Katılım Şartları

ETKİNLİK AYDINLATMA METNİ
Ünalan Mahallesi Libadiye Caddesi Emaar Square Sit. F Blok Apt. NO: 82 F/20 Üsküdar İstanbul adresinde mukim Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak, Şirketimiz ve Şirketimizin işbirliği ortakları, acenteleri ve hizmet sağlayıcılarının desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikler (yarışmalar, konserler, oyunlar ve benzeri tüm etkinlikler) (“Etkinlikler”) kapsamında toplanacak ve işlenecek kişisel verilerinizi hangi amaçla işlediğimiz, işlemenin sebepleri, kişisel verilerinizi kimlere aktarabileceğimiz ve kanuni haklarınız hakkında sizi aydınlatmak isteriz. Etkinliklerimize katılırken sağladığınız bilgiler adınızı, hesap kullanıcı adınızı, e-posta adresinizi ve cinsiyetinizi, ikamet ve iletişim adresinizi, telefon numaranızı veya varsa, sosyal medya kimlik bilgilerinizi içerebilir ve bu bilgileri toplarız. Bunun yanında ilgili Etkinlik kapsamında paylaştığınız (fotoğraf, video, ses kaydınız gibi ilgili Etkinliğe özel verilerinizi) verilerinizi toplarız. Kişisel verilerinizi, (i) Etkinliğe katılımızı sağlayabilmek, Etkinlik rezervasyonu yapabilmeniz, bu kapsamda size doğrulama e-postaları veya mesajları göndermek, sizinle Etkinliğe katılımıza ilişkin iletişim kurmak için kullanıyoruz, (ii) internet sitemizi ve Etkinlik uygulamalarımızı yönetmek ve internet sitemizi ve Etkinlik uygulamalarımızı kullanırken karşılaşabileceğiniz her türlü hatayı anlamak için kullanıyoruz, (iii) internet sayfalarımız ve Etkinlik uygulamalarımızın içeriğini geliştirmek için kullanıyoruz, (iv) internet sitemiz ve Etkinlik uygulamalarımızı emniyetli ve güvenli tutmak için kullanıyoruz. Güvenlik sistemlerimiz aracılığıyla toplanan bilgileri, tesislerimizi ve Etkinliklerimize katılan bireyleri emniyette ve güvende tutmaya yardım etmek için kullanıyoruz, (v) sizinle iletişim kurmak ve sizi bizim ve ilgilenebileceğiniz üçüncü tarafların güncel faaliyet ve etkinliklerinden haberdar etmek ve internet sitemizde ve uygulamalarımızda size ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetler hakkında öneriler ve tavsiyeler vermek için kullanıyoruz, (vi) size ve başkalarına sunduğumuz reklamların etkinliğini ölçmek veya anlamak ve size uygun reklamları sunmak için kullanıyoruz. Bilgilerinizi, sosyal medya markamızı inşa etmek ve sürdürmek için sosyal medya üzerinden sizinle iletişim kurarken de kullanıyoruz, (vii) internet sitemiz ve uygulamalarımızdaki kullanıcı deneyiminizi geliştirmek, size ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmiş bilgi, içerik ve teklif sunmak için kullanıyoruz, (viii) size daha verimli bir müşteri hizmeti sunmak ve her türlü şikâyeti veya talebi sizin adınıza yönetmek için kullanıyoruz. Bunun dışında kişisel verilerinizi yasal olarak uymak zorunda olduğumuz taleplere cevaben, resmî kurumlara gereken beyanlarda bulunmak için veya yasal bir hak talebinin savunmasında kullanabileceğimizi unutmayınız. Kişisel verilerinizi sizin izin vermiş olmanız halinde (bu izin Gizlilik Politikamızın sizin tarafınızdan onaylanması şeklinde alınmakta olup, kişisel verilerinizin işlenmesi bu Aydınlatma Metni kapsamında yapılacaktır), bir sözleşmenin uygulanması için işlemenin gerekli olması halinde, yasal bir yükümlülüğe uymamız için gerekli olması halinde, meşru çıkarlarımızın amaçları doğrultusunda işlemenin gerekli olması halinde (size hizmet sağlamak, Etkinliklere katılımızı sağlamak, sosyal medyada verimli iletişim kurmak ve benzeri menfaatler) işleriz. Kişisel verilerinizi iştiraklerimiz ile ve üçüncü taraf çevrimiçi platformlar, sosyal medya platformları, altyükleniciler ve profesyonel danışmanlar, reklam ajansları, reklam ağları, BT tedarikçileri, veri tabanı sağlayıcıları, yedekleme ve acil kurtarma uzmanları, e-posta sağlayıcıları ve ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için gereken başka hizmet sağlayıcıları dahil olmak üzere bize hizmet sağlayan veya acentemiz olarak hareket eden kuruluşları içeren üçüncü şahıslar ile paylaşabiliriz. Kişisel verileriniz gerekli güvenlik tedbirleri sağlanmak suretiyle uluslararası aktarıma tabi olabilir. Bunun için Gizlilik Politikamızın tarafınızdan onaylanmış olması gereklidir. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, verilerin aktarımı halinde aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kanuna aykırı bir işleme halinde zararlarınızı talep haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak istemeniz halinde lütfen privacy@redbull.com adresinden bizimle irtibat kurunuz.

KATILIM ŞARTLARI

KATILIM İÇİN HER HANGİ BİR SATIN ALMA VEYA BAŞKA BİR BEDEL ÖDENMESİNE GEREK YOKTUR. SATIN ALMA KAZANMA ŞANSINI ARTIRMAYACAKTIR.

BU ETKİNLİK BİR BECERİ/FİKİR YARIŞMASI OLARAK TASARLANMIŞTIR. BU ETKİNLİĞE KATILIRKEN DİKKATLİ VE SAĞDUYULU DAVRANIN. KENDİNİZİN VE BAŞKALARININ GÜVENLİĞİNE SAYGI GÖSTERİN VE BUNU SAĞLAYIN. KİMSENİN MÜLKİYETİNE İZİNSİZ GİRMEYİN VEYA ZARAR VERMEYİN. GİRİŞTE, RED BULL'UN İŞARETLERİ (AŞAĞIDA BELİRTİLEN) HARİÇ, ÜÇÜNCÜ BİR TARAFA AİT HERHANGİ BİR TELİF HAKKI HAKKI İÇEREN MATERYAL (MÜZİK DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE), TİCARİ MARKA, LOGO, HERHANGİ BİR MARKANIN, ÜRÜN VEYA HİMZETİN TİCARİ KIYAFETİ VEYA TANITIMINI İÇERMEMESİ GEREKİR.

Bu Etkinliğe girerek ve katılarak, siz ("Siz") ve tüm ekip, bu Katılım Şartlarını ("Şartlar") kabul ettiğinizi, Şartlara bağlı kalacağınızı ve aşağıdaki tüm uygunluk gereksinimlerini sağladığınızı beyan ve kabul edersiniz. Bu Etkinlik, bu Şartlara ve geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere tabidir.


a. Organizatörün sorumluluğunun sınırlandırılması: 1, 3, 4 ve 10. maddeler önemlidir çünkü Organizatörün Size karşı olabilecek görevleri, yükümlülükleri ve yasal sorumlulukları sınırlandırır ve hariç tutar. Ayrıca haklarınızı ve yasal yollarınızı sınırlar ve hariç tutar ve Size çeşitli riskler, görevler, yükümlülükler ve yasal sorumluluklar yükler.
b. Riskin Üstlenilmesi: 1, 3, 4 ve 10. maddeler önemlidir çünkü riskin sizin tarafınızdan üstlenilmesini kapsar ve Organizatöre karşı haklarınızı ve yasal yollarınızı sınırlandırabilirler.
c. Gerçeğin Kabulü: 3 ve 7. maddeler önemlidir, çünkü her biri gerçeğin sizin tarafınızdan kabul edildiğini kapsar. Paranın sizin adınıza nasıl tutulduğu belirtildiği için tüm maddeleri dikkatlice okumanız gerekir.
d. Tazminat: 7 ve 10. maddeler, belirli durumlarda Organizatöre karşı ileri sürülebilecek iddialara karşı Organizatörü tazmin etmenizi ve muaf tutmanızı gerektirir. Bu, Size çeşitli riskler, görevler, yükümlülükler ve yasal sorumluluklar yükleyebilir ve Organizatör, bu tazminat taleplerine ilişkin tutarın ödenmesini Sizden talep edebilir.

1. ORGANİZATÖR

1.1 Bu Etkinlik, Organizatörün grup şirketleri, işbirliği ortakları, acenteleri ve hizmet sağlayıcılarının desteğiyle, kayıtlı merkezi Ünalan Mahallesi Libadiye Caddesi Emaar Square Sit. F Blok Apt. NO: 82 F/20 Üsküdar İstanbul adresinde bulunan Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Ltd. Şti. ("Organizatör" ) tarafından yürütülmektedir.

1.2 Bu Etkinliğin bir veya daha fazla üçüncü taraf platformu/platformları aracılığıyla yürütülmesi durumunda, Etkinlik üçüncü taraf platformuna/platformlarına bağlı değildir ve üçüncü taraf platformu/platformlarının sponsorluğu, desteği veya yönetiminde gerçekleştirilmez veya herhangi bir şekilde üçüncü taraf platformu/platformları ile ilişkilendirilmez. Bu Etkinliğe katılarak, bu Etkinliğe katılımla bağlantılı olarak ortaya çıkan üçüncü taraf platformuna/platformlarına karşı herhangi bir hak talebinizin olmadığını ve hak talebinde bulunmayacağınızı kabul edersiniz. Katılımcının üçüncü taraf platformu/platformlarını kullanımı, ilgili platform/sitede yer alan şartlara ve koşullara tabidir. Katılımcının üçüncü taraf platformunun/platformlarının şart ve koşullarına uymaması durumunda Organizatör herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

2. ETKINLIK ("Etkinlik")

2.1 Etkinliğin adı Red Bull Basement'dır.

2.2 Bu Etkinlik, 01 Eylül 2021 tarihinde saat 11:00:00 tarihinde başlar ve 15 Aralık 2021 tarihinde saat 11:00:00’de sona erer.

2.3 Etkinliğin amacı, katılımcıların kendilerini yaratıcı şekilde ifade etme ve yaratıcı becerilerinin gelişiminin desteklenmesidir.

3. UYGUNLUK KRİTERLERİ

3.1 Bu Etkinliğe katılmak ve ödül almaya hak kazanmak için aşağıdaki uygunluk kriterlerini karşıladığınızı beyan ve taahhüt edersiniz:

 Giriş sırasında, 18 yaşını doldurmuş veya daha büyük gerçek kişi olduğunuzu kabul edersiniz. 18 yaşından küçük kişilerin bu Etkinliğe katılmasına veya Kişisel Verileri (iletişim bilgileriniz, Etkinlik yanıtları ve fotoğraflarınız gibi Sizinle ilgili tüm veriler) Organizatöre iletmesine veya başka bir şekilde sunmasına izin verilmez. Kişisel Verilerinizi bize sağlamanız isteğe bağlıdır; ancak, gerekli tüm Kişisel Verileri sağlamamanız durumunda Etkinliğe katılamazsınız.

 Etkinliğe bireysel olarak veya 2 üyeden oluşan bir ekip olarak katılabilirsiniz.

- Etkinlik Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Mısır, Fransa, Güney Afrika, Hırvatistan, Hindistan, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kazakistan, Kenya, Kosova, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Nijerya, Norveç, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovakya, Sri Lanka, Türkiye, Ukrayna, Ürdün, Yeni Zelanda, Yunanistan ("Katılımcı Ülkeler")'de ikamet edenlere açıktır.

 Her bir katılımcı, Etkinlik dönemi boyunca öğrenci olmak zorundadır.

 Katılımcıların ulusal veya yerel yasalar nedeniyle Etkinliğe katılmasına yasal olarak izin verilmediği durumlarda Organizatörün sorumlu olmadığını lütfen unutmayın.

 Bir Katılımcının, açıklanan görevlerin herhangi birini veya tamamını fiziksel veya zihinsel olarak yerine getirememesi durumunda, Organizatör sorumlu değildir; bu Etkilnliğe katılım konusunda hiçbir yasal hak yoktur. Organizatör, bir katılımcının yasaların izin verdiği ölçüde bu Etkinlik ile ilgili eylemleri gerçekleştirirken kendisini yaralaması durumunda sorumlu değildir.

 Organizatörün, ana şirketinin ve ilgili bağlı şirketlerinin, yan kuruluşlarının, acentelerinin, bu Etkinliğin geliştirilmesi veya üretiminde yer alan herhangi bir şirketin, bu Etkinlikle ilgili profesyonel danışmanlar, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar veya reklam ve tanıtım ajanslarının yöneticileri, memurları ve çalışanları ve birinci dereceden aile üyeleri ve bu kişilerle (yasal olarak ilişkili olsun ya da olmasın) aynı hanede yaşayanlar, bu Etkinliğe katılamaz veya herhangi bir ödül kazanamaz. Organizatör, seçim sırasında veri tabanına bakarak bu şartları doğrular.

 Etkinliğe katılım Türkiye dışında Şartlarda sayılı diğer ülkeleri de kapsadığından İngilizce konuşma ve anlama yeteneğine sahip olmalısınız çünkü Etkinliğin resmî dili İngilizce olacaktır. Organizatör ile olan tüm etkileşimlerin, iletişimlerin ve Etkinlik sırasındaki diğer talimatların genellikle İngilizce olacağını lütfen unutmayın. Diğer dillerdeki çeviriler sadece nezaket amacıyla sağlanmaktadır. Birinci aşamada, ilgili ülkeye göre resmî dil değişebilir.

3.2 Organizatör, (a) Otomatik olarak bilgisayar tarafından oluşturulmuş; (b) üçüncü şahıslar tarafından (Sizin adınıza) veya toplu olarak doldurulmuş; (c) okunaksız, değiştirilmiş, yeniden oluşturulmuş, sahte veya tahrif edilmiş; veya (d) eksik girişleri kabul etmeyecektir. Organizatör, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda yaş, kimlik ve/veya sağlanan diğer bilgilerin kanıtlanması maksadıyla gerektiğinde Veli tarafından sağlanan herhangi bir onay dâhil olmak üzere Sizin tarafınızdan sağlanan e-posta adresini doğrulama hakkını saklı tutar. Herhangi bir ihtilaf durumunda, geçersiz bir e-posta adresi veya yaşınız veya ikametinize ilişkin yanlış veriler içeren girişler geçersiz sayılacaktır. Bu Etkinliğe birden fazla e-posta hesabı veya sosyal medya hesabı kullanarak girmemeniz gerekir. Bu kuralı aşmak maksadıyla birden fazla e-posta adresi veya sosyal medya hesabı kullandığınızın anlaşılması durumunda, tüm girişleriniz diskalifiye edilecektir.

3.3 Ödül kazananın/kazananların ve varsa, eşlik edenin/edenlerin geçerli bir pasaport ve/veya en az 6 ay geçerliliği olan geçerli seyahat belgeleri ve gerekli vizeleri olması (ve bunları edinme masraflarını karşılamaları) gerekir.

4. KATILIM KURALLARI, SEÇİM SÜRECİ VE ÖDÜLLER

4.1 Etkinliğe başarılı bir şekilde girmek için www.redbullbasement.com adresine gitmeniz ve kayıt olmak için istenen verileri (örneğin, isim, yaş, cinsiyet, üniversite, ülke ve e-posta adresi) sağlamanız konusunda verilen talimatları adım adım izlemeniz gerekmektedir. Ayrıca, örneğin Facebook, Twitter veya Google+ gibi sosyal ağda oturum açarak kaydolmanız durumunda, bize ek bilgiler (örneğin yaş veya konum) sağlanabilir. Etkinlik iki aşamadan oluşmaktadır.

4.2 Birinci aşamada, bu aşamaya başarılı bir şekilde girmek için 01 Eylül 2021 saat 11:00:00 (başlangıç tarihi) ile 24 Ekim 2021 saat 21:59:59 (kapanış tarihi) arasında www.redbullbasement.com'da açıklandığı şekilde proje fikriniz hakkında bilgi veren en fazla 60 saniyelik bir video ("Gönderilen İçerik") yüklemeniz ve göndermeniz gerekir. Tüm girişler, kapanış tarihinden önce Organizatör tarafından alınmış olmalıdır. Kapanış tarihinden sonra alınan tüm girdiler otomatik olarak diskalifiye edilir.

4.3 Gönderdiğiniz İçeriğin boyutu ve/veya uzunluğu, geçerli platformda belirtilenden büyük olmamalıdır. Gönderilen İçeriğin telif hakkı size ait olmalıdır. Gönderilen İçerik, Sizin kendi çalışmanız olmalıdır ve (a) kopyalanmış olmamalıdır (b) üçüncü taraf materyali içermemelidir; (c) kullanma izniniz olmayan herhangi bir içerik bulundurmamalıdır; (d) saldırgan, nahoş, karalayıcı, tehlikeli, müstehcen, uygunsuz olmamalıdır; (e) herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmemelidir (örneğin, Gönderilen İçerikte herhangi bir tanımlanabilir kişi olmamalıdır) veya siyasi bir beyan veya içerik içermemelidir; ve/veya (f) herhangi bir geçerli yasayı ihlal etme gibi unsurlar içermemelidir.

4.4 Gönderilebilecek giriş sayısında bir sınırlama yoktur.

4.5 Gönderdiğiniz İçeriğin yüklenmesi ve gönderilmesi sonrasında, Organizatör tarafından incelendikten sonra www.redbullbasement.com'da yayınlanacaktır. Halk, Gönderilen İçerik için fizibilite, etki ve yaratıcılık kriterlerine dayalı olarak en sevdiği içerik için oy kullanabilecektir ("Sosyal Oylama"). Daha sonra, Sosyal Oylamanın sonuçları Hakemler tarafından seçim kriterlerinden biri olarak değerlendirilecektir (bkz. Madde 4.7). Sosyal Oylama 24 Ekim 2021 tarihinde saat 21:59:59’a kadar açık olacaktır. Halk ve/veya Siz her bir giriş için günde bir kez oy kullanabilirsiniz. Toplu veya otomatik oylara veya makrolar veya benzeri yollarla gönderilen oylara izin verilmez.

4.6 Daha sonra, Red Bull grup şirketleri, bağımsız ve uygun niteliklere sahip jüri ("Jüri Üyeleri") ile birlikte 25 Ekim 2021 ile 31 Ekim 2021 tarihleri arasında Katılımcı Ülke başına bir finalist (bireysel veya ekip) ve ilave olarak iki joker girişi (birlikte "Finalistler") belirleyeceklerdir. Finalistlerin seçimi sadece beceriye dayalı olarak gerçekleştirilir. Bu Finalistler, Jürinin görüşüne göre (i) fizibilite, (ii) etki ve (iii) yaratıcılığa ilişkin seçim kriterlerini en iyi karşılayan girişler arasından seçilecektir. Sosyal Oylamanın sonucu da seçim kriterlerinin bir parçası olarak değerlendirilecektir. Jürinin kararı kesindir ve herhangi bir yazışma veya tartışmaya girilmeyecektir. Çok sayıda giriş yapılacağı beklendiğinden, bireysel geri bildirim mümkün değildir. Finalistlerin belirlenmesinde hiçbir şans unsurunun etkili olmayacak ve nihai kararı Jüri verecektir.

4.7 Finalistlere (bireysel veya her bir ekip üyesi)verilecek ödüller şunlardır: (a) Red Bull Basement Global Finaline bir gidiş-dönüş uçak bileti. Red Bull Basement Global Finalinin tarihi ve yeri www.redbullbasement.com adresinde duyurulacaktır. Söz konusu web sitesinde aksi belirtilmedikçe, Red Bull Basement Global Finali 13 Aralık 2021 ila 15 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Gidiş uçuşu, kalkış yapılan ülkeye bağlı olarak 11 Aralık veya 12 Aralık 2021 tarihinde yapılacaktır. Dönüş uçuşu, 16 Aralık 2021 tarihinde kalkış yapılan aynı havaalanına olacaktır. (b) Konaklama süresince iki yataklı pansiyonda/otelde konaklama (c) Red Bull Basement Global Finaline katılmak için tam erişim. Finalistler ile 29 Ekim 2021 tarihinde iletişime geçilecektir (ve 02 Kasım 2021 tarihinde duyurulacaktır). Organizatör, Finalistlerle (bireysel veya her bir ekip üyesi ile) telefon numarası veya kayıt sırasında sağlanan e-posta adresi üzerinden iletişime geçecektir. Finaliste 48 saat içinde ulaşılamaması durumunda (finalistin ekip olması durumunda, ekip üyelerinden birine ulaşılabilmesi yeterlidir), Jüri, Madde 4.6'ya göre alternatif bir finalist (bireysel veya Ekip) seçecek ve ödül seçilen alternatif finaliste geçecektir. Birinci aşama ödülünün toplam değeri, ekip başına 4.000,00 Avro'yu (dört bin Avro) veya geçerli herhangi bir yerel para biriminde (geçerli vergiler hariç) eşdeğer tutarı aşamaz.

ÖDÜLLERİN, COVID-19 VE OLASI SEYAHAT KISITLAMALARI NEDENİYLE OLASI DEĞİŞİKLİKLERE TABİ OLDUĞUNU UNUTMAYINIZ. Özellikle, Red Bull Basement Global Finalinin COVID-19 veya olası seyahat kısıtlamaları nedeniyle ertelenmesi veya yer değiştirmesi durumunda konaklama ile gidiş ve dönüş uçuşlarının saatleri değişebilir. Ayrıca, COVID-19 veya diğer olası kısıtlamalar durumunda Red Bull Basement Global Finali farklı bir tarihte veya çevrimiçi bir etkinlik olarak gerçekleştirilebilir. Erteleme veya yer değiştirme ile ilgili tüm bilgiler www.redbullbasement.com'da duyurulacaktır.

TÜRKİYE: Birinci aşamaya katılımla ilgili aşağıdaki masrafları Organizatör üstlenir:
- Yukarıda belirtilen tarihlerde ikamet edilen yerden ikinci aşamanın gerçekleşeceği şehre gidiş ve dönüş uçak bileti. Katılımcıların dönülecek şehri veya dönüş tarihlerini değiştirmek istemeleri halinde dönüş biletlerinin ücreti katılımcıların kendileri tarafından ödenir;
- Katılımcının havalimanı bulunan bir şehirde veya yakınındaki bir bölgede yaşamaması durumunda, ikamet edilen yerden havalimanına transfer ve ikinci aşama sonrasında dönüş transferi. Her hâlükârda, transfer Organizatörün kendi takdirine bağlı olarak sağlanacaktır.
Aşağıdakiler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer giderler katılımcıların kendileri tarafından karşılanır ve Organizatör tarafından tazmin edilmez:
İkamet edilen yerdeki havalimanına transfer ve yukarıdaki beyan kapsamına girmediği takdirde geri dönüş ile ilgili giderler, otel veya pansiyona gidiş-dönüş transferleri, yemek, sağlık sigortası poliçesi, gerekiyorsa vize ve katılımla ilgili Şart ve Koşulların bu maddesinde doğrudan belirtilmeyen diğer masraflar. Organizatör, katılımcının hatası da dâhil olmak üzere, Organizatörün kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı ikinci aşamaya yolculuk yapılamamasından dolayı katılımcılara karşı sorumlu değildir. Bu durumda, Organizatör böyle bir ekibi mağlup sayma hakkına sahiptir.

4.8 İkinci Aşamada, Birinci aşamanın Finalistlerinin (bireysel veya ekip olarak) ve iki joker kişi veya ekibin, bu aşamayı başarıyla tamamlamak için Red Bull Basement Global Finalinde en fazla iki dakika süreyle nihai fikirlerini sunmaları gerekecektir.

4.9 "Jüri", Red Bull Basement Global Finalinde nihai fikirlerini sunan birinci aşama Finalistleri (bireysel veya ekip olarak) ve iki joker kişi veya ekip arasından, Şartlara uygun şekilde ve (i) fizibilite, (ii) etki ve (iii) katılımın yaratıcılığı kriterlerine dayalı olarak küresel kazananı (bireysel veya ekip olarak) seçecektir. Jürinin kararı kesindir ve herhangi bir yazışma veya tartışmaya girilmeyecektir. Çok sayıda giriş yapılacağı beklendiğinden, bireysel geri bildirim mümkün değildir. Küresel kazananın seçimi yalnızca beceriye dayalı olarak gerçekleştirilir. Küresel kazananın belirlenmesinde hiçbir şans unsurunun etkili olmayacak ve nihai kararı Jüri verecektir.

4.10 Küresel kazanan, 15 Aralık 2021 tarihindeki Red Bull Basement etkinliği sırasında sahnede duyurulacak ve ayrıca www.redbullbasement.com adresinde yayınlanacaktır. İkinci aşama ödülünün toplam değeri, ekip başına 4.000,00 Avro'yu (dört bin Avro) veya geçerli herhangi bir yerel para biriminde (geçerli vergiler hariç) eşdeğer tutarı aşamaz. Kazananların ödüllerini almak için Etkinlikte bulunmaları gerekmektedir.

4.11 Seçim süreci veya genel olarak Etkinlik hakkında başka sorularınız varsa, lütfen basement@support.redbull.com adresine e-posta gönderin. Birinci veya ikinci aşamada, ödül kazanan/kazananlar olarak seçilenlerin bu Şartlarda belirtilen uygunluk kriterlerini sağlamaması durumunda, Organizatör yukarıdaki seçim kriterlerine uygun olarak yeniden seçim yapacak ve alternatif ödül kazanan/kazananlar seçilecektir. Diskalifiye olmanız durumunda, Organizatör bu gerçeği yayınlamakla yükümlü değildir. Organizatör, sonuçların doğrulanması için şeffaflığın sağlanması ve seçim sürecinin uygun şekilde kaydedilmesini taahhüt eder.

4.12 Geç, okunaksız, eksik, tahrif edilmiş veya kötü niyetli girişler kabul edilmeyecektir. Kayıp girişler için sorumluluk kabul edilemez ve iletim kanıtı alındı belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Girişler iade edilemez.

5. BİLDİRİM VE ÖDÜLÜN TALEP EDİLMESİ

5.1 Almaya hak kazanacağınız herhangi bir ödül hakkında Sizi bilgilendirmek için Etkinlik girişiniz sırasında sağladığınız iletişim bilgileri kullanılacaktır; bu nedenle, lütfen bunların güncel ve doğru tutulduğundan emin olun.

5.2 Organizatör, ödül kazanan/kazananlar ile Etkinlik girişi ile sağlanan telefon numarası veya e-posta adresini kullanarak iletişime geçecektir. Bildirimde, ödül kazanana/kazananlara birinci aşama ödülünü nasıl talep edeceklerine ilişkin bilgi verilecek ve bu ödülü talep etmeleri için 02 Kasım 2021 tarihine kadar süre verilecektir. Bu süre içinde bir ödül kazanan ile iletişime geçilememesi veya ulaşılamaması veya ödüllerini talep etmemeleri durumunda, Organizatör, ödülü Seçim Sürecine göre seçilen bir sonraki uygun katılımcıya sunma hakkını saklı tutar.

5.3 Ödül kişiseldir ve devredilemez ve Sizin adınıza üçüncü bir tarafça talep edilemez.

5.4 Birinci aşama ödül kazananın/kazananların ve ikinci aşama ödül kazananın/kazananların listesi Organizatörün web sitesinde yayınlanabilir. Bir ödül kazanmanız durumunda, Organizatörün, örneğin adınız, soyadınız, takma adınız, üniversiteniz, ülkeniz gibi bilgilerinizi yukarıdakilere uygun olarak açıklayabileceğini kabul edersiniz.

5.5 Teslim süresi, Etkinliğin bitiminden veya ödül talep tarihinden itibaren en fazla 30 gündür. Ödüllerin teslimi ile ilgili herhangi bir gecikme, ödül kazanana/kazananlara bildirilecektir.

5.6 Ödülün kabulü ve kullanımına ilişkin güvenlik ücretleri, bahşişler, bagaj ücretleri, atıştırmalıklar, içecekler ve olası ücretler gibi diğer olası masraflar ve harcamalar ödül alanın/alanların (ve ödül alana eşlik eden kişinin) sorumluluğundadır. Ödül alan kişi varış yerine yakın bir yerde ikamet ediyorsa, hava ulaşımı yerine kara ulaşımı sağlanabilir, bu durumda değer farkına ilişkin herhangi bir tazminat veya ikame sağlanmaz.

5.7 Ödül alan her kişi, yola çıkmadan önce geçerli seyahat belgelerine ve vizeye (örneğin, geçerli pasaport veya devlet tarafından verilmiş kabul edilebilir diğer kimlik) sahip olmalı ve göstermelidir. Ödül alan her kişi, aşılama, karantina gereksinimleri vb. başta olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, geçerli seyahat gereksinimlerine uymaktan kişisel olarak sorumludur. Şüpheye mahal vermemek adına, Organizatör bu tür ek gereksinimlerden veya seyahatten sorumlu olmayacaktır. Seyahat sigortası ve cep harçlığı, ödülü alan ve eşlik edenin özel sorumluluğundadır. Uçak biletleri düzenlendikten sonra kazanan tarafından herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmeyecektir. Havayolu, havaalanları, uçuş güzergâhı ve geceleme konaklamaları tamamen Organizatörün kendi takdirine bağlı olarak belirlenecektir. Seyahat ve konaklama kısıtlamaları, koşulları ve sınırlamaları uygulanabilir. Organizatör, kaybolan, iptal edilen veya çalınan biletleri veya seyahat çeklerini değiştirmeyecektir. Ödül kazananın/kazananların ve varsa, eşlik edenin/edenlerin geçerli bir pasaport ve/veya en az 6 ay geçerliliği olan geçerli seyahat belgeleri ve gerekli vizeleri olması (ve bunları edinme masraflarını karşılamaları) gerekir. Organizatör, Red Bull Basement Global Finaline ev sahipliği yapan şehrin güvenliği konusunda herhangi bir garanti vermez.

5.8 Organizatör, ödüllerin herhangi birinin veya tamamının, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, eşit veya daha yüksek değerde olabilecek alternatif ödüllerle değiştirme hakkını saklı tutar ve bu durumlarda nakit eşdeğeri olmayacaktır. Ödüller nakde döndürülemez.

5.9 Bu Şartlarda Etkinliğe katılıma ilişkin açıkça belirtilen masraflar dışında hiçbir seyahat veya diğer masrafın karşılanmayacağını lütfen unutmayın. Alternatif olarak nakit sunulmaz ve almaya hak kazandığınız ödüller devredilemez ve bedeli verilemez.

5.10 Ödülü alan kişi, ödenecek herhangi bir para ödülü ile ilgili olarak yetkili vergi makamlarına ödenmesi gereken tüm muaccel vergilerden (faiz ve cezalar dâhil) sorumludur.

5.11 Yürürlükteki yerel yasaların izin verdiği ölçüde, tüm ödüller "olduğu gibi" ve açık veya zımni hiçbir tür garanti (tatmin edici kalite veya belirli bir amaca uygunluk zımni garantisi dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) olmaksızın verilir.

6. ORGANİZATÖRÜN ŞARTLARI DEĞİŞTİRME VE DİSKALİFİYE ETME HAKKI

6.1 Yasaların izin verdiği ölçüde ve yasal haklarınızı etkilemeden, Organizatörün görüşüne göre Etkinliğin, mevcut COVID-19 salgını dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Organizatörün kontrolü dışındaki herhangi bir olay nedeniyle tehlikeye girmesi durumunda, Organizatör, Size veya herhangi bir üçüncü tarafa (doğrudan veya dolaylı) herhangi bir tutar veya türde yol açabilecek zarar veya ziyana ilişkin sorumluluk ve yükümlülüğe girmeden Etkinliği değiştirme, sona erdirme, düzenleme yapma veya uzatma hakkını saklı tutar. Yüklendikleri tarihten itibaren geçerli olacak değişiklikler konusunda web sitemizi düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

6.2 Etkinlik süresince herhangi bir zamanda, oylamanın bir seçim süreci olarak kullanıldığı durumlarda, bu tür finalistlere oy veren herhangi birine, finalist veya herhangi bir üçüncü tarafça oy vermesi için herhangi bir şekilde ödeme yapıldığı, teşvik edildiği veya baskı yapıldığına inanmasına yol açacak bir nedeninin olması durumunda ve/veya katılımcının bu Şartlara uymaması, hile yapması veya yapılabilecek durumlarda diğer herhangi bir yasa dışı veya uygunsuz davranışta bulunması durumunda Organizatör, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, oyları reddetme veya askıya alma, herhangi bir katılımcıyı diskalifiye etme ve/veya çıkarma hakkını saklı tutar. Organizatörün Etkinlikile ilgili tüm konularla ilgili kararı nihaidir ve herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

6.3 Birinci aşama ve/veya ikinci aşamada kazanan bir katılımcının diskalifiye edilmesi durumunda, ödül kaybedilecek ve Seçim Sürecine göre yeni bir katılımcı kazanan olarak seçilecektir.

7. DÜRÜST OYUN

7.1 Girişinizin, başkalarının haklarını ihlal eden veya çiğneyen veya gizlilik, aleniyet veya fikri mülkiyet hakları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere siyasi bir beyan yansıtan materyal içermediğini, Organizatörün yalnızca bu Etkinliğin amacı için sınırlı bir lisansa sahip olduğunuz marka adları veya ticari markalar dışında başkalarını içermediğini, kullanmak için gerekli haklara, rızaya ve izinlere sahip olduğunuz materyaller dışında, sizin tarafınızdan oluşturulmamış telif hakkıyla korunan materyalleri içermediğini, saldırgan, nahoş, tehlikeli, uygunsuz, müstehcen, nefret dolu, haksız, karalayıcı, kötüleyici veya iftira niteliğinde materyal içermediğini ve girişin oluşturulduğu herhangi bir yargı alanındaki yasaları veya yönetmelikleri ihlal etmediği veya bunlara aykırı yasa dışı materyal elde etmediğini garanti edersiniz. Bu Etkinliğin bir veya daha fazla üçüncü taraf platformu/platformları aracılığıyla yürütülmesi durumunda, girişinizin üçüncü taraf platformunun/platformlarının şartlarını ihlal etmediğini garanti ve beyan edersiniz.

7.2 İşbu belgeyle, Etkinliği bizzat gerçekleştirdiğinizi ve başka bir şekilde katıldığınızı ve Giriş Materyalleri (aşağıda tanımlandığı şekilde) veya kullanıcı tarafından oluşturulan içerik gibi kendi oluşturduğunuz diğer materyallere ilişkin bu Şartların uygunluk kriterlerini sağladığını ve otomatik robotlar, komut dosyaları, hizmetler veya diğer manipülasyon biçimleri gibi yasaklanmış yardımcıları kullanmadığınızı garanti ve beyan edersiniz.

7.3 Giriş Materyallerinde görünen herhangi bir tanımlanabilir kişinin, Organizatörün girişi ve görseli herhangi bir kısıtlama olmaksızın gelecekteki herhangi bir ticari amaç için kullanma hakkı dâhil, bu Şartlarda belirtilen şekillerde kullanılmalarına ilişkin açık rızasınız olduğunu beyan ve garanti edersiniz. Talep edildiğinde, bu tür kişilerin yazılı onayını Organizatör için alacaksınız. Giriş Materyallerinde görünen herhangi bir kişi, ikamet ettiği devlette reşit olma yaşının altında ise , bir ebeveyninin veya yasal velisinin yazılı onayı ve imzası gerekir. Giriş Materyalleri, herhangi bir kişinin kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerini içermemelidir.

7.4 Bölüm 7'nin ihlali durumunda, fikri mülkiyet haklarına dayalı ihlal iddialarına karşı Organizatörü savunur ve tazmin edersiniz.


8. HAKLARIN TANINMASI

8.1 Uygun olduğu durumlarda, Etkinlike bağlantılı materyali (topluca "Giriş Materyalleri") Organizatöre gönderebilirsiniz. Organizatör, Sizden örneğin Global Finale yol açan bir video günlüğü veya hareketsiz görüntüler şeklinde Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik hazırlamanızı da isteyebilir veya Organizatör, Etkinlikle bağlantılı olarak Global Final öncesinde ve sırasında Sizi filme alabilir ve fotoğraflayabilir (topluca "Ek Materyaller"). Giriş Materyalleri ve Ek Materyaller, Sizin (veya başka birisinin) sesini, görüntüsünü, fotoğrafını, açıklamalarını, biyografik bilgilerini, performanslarını, adını ve portresini ve kullanıcı tarafından oluşturulan diğer içerikleri içerebilir ve Organizatör veya zaman zaman yetkilendirebileceği üçüncü taraflar, Giriş Materyallerini ve Ek Materyalleri medya ile ilgili herhangi bir amaç için (ticari, promosyon veya başka türlü) tüm medyada sürekli olarak kullanma hakkına sahip olacaktır.

8.2 Bu Etkinliğe katılımınız ve bir ödül kazanma fırsatı karşılığında, Giriş Materyalleri ve Ek Materyaller konusunda geçerli yasada belirtilen tüm maddi ve manevi hakları hakları mümkün olan en geniş ölçüde Organizatöre devretmektektesiniz ; şüpheye mahal vermemek adına proje fikrinizle ilgili haklar Size aittir.

8.3 Giriş Materyalleri ve Ek Materyaller (Sizin tarafınızdan teslim edilmişse) veya bunlarla bağlantılı haklar, hizmetler veya tesisler ile ilgili herhangi bir icracı, sunum yapan, katkıda bulunan veya diğer kişilerden gerekli tüm hakların, izinlerin, onayların ve manevi haklardan feragatnamelerin usulüne uygun ve etkin bir şekilde alındığını beyan ve garanti edersiniz.

8.4 Ödül alanların, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, Etkinlik faaliyetinde yer almaları istenebilir ve Organizatör, ödül alanların adlarını ve adreslerini, fotoğraflarını ve ses ve/veya görsel kayıtlarını her bir ödül alanın kabul ettiği ölçüde herhangi bir tanıtım materyalinde kullanma hakkını saklı tutar. Organizatör, gerektiğinde ödül alanın onayını isteyecektir.

8.5 Organizatör, Bölüm 8'de verilen tüm hakları, Etkinlik ortakları ve/veya sponsorlar, üçüncü taraf medya ve platform ortakları veya Organizatörün bağlı kuruluşları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, üçüncü şahıslara devretme ve/veya alt lisans verme ve bu hakları devretmelerine veya alt lisans vermelerine izin verme hakkına sahiptir.

9. BİLGİ TOPLAMA VE VERİ GİZLİLİĞİ

9.1 Organizatörün Kişisel Verilerinizi Etkinlik ve diğer amaçlar için nasıl toplayabileceği, işleyebileceği ve saklayabileceğine ilişkin bilgileri girişte yer alan Aydınlatma Metninden ve aşağıdaki bağlantıdan erişebileceğiniz Gizlilik Politikamızda bulabilirsiniz: www.redbull.com/pp/en_INT. Lütfen Etkinliğe kaydolduğunuz veya katıldığınız sırada Size sağlanan diğer gizlilik politikalarını da dikkate alın. Şüpheye mahal vermemek maksadıyla belirtmek gerekirse, bu Etkinliğe katılımınız sırasında herhangi bir sosyal medya platformuna sağlayabileceğiniz Kişisel Veriler, bu tür platformların gizlilik politikasına ve/veya hizmet şartlarına göre yönetilir. Veri gizliliği ile ilgili sorularınız konusunda Organizatör ile aşağıdaki adresten iletişime geçebilirsiniz: https://www.redbull.com/int-en/energydrink/data-privacy-form.

10. SORUMLULUK VE GARANTİ

10.1 Hile, kasıt, ağır ihmal halleri dışında, Organizatör, çalışanları, acenteleri veya distribütörleri, yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir koşulda ödül kazananı tazmin etmekten sorumlu veya yükümlü değildir veya ödülün alınmasıyla ilgili tüm hususlar dâhil olmak üzere Etkinliğe katılım sonucunda meydana gelebilecek herhangi bir zarar, ziyan, kişisel yaralanma veya ölüm konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmezler.

10.2 Organizatör ve Red Bull Group, yasaların izin verdiği ölçüde, herhangi bir gelir kaybı, kâr kaybı, değer kaybı, veri kaybı, fırsat kaybı (doğrudan veya dolaylı şekilde gerçekleşen her bir durumda) ve Etkinliğe katılımınızla bağlantılı olarak maruz kaldığınız veya katlandığınız herhangi bir dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan kayıp veya zarar konusunda, bu tür bir kayıp, Organizatörün veya Red Bull Group'un sözleşmeden doğan ve yasal yükümlülüklerine uymamasından kaynaklanmadıkça, Size karşı hiçbir sorumluluk kabul etmez; bu durumda ise Red Bull, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde yukarıda belirtilen durumlar için sorumluluğunu yine de sınırlandırır.

10.3 Organizatör ve Red Bull Group, yasaların izin verdiği ölçüde, aşağıdaki hususlardan sorumlu olmaz: geç, kayıp, gecikmeli, hasarlı, yanlış yönlendirilmiş, eksik, hatalı, okunaksız veya anlaşılmaz girişler; telefon, elektronik, donanım veya yazılım programı, ağ, İnternet veya bilgisayar arızaları, hataları, gecikmeleri veya zorlukları; iletim sırasındaki hatalar; ödül bildiriminde ve teslim girişiminde bulunulmasına rağmen ödülün alınmaması; Etkinliğe giren veya girmeye çalışan ve/veya Etkinliğe katılan herhangi birinin, girişin kaybolması, gönderilmemesi, yanlış işlenmesi veya ödül kazanılamaması nedeniyle uğradığı herhangi bir kayıp.

10.4 Bu Etkinliğe katılmak yasal bir hak değildir. Herhangi bir nedenle Etkinliğe katılamamanız durumunda Organizatör sorumlu değildir.

10.5 Bu Etkinlikle ilgili eylemleri gerçekleştirirken Kendinizi yaralamanız durumunda Organizatör sorumlu değildir. Etkinliğe güvenli bir şekilde katılımızı etkileyebilecek veya bunu yaparken başkaları için bir risk oluşturabilecek herhangi bir koşulunuzun olmadığını ve Etkinliğe güvenli bir şekilde katılmanızı engelleyebilecek vehiçbir koşuldan etkilenmediğinizi beyan edersiniz. Ayrıca, Etkinliğe herhangi bir nedenle katılmanızın yasaklanmadığını da kabul edersiniz.

10.6 Organizatör ve Red Bull Grubu hiçbir durumda, salgın veya pandemi veya diğer herhangi bir büyük ölçekli veya yaygın hastalık, grevler, iş durdurmaları, kazalar veya doğal afetler ve kesintiler, kamu hizmetlerinin, iletişim veya bilgisayar (yazılım veya donanım) hizmetlerinin kaybı veya arızaları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu koşulların geçerli yerel yasalarda tanımlandığı şekilde bir mücbir sebep oluşturduğu durumlarda, bu Şartlar kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde, doğrudan veya dolaylı olarak, makul kontrolü dışındaki koşullar veya güçlerden kaynaklanan veya bunların neden olduğu herhangi bir başarısızlık veya gecikmeden sorumlu veya yükümlü olmaz.

10.7 Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, Etkinlik için hiçbir koşul, garanti veya başka şart geçerli değildir ve tüm Ücretsiz Ürünler "olduğu gibi" ve açık veya zımni hiçbir tür garanti olmaksızın (tatmin edici kalite veya belirli bir amaca uygunluk ile ilgili herhangi bir zımni garanti dâhil ancak bununla sınırlı olmaksızın) verilir. HERHANGİ BİR ÖDÜLÜN ALINMASI VEYA KULLANIMINA İLİŞKİN KDV DÂHİL OLMAK ÜZERE ÜLKE, DEVLET VE YEREL VERGİLER SADECE KAZANANIN SORUMLULUĞUDUR.

10.8 Katılımın/ödül verilmesinin veli onayı gerektirmesi durumunda Organizatör herhangi bir sorumluluk ve/veya yükümlülük kabul etmez. Bu tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

11. GENEL

11.1 Bu Şartların herhangi bir hükmünün geçersiz, yasadışı veya uygulanamaz olması durumunda bu Şartların kalan hükümlerinin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği hiçbir şekilde bu durumdan etkilenmez veya zarar görmez.

11.2 Bu Şartlar Avusturya yasalarına göre yönetilir ve yorumlanır ve Organizatörün kayıtlı adresinin bulunduğu yer mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisine tabidir..

11.3 Şartların en son sürümüne Organizatörün web sitesinden erişilebilecektir.

11.4 Bu Şartlardan kaynaklanan ve/veya bu Etkinlikle ilgili genel sorular için basement@support.redbull.com adresiyle iletişime geçebilirsiniz.Oluşturulma Tarihi: 01.07.2021

Global Partnerler