer belgelerin Katılımcı tarafından imzalanması.

Kazanan, sağladığı bilgilerin doğruluğundan sorumludur. İşbu maddede belirtilen dokümanlar Organizatöre, Organizatör tarafından Kazanana gönderilen mesajda belirtilen adreste, söz konusu mesajın gönderildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde teslim edilir.

Etkinliğin bir parçası olarak, ilgili Ödülün teslimine ilişkin vergilerin tahakkuk edilmesi ve ödenmesi sorumluluğu ile bu sorumluluğun yerine getirilmemesinden doğacak yükümlülükler Kazanana aittir. Kazanan (vergi mükellefi) ile ilgili bir vergi acentesi sıfatıyla hareket eden Organizatör, vergi mükellefinden şahsi gelir vergisi stopajının alınmasının mümkün olmadığı ve gelir vergisinin ödenmemiş meblağını, kayıt yerindeki vergi dairesini yazılı olarak Rusya Federasyonunun vergi ve harçlar hakkındaki mevzuatı gereğince bilgilendirir. Vergisel yükümlülükler Kazanana aittir.

6. ORGANİZATÖR’ÜN ŞARTLARI DEĞİŞTİRME VE DİSKALİFİYE ETME HAKKI

6.1 Yasaların izin verdiği ölçüde ve Sizin yasal haklarınıza halel getirmeden; Organizatör, Etkinliğin kendi kontrolü dışındaki herhangi bir olaydan dolayı tehlike altına girdiği kanaatine varırsa, Organizatör, Sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın (doğrudan veya dolaylı) her türlü kayıp veya zararı için sorumluluk ve hiçbir yükümlülük altında olmadan Etkinliği değiştirme, sonlandırma, tadil etme veya uzatma hakkını saklı tutar. Yüklendikleri tarihten itibaren geçerli olacak değişiklikler için web sitemizi düzenli olarak kontrol edin. .

6.2 Etkinlik sırasında herhangi bir anda, seçim yöntemi olarak oylamanın kullanıldığı yerde söz konusu finalist için oy veren herhangi bir kişinin finalist ya da herhangi bir üçüncü taraftan ödeme aldığı, teşvik edildiği ya da herhangi bir şekilde oy vermesi için baskı altına alındığına ve/veya Katılımcının işbu Şartları ihlal ettiği, herhangi bir şekilde hile yaptığı veya diğer yasadışı ya da uygunsuz davranışta bulunduğuna inanması durumunda Organizatör, kendi takdirine bağlı olarak oyları geçersiz kılma veya askıya alma, diskalifiye etme ve/veya herhangi bir Katılımcıyı çıkarma hakkını saklı tutar.. Organizatörün Etkinlikle ilgili tüm konularda kararı kesindir ve bu konulara ilişkin herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

6.3 Birinci aşama ve/veya ikinci aşamanın kazanan katılımcılarından birinin diskalifiye edilmesi durumunda, söz konusu Katılımcı ödül alma hakkını kaybeder ve Seçim ve Değerlendirme Sürecine uygun olarak yeni bir kazanan belirlenir.

7. FAIR PLAY (ADİL OYUN)

7.1 Başvurunuz ile ilgili şu hususları taahhüt edersiniz: gizlilik, tanıtım veya fikri mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın başkalarının haklarını çiğneyen veya ihlal eden materyaller içermediği veya politik bir beyanda bulunmadığı; işbu Etkinliğin yegane amacı için Sizin sınırlı bir lisansa sahip olduğunuz Organizatörün markalarının dışındaki marka ve ticari markaları içermediği; kullanmak için gerekli haklara, rızalara ve izinlere sahip olduklarınız dışında tarafınızca oluşturulmamış telifli materyaller içermediği; uygunsuz, ahlaksız, müstehcen, nefret dolu, haksız, iftira niteliğinde, kötüleyici veya karalayıcı nitelikli materyaller içermediği; başvurunun oluşturulduğu herhangi bir yargı yetkisi bölgesindeki yasalara veya düzenlemelere aykırı veya hilafına olan gayri kanuni materyaller içermediği. İşbu Etkinliğin bir veya daha fazla üçüncü taraf platformu üzerinden yürütülmesi durumunda, başvurunuzun üçüncü taraf platformunun(larının) Şartlarını ihlal etmediğini garanti edersiniz.

7.2 Siz şahsen performans gösterdiğinizi ve diğer şekilde Etkinliğe katıldığınızı ve de Katılım Materyalleri (aşağıda tanımlandığı şekilde) ile ilişkili işbu Şartlarda belirlenen uygunluk kriterlerini karşılamak için veya Sizin tarafınızdan oluşturulmuş içerikler gibi diğer materyalleri kendinizin oluşturduğunuzu ve de otomatik botlar, kodlar, hizmetler ya da diğer manipülasyon araçları gibi yasaklanmış yardımcı araçları kullanmadığınızı beyan ve taahhüt edersiniz.

7.3 Katılım Materyallerinde yer alan kimliği belirlenebilir kişilerden, Organizatörün başvuruyu ve görünüşü herhangi bir kısıtlama olmaksızın gelecekte herhangi bir ticari amaç doğrultusunda kullanma hakkı da dahil olmak üzere suretlerinin işbu Şartlarda belirtilen şekillerde kullanılması için açık rıza aldığınızı açıkça beyan ve temin edersiniz. Talep üzerine, Organizatör için söz konusu kişilerin yazılı onayını almanız gereklidir. İkamet ettiği yerde reşit yaşta kabul edilmeyen her hangi bir kişi Katılım Materyallerinde yer alıyorsa, söz konusu kişinin ebeveyninin ya da yasa vasisinin yasal izni ve imzası gerekir. Katılım Materyalleri, herhangi bir kişinin kimliğinin belirlenmesini sağlayan bilgilerini içermemelidir.

7.4 Bölüm 7'nin ihlal edilmesi durumunda, Fikri Mülkiyet haklarına dayalı ihlal iddialarına karşı Organizatörü savunur ve tazmin edersiniz.


8. HAKLARIN TANINMASI

8.1 Mümkün olan yerlerde materyali Etkinlikle bağlantılı olarak Organizatöre (hep beraber “Katılım Materyalleri” olarak anılacaktır) gönderebilirsiniz. Katılım Materyalleri Sizi, (veya bir başka kişinin) ses, görüntü, fotoğraf, beyan, biyografik bilgi, performanslar, isim ve benzerlik ile diğer kullanıcının geliştirdiği içerikleri kapsayabilecek olup Organizatör veya zaman zaman yetkilendirebileceği üçüncü taraflar Katılım Materyallerini medyayla ilgili herhangi bir amaç doğrultusunda (ticari, tanıtım ya da başka türlü) kullanma hakkına da daima sahip olacaktır.

8.2 İşbu Etkinliğe katılımınız ve bir ödül kazanma fırsatınız göz önünde bulundurularak, Organizatöre ilgili yasada belirtilen ve Katılım Materyallerine uygulanan tüm hakları mümkün olan en geniş ölçüde temlik edersiniz; Şüpheye mahal vermemek için belirtilmelidir ki, Sizin proje fikrinizle ilişkili haklar Size ait kalacaktır. JAPONYA İÇİN: Japon Telif Hakkı Yasası'nın 27 ve 28. maddelerinde belirtilen haklar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere. Hakların temlik edilemediği durumlar haricinde Organizatöre Katılım Materyallerini işbu Etkinliğin amaçları doğrultusunda, sosyal medya dahil Organizatör ve iştiraklerinin tüm web sitelerinde gösterim de dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın kullanması amacıyla dünya çapında, sınırsız, özel, telifsiz, devredilebilir bir lisans verirsiniz. TÜRKİYE İÇİN: Fikri Mülkiyet Kanunu kapsamında düzenlenen haklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hakların temlik edilemediği durumlar haricinde Organizatöre Katılım Materyallerini işbu Etkinliğin amaçları doğrultusunda, sosyal medya dahil Organizatör ve iştiraklerinin tüm web sitelerinde gösterim de dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın kullanması amacıyla dünya çapında, sınırsız, özel, telifsiz, devredilebilir bir lisans verirsiniz. İTALYA İÇİN: Bir önceki cümlede belirtilen lisans yirmi beş yılla sınırlıdır. Organizatör, Katılım Materyalleri konusunda herhangi bir gizlilik garanti etmez. İşbu dokümanda belirtilen hususlar doğrultusunda verdiğiniz herhangi bir lisansa tabi olarak, web sitesine yüklediğiniz, sakladığınız, ilettiğiniz, gönderdiğiniz, değiştirdiğiniz veya sunduğunuz tüm Katılım Materyalleri Organizatör tarafından değil de yalnızca Sizin tarafınızdan oluşturulur, Sizin tarafınızdan sahip olunur ve kontrol edilir. Katılım Materyalleriniz üstünde olabilecek fikri mülkiyet haklarını izlemek ve korumak yalnızca Sizin sorumluluğunuzda olup Organizatör bunun için herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Sizin ve Katılım Materyallerinde yer alan herhangi bir kişinin, Giriş Materyallerinin pazarlama amacıyla kullanımını reddetme hakkına sahip olduğunu açıkça kabul edersiniz.

8.3 Tüm gerekli hakların, izinlerin, onayların ve manevi haklardan feragatlerin, herhangi bir icracı, sunum yapan kişi, katkıda bulunan veya Katılım Materyallerine ya da bunlarla bağlantılı haklar, hizmetler veya tesislere dahil olan diğer kişilerden usulüne uygun ve etkili bir şekilde elde edildiğini beyan ve temin edersiniz.

8.4 Yürürlükteki yasaların izin verdiği ve her bir kazanının ayrı ayrı mutabık kaldığı ölçüde, kazananlardan tanıtım aktivitelere katılmaları talep edilebilecek olup Organizatör herhangi bir tanıtıcı faaliyette kullanılmak üzere kazananların isim ve adreslerini, fotoğraflarını ve ses ve/veya görsel kayıtlarını kullanma hakkını saklı tutar. Organizatör, gereken durumlarda ödül kazanının onayını arar. Sizin ve Katılım Materyallerinde yer alan herhangi bir kişinin, Giriş Materyallerinin pazarlama amacıyla kullanımını reddetme hakkına sahip olduğunu açıkça kabul edersiniz.

8.5 Organizatör, işbu Bölüm 8'de verilen tüm hakları, Etkinlik ortakları ve/veya sponsorlar, üçüncü taraf medya ve platform ortakları veya Organizatörün iştirakleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla üçüncü taraflara temlik etmek ve/veya alt lisans vermek ile bu hakları devretmeleri veya alt lisansları vermelerini sağlama hakkına sahiptir.

9. BİLGİ TOPLAMA VE VERİ KORUMA

9.1 Organizatörün Etkinlik için Kişisel Verilerinizi ne şekilde toplayabileceği, işleyebileceği ve depolayabileceği hakkında bilgiler ya da diğer durumlara Gizlilik Politikamızda yer verilmiştir (www.redbull.com/pp/en_INT). Ayrıca, Etkinliğe kaydolmanız veya katılımınız sırasında Size sağlanan diğer gizlilik politikalarını da göz önünde bulundurun. Gizlilik ile ilgili sorularınız için Organizatör ileprivacy@redbull.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

9.2 AVUSTRALYA İÇİN: Organizatör, Katılımcının kişisel bilgilerini işbu tanıtımı idare etmek ve Katılımcıya ürünleri ve gelecekteki etkinlikleri hakkında bildiriminde bulunmak amacıyla toplar (“Amaç”). Katılımcının kişisel bilgileri, Organizatör tarafından Avustralya Gizlilik İlkeleri ve Gizlilik Yasası 1988 (Cth) ve yürürlükteki diğer gizlilik yasalarına uygun şekilde saklanacaktır. Eğer Katılımcı kişisel bilgilerini vermezse, Organizatör Katılımcıyı Tanıtıma alamaz veya Red Bull’un ürünleri ve gelecekteki etkinlikler hakkında bilgi veremez. Organizatör Katılımcının kişisel bilgilerini Amaca ilişkin olarak Avustralya veya diğer ülkelerde (Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri veya Singapur dahil) yer alabilecek Organizatörün ilgili kuruluşlarına ve üçüncü taraflara sağlayabilir, ancak Organizatör söz konusu paylaşımı yapması durumunda Katılımcının gizliliğinin korunmasını temin etmeye yönelik gerekli adımları atar. Ödül kazanmanız durumunda, Organizatör bilgilerinizi Organizatörün web sitesinde ad, soyadı, rumuz, üniversite, ülke şeklinde açıklayabilir. Organizatörün Katılımcı hakkında tuttuğu kişisel bilgilere Katılımcının nasıl erişebileceği ve bunları düzeltebileceği ya da gizlilik konusunda şikayette bulunabileceği dahil daha detaylı bilgi için lütfen Organizatörü Gizlilik Politikasını inceleyin veya privacy@redbull.com adresinden e-posta yoluyla Organizatör ile iletişime geçin.

9.3 ŞİLİ İÇİN: Red Bull, Katılımcının kişisel bilgilerini işbu tanıtımı idare etmek ve Katılımcıya ürünleri ve gelecekteki etkinlikleri hakkında bildiriminde bulunmak amacıyla toplar (“Amaç”). Katılımcının kişisel bilgileri, 19.628 No.’lu Şili Özel Hayatın Korunmasına İlişkin Gizlilik Politikası ve müteakip değişikliklerine uygun olarak Red Bull tarafından saklanacaktır. Katılımcının kişisel bilgilerini temin etmemesi durumunda Red Bull Katılımcıyı Tanıtıma almayabilir veya Red Bull’un ürünleri ve gelecekteki etkinlikler hakkında bilgi vermeyebilir. Red Bull Katılımcının kişisel bilgilerini Amaca ilişkin olarak Şili veya diğer ülkelerde (Japonya, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri veya Singapur dahil) yer alabilecek Red Bull’un ilgili tüzel kişiliklerine ve üçüncü taraflara sağlayabilir, ancak Red Bull, söz konusu paylaşımı yapması durumunda Katılımcının gizliliğinin korunmasını temin etmeye yönelik gerekli adımları atar. Red Bull’un Katılımcı hakkında tuttuğu kişisel bilgilere Katılımcının nasıl erişebileceği ve bunları düzeltebileceği ya da gizlilik konusunda şikayette bulunabileceği dahil daha detaylı bilgi için lütfen Red Bull’un Gizlilik Politikasını inceleyin veya privacy@redbull.com adresinden e-posta yoluyla Red Bull ile iletişime geçin.

9.4 JAPONYA İÇİN: Red Bull, Katılımcının kişisel bilgilerini işbu tanıtımı idare etmek ve Katılımcıya ürünleri ve gelecekteki etkinlikleri hakkında bildiriminde bulunmak amacıyla toplar (“Amaç”). Katılımcının kişisel bilgileri, Japon Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu ve yürürlükteki diğer tüm gizlilik yasalarına uygun olarak Red Bull tarafından saklanacaktır. Eğer Katılımcı kişisel bilgileri vermezse, Red Bull Katılımcıyı Tanıtıma alamaz veya Red Bull’un ürünleri ve gelecekteki etkinlikler hakkında bilgi veremez. Red Bull Katılımcının kişisel bilgilerini Japonya, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri veya Singapur’da mukim Red Bull’un ilgili kuruluşlarına ve Amaca ilişkin üçüncü taraflara sağlayabilir, ancak Red Bull söz konusu paylaşımı yapması durumunda Katılımcının Kişisel Bilgilerinin korunmasını temin etmeye yönelik gerekli adımları atar. Red Bull’un Katılımcı hakkında tuttuğu kişisel bilgilere Katılımcının nasıl erişebileceği ve bunları düzeltebileceği ya da gizlilik konusunda şikayette bulunabileceği dahil daha detaylı bilgi için lütfen Red Bull’un Gizlilik Politikasını inceleyin veya privacy@redbull.com adresinden e-posta yoluyla Red Bull ile iletişime geçin.

9.5 YENİ ZELANDA İÇİN: Red Bull New Zealand Limited (Şirket No. 1179756) (“Red Bull”) kişisel bilgilerinizi etkinliklerin, tüketici aktivasyonlarının, yarışmaların, Etkinliklerin, web sitelerinin ve uygulamaların iyileştirilmesi, iş uygulamalarımızın, hizmetlerimizin ve ürünlerimizin iyileştirilmesi, Red Bull veya iştirakleri, web sitelerimizi ve uygulamalarımızı kullanarak mümkün olan en iyi deneyimi sunmak, güvenliğinizi sağlamak ve ürünlerimiz, etkinliklerimiz ve diğer etkinlikler hakkında size bilgi vermek için toplar ("Amaç"). Kişisel bilgileriniz, Red Bull tarafından 1993 tarihli Gizlilik İlkeleri ve Gizlilik Yasasına uygun şekilde saklanacaktır. Red Bull kişisel bilgilerinizi doğrudan pazarlama materyalleri göndermek için kullanabilir; fakat Red Bull bunu sadece sizin rızanızı alarak yapar. Kişisel bilgilerinizi temin etmemeniz halinde, Red Bull sizi Etkinliklere sokamaz, etkinliklere kaydedemez, ürün sunamaz, gelecekteki etkinlikler ve ürünlerimiz hakkında sizinle iletişime geçemez, yapmış olabileceğiniz veya ilgili süreci devam eden bir şikayet hakkında sizinle iletişime geçemez ya da size sunulan deneyimleri ve hizmetleri geliştiremez. Red Bull kişisel bilgilerinizi, Amaçla ilgili olarak Yeni Zelanda'da veya diğer ülkelerde (Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya veya Singapur dahil) yer alabilecek Red Bull’un ilgili teşekküllerine ve üçüncü taraflarına sağlayabilir, ancak Organizatör söz konusu paylaşımı yapması durumunda gizliliğinizin korunmasını temin etmeye yönelik gerekli adımları atar. Hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilere nasıl erişebileceğiniz ve bunları düzeltebileceğiniz ya da gizlilik konusunda şikayette bulunabileceğiniz durumlar dahil daha detaylı bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızı inceleyin https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_New_Zealand/201707250246/en/privacy.html veya privacy@redbull.com adresinden e-posta yoluyla Red Bull ile iletişime geçin.

9.6 RUSYA İÇİN: “Kişisel veriler” terimi, Katılımcının tüm kişisel verilerini (kişisel verilerin mevzuu) içerir; özellikle: soyadı, adı, göbek adı, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta adresi, ikamet adresi (kayıt), pasaport verileri (seri, sayı, düzenlenme tarihi, düzenleyen makam), TIN, fotoğraf, video, ses kaydı. Organizatör, işbu Şartlar uyarınca verileri kullanma ve yayınlama hakkına sahiptir. İşbu Etkinlik’in kapsamında iletilen Kişisel verilerin doğru ve konu ile ilgili olduğunu onaylarsınız. İşbu Şartları kabul ederek, Kişisel Verilerinizi Organizatör ve ayrıca https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_Russia / 201807111103 / tr /affiliates.htm kişisel verilerin işlenmesi sitesinde belirtilen Red Bull şirketler grubundaki bağlı kuruluşlar tarafından işlenmesini kabul etmiş olursunuz. Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlarla kullanılacaktır:
• Etkinliğe katılımınızın işbu Şartlar uyarınca organize edilmesi;
• reklam kampanyası yürütmek ve ödülün verilmesi için kazananlarla iletişim kurmak da dahil olmak üzere tüketici aktivitelerini teşvik etmek.
Organizatörün küresel ölçekte faaliyet göstermesinden dolayı Kişisel Verilerinizi, veri koruma düzeyinin bölgenizde sağlanandan farklı olabileceği diğer ülkelere aktarabilir. Bize veri temin ederek, Avrupa Ekonomik Alanı veya ülkeniz dışındaki ülkeler de dahil olmak üzere, verinin diğer bölgelere/bölgelerde depolanmasını, işlenmesini ve/veya aktarılmasını kabul edersiniz. Organizatör, Kişisel Verilerinizin güvenilir şekilde işlenmesini sağlar ve güvenliklerini sağlamak için uygun önlemleri alır. Organizatör, reşit olmadıklarından dolayı Etkinliğe katılmaya uygun olmayan kişilerden kasıtlı olarak veri toplamaz. Organizatör, Etkinlik çerçevesinde size elektronik iletişim, sosyal ağlar, telefon iletişimleri veya başka bir yolla mesaj gönderme hakkına sahiptir. Yürürlükteki yasalara uygun olarak, Kişisel Verilerinizin değiştirilmesini ve/veya silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Yürürlükteki yasalara uygun olarak, herhangi bir zamanda Organizatör tarafından tutulan Kişisel Verilerinize erişim talep edebilir ve Organizatörün adresine gönderilen yazılı bir taleple bunların işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Gizlilikle ilgili sorunlar için lütfen aşağıdaki verileri dikkate alarak Organizatör ile iletişime geçin: iletişim tel +7 (495) 937 83-83 veya e-posta info@redbull.ru.

9.7 UKRAYNA İÇİN: Organizatöre ilettiğiniz kişisel bilgilerinizin (ad, eposta adresi, telefon numarası, yaş, adres, vb. dahil ve bunlara sınırlı olmaksızın) Organizatör tarafından, işbu Etkinliğin idaresi amacıyla toplanabileceğini, işlenebileceğini, depolanabileceğini, iletebileceğini ve/veya diğer şekillerde kullanabileceğini, ayrıca Red Bull ürünleri ve gelecekteki etkinlikler hakkında bilgilendirebileceğini kabul ve beyan edersiniz. Organizatör kişisel bilgilerinizi zaman zaman tadile uğrayan Ukrayna “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun” ve Organizatörün Veri Gizliliği Politikasına uygun şekilde işleyecektir. Ukrayna “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun” hükümlerinde belirlenen haklara aşina olduğunuzu kabul edersiniz.

9.8 TÜRKİYE İÇİN: Etkinliğimize katılırken sağladığınız bilgiler adınızı, hesap kullanıcı adınızı, e-posta adresinizi ve cinsiyetinizi, ikamet ve iletişim adresinizi, telefon numaranızı veya varsa, sosyal medya kimlik bilgilerinizi içerebilir ve bu bilgileri toplarız. Bunun yanında ilgili Etkinlik kapsamında paylaştığınız (fotoğraf, video, ses kaydınız gibi ilgili Etkinliğe özel verilerinizi) verilerinizi toplarız. Kişisel verilerinizi, (i) Etkinliğe katılımızı sağlayabilmek, Etkinlik rezervasyonu yapabilmeniz, bu kapsamda size doğrulama e-postaları veya mesajları göndermek, sizinle Etkinliğe katılımıza ilişkin iletişim kurmak için, (ii) internet sitemizi ve Etkinlik uygulamalarımızı yönetmek ve internet sitemizi ve Etkinlik uygulamalarımızı kullanırken karşılaşabileceğiniz her türlü hatayı anlamak için, (iii) internet sayfalarımız ve Etkinlik uygulamalarımızın içeriğini geliştirmek için, (iv) internet sitemiz ve Etkinlik uygulamalarımızı emniyetli ve güvenli tutmak için kullanıyoruz. Güvenlik sistemlerimiz aracılığıyla toplanan bilgileri, tesislerimizi ve Etkinliklerimize katılan bireyleri emniyette ve güvende tutmaya yardım etmek için kullanıyoruz, (v) sizinle iletişim kurmak ve sizi bizim ve ilgilenebileceğiniz üçüncü tarafların güncel faaliyet ve etkinliklerinden haberdar etmek ve internet sitemizde ve uygulamalarımızda size ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetler hakkında öneriler ve tavsiyeler vermek için kullanıyoruz, (vi) size ve başkalarına sunduğumuz reklamların etkinliğini ölçmek veya anlamak ve size uygun reklamları sunmak için kullanıyoruz. Bilgilerinizi, sosyal medya markamızı inşa etmek ve sürdürmek için sosyal medya üzerinden sizinle iletişim kurarken de kullanıyoruz, (vii) internet sitemiz ve uygulamalarımızdaki kullanıcı deneyiminizi geliştirmek, size ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmiş bilgi, içerik ve teklif sunmak için kullanıyoruz, (viii) size daha verimli bir müşteri hizmeti sunmak ve her türlü şikâyeti veya talebi sizin adınıza yönetmek için kullanıyoruz. Bunun dışında kişisel verilerinizi yasal olarak uymak zorunda olduğumuz taleplere cevaben, resmî kurumlara gereken beyanlarda bulunmak için veya yasal bir hak talebinin savunmasında kullanabileceğimizi unutmayınız. Kişisel verilerinizi sizin izin vermiş olmanız halinde, bir sözleşmenin uygulanması için işlemenin gerekli olması halinde, yasal bir yükümlülüğe uymamız için gerekli olması halinde, meşru çıkarlarımızın amaçları doğrultusunda işlemenin gerekli olması halinde işleriz. Kişisel verilerinizi iştiraklerimiz ile ve üçüncü taraf çevrimiçi platformlar, sosyal medya platformları, altyükleniciler ve profesyonel danışmanlar, reklam ajansları, reklam ağları, BT tedarikçileri, veri tabanı sağlayıcıları, yedekleme ve acil kurtarma uzmanları, e-posta sağlayıcıları ve ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için gereken başka hizmet sağlayıcıları dahil olmak üzere bize hizmet sağlayan veya acentemiz olarak hareket eden kuruluşları içeren üçüncü şahıslar ile paylaşabiliriz. Kişisel verileriniz gerekli güvenlik tedbirleri sağlanmak suretiyle uluslararası aktarıma tabi olabilir. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, verilerin aktarımı halinde aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kanuna aykırı bir işleme halinde zararlarınızı talep haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak istemeniz halinde lütfen privacy@redbull.com adresinden bizimle irtibat kurunuz.

10. SORUMLULUK VE GARANTİ

10.1 Yasaların izin verdiği ölçüde, Organizatör, çalışanları, acenteleri veya distribütörleri, ödülün alınmasıyla ilgili tüm hususlar da dahil olmak üzere Etkinliğe katılım sonucunda meydana gelebilecek herhangi bir kayıp, hasar, kişisel yaralanma veya ölümden dolayı hiçbir şekilde ödül kazananı tazmin etmez ve sorumlu tutulamaz. Sahtecilik, kasıtlı suiistimal veya ağır ihmal için herhangi bir sorumluluk sınırlaması olmayacaktır. Temel/yasal haklarınız etkilenmez AVUSTRALYA İÇİN: (2010 tarihli Rekabet ve Tüketici Yasası Çizelge 2 altındaki Tüketici Garantileri dahil) ŞİLİ İÇİN : (Tüketici Haklarını Koruma Yasası - Yasa No. 19.496 kapsamındaki Tüketici Garantileri dahil). FRANSA İÇİN: Ödülün üçüncü tarafça sunulan bir mal veya hizmet olması durumunda, doğrudan zarar durumundan sorumlu veya yükümlü hizmeti veya malı veren kurumdur. Hiçbir koşulda, üçüncü bir tarafın neden olduğu zararlardan Organizatör sorumlu tutulamaz.

10.2 Organizatör ve Red Bull Grubu, sözleşme ve yasal yükümlülüklerine uymaması nedeniyle Sizin Tanıtıma katılmanız ile bağlantılı olarak maruz kaldığınız zararlar hariç tutulmak üzere, ki bu durumlarda da Organizatör’ün sorumluluğu, belirtilen durumlar için yürürlükteki yasalarla sınırlıdır. yasaların izin verdiği ölçüde gelir kaybı, kar kaybı, itibar kaybı, veri kaybı, fırsat kaybı (her durumda doğrudan veya dolaylı olup olmadığına bakılmaksızın) ve doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan her türlü kayıp veya zararlar için, Organizatörün veya Red Bull Grubunun , Size karşı olan tüm sorumluluğunu hariç tutar.

10.3 Yasaların izin verdiği ölçüde Organizatör ve Red Bull Grubu; gecikmiş, kaybolmuş, ertelenmiş, zarar görmüş, yanlış yönlendirilmiş, tamamlanmamış, doğru olmayan, okunaksız veya muğlak başvurulardan; elektronik, donanım veya yazılım, ağ, internet veya bilgisayar arızaları, bozuklukları, gecikmeleri veya güçlüklerinden; ödül kazanıldığına dair bildirim yapılmasına rağmen bahsi geçen bildirimin teslim alınmamasından; ödül kazanıldığına dair bildirim teşebbüsünde bulunulması fakat iletilmemesinden; Etkinlik başvuran veya başvurma teşebbüsünde bulunan ve/veya katılan herhangi bir kişinin, başvurusunun kaybolması, ibraz edilmemesi, hatalı bir şekilde değerlendirilmesi ya da söz konusu kişinin ödül kazanamamış olup olmamasına bakılmaksızın herhangi bir zarara maruz kalmasından sorumlu tutulamaz.

10.4 İşbu Etkinliğe katılım için herhangi bir kanuni hak bulunmaz. Etkinliğe herhangi bir nedenle katılamamanız durumunda Organizatör sorumlu değildir.

10.5 İşbu Etkinlik ile ilgili faaliyetleriniz sırasında Kendinize zarar vermeniz durumunda Organizatör sorumlu değildir. Etkinlik Tanıtımına güvenli bir şekilde katılmanızı engelleyecek veya bunu yaparken başkaları için mevcut bir risk oluşturacak herhangi bir durumunuzun olmadığını ve herhangi bir vaziyetten etkilenmediğinizi beyan edersiniz. Ayrıca, Etkinliğe herhangi bir nedenle katılmanızın yasaklanmadığını da kabul edersiniz.

10.6 Hiçbir koşulda Organizatör ve Red Bull Grubu; salgın veya küresel salgın veya herhangi bir diğer geniş kapsamlı veya geniş coğrafyaya yayılmış hastalık, grevler, iş kesintileri, kazalar veya doğal afetler ve kamu hizmetleri, iletişim veya bilgisayar (yazılım veya donanım) hizmetlerinde kesintiler, kayıp veya arızalar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak makul kontrolünün dışındaki ve yürürlükteki yerel kanunlar altında tanımlanan şekilde mücbir sebep olarak kabul edilen durumlardan veya olaylardan kaynaklanan ya da bunlar nedeniyle oluşan - işbu Şartlar kapsamındaki - yükümlülüklerinin yerine getirilmesindeki herhangi bir yapamama veya gecikmeden sorumlu tutulamaz.

10.7 Yasaların izin verdiği azami ölçüde, Etkinlik hiçbir koşul, garanti veya diğer şarta tabi olmayıp tüm Ücretsiz Ürünler “olduğu gibi" ve açık veya zımni herhangi bir garanti olmaksızın verilir (belirli bir amaç doğrultusunda verilen herhangi bir zımni garanti veya tatminkar özellik ya da uygunluk dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın). ÜLKE, EYALET, YEREL VERGİLER, HERHANGİ BİR ÖDÜLÜN ALINMASI VEYA KULLANIMI İLE İLGİLİ KDV DAHİL VERGİLERİ SADECE KAZANANIN SORUMLULUĞU ALTINDADIR.

10.8 Organizatör, bir ödüle katılım / ödülün verilmesi için Vasi onayının gerekmesi durumunda herhangi bir sorumluluk ve/veya yükümlülüğünü hariç tutar. Bu durum sadece Sizin sorumluluğunuzdadır.

11. GENEL

11.1 Şartların herhangi bir hükmünün geçersiz, yasadışı veya uygulanamaz olduğu kabul edilirse, Şartların geri kalan hükümlerinin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya bunlara halel gelmeyecektir.

11.2 İşbu Şartlar, Avusturya yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır ve taraflar Viyana Mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisine tabidir. JAPONYA İÇİN: İşbu Şartlar, Japonya yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır ve taraflar Tokyo Bölge Mahkemesinin münhasır olmayan yargı yetkisine tabidir. RUSYA İÇİN: İşbu Şartlar Rusya Federasyonu kanuna tabi olup bu Kanuna göre yorumlanacaktır. İşbu Şartlardan doğan veya bu Şartlarla ilgili tüm ihtilaflar için önce uzlaşma yolu denenmelidir. Aksi takdirde, söz konusu ihtilaflar yürürlükteki mevzuata uygun olarak yetkili mahkemeler tarafından çözülür. İNGİLTERE İÇİN: İşbu Şartlar, İngiltere ve Galler yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır ve taraflar İngiltere Mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisine tabidir.

11.3 Şartların en son sürümü Organizatörün web sitesinde yer alır.

11.4 İşbu Şartlar ve/veya Etkinlikle ilgili genel sorularınız için lütfen basement@support.redbull.com ile iletişime geçiniz.

11.5 ŞİLİ İÇİN: İşbu şartlar Santiago Noterliği nezdinde kayda geçirilmiştir.

Güncellenme tarihi: 22.10.2020

Global Partnerler